Bộ môn Cơ khí ô tô | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Cơ khí ô tô

Bộ môn Cơ khí ô tô

Họ tên:
Nguyễn Văn Bang
Năm sinh:
1954
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đào Mạnh Hùng
Năm sinh:
1959
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Tuấn Đạt
Năm sinh:
1975
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Văn Như
Năm sinh:
1977
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Tất Thắng
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Khắc Sơn
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đức Trung
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hùng Mạnh
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hồng Quân
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thành Công
Năm sinh:
1982
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Trung Dũng
Năm sinh:
1986
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thành Công
Năm sinh:
1989
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Việt Hà
Năm sinh:
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thiết Lập
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trương Mạnh Hùng
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Quang Cường
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Ngọc Khiêm
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Văn Tấn
Năm sinh:
1985
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Tạ Thị Thanh Huyền
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện