Bộ môn Đầu máy toa xe | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Đầu máy toa xe

Bộ môn Đầu máy toa xe

Họ tên:
Đỗ Đức Tuấn
Năm sinh:
1950
Học hàm:
GS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Văn Học
Năm sinh:
1955
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Việt Dũng
Năm sinh:
1955
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Lê Tiến
Năm sinh:
1961
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Kiều Công Thành
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Mai Văn Thắm
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Thị Hoài Thu
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Văn Tiến
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Tào Văn Chiến
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Trung Hiếu
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Huy Khương
Năm sinh:
1986
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đức Toàn
Năm sinh:
1987
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện