Bộ môn Máy xây dựng | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Máy xây dựng

Bộ môn Máy xây dựng

Họ tên:
Nguyễn Đăng Điệm
Năm sinh:
1948
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Thái Hà Phi
Năm sinh:
1956
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Bính
Năm sinh:
1956
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Vịnh
Năm sinh:
1957
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Lâm Khánh
Năm sinh:
1972
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đình Tứ
Năm sinh:
1975
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Thanh Danh
Năm sinh:
1975
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Thuyên
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thoại Anh
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Văn Trung
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Quang Minh
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đoàn Văn Tú
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Anh Tuấn
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Trọng Hòa
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Toàn Thắng
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thùy Chi
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Ngọc Trung
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Anh Ngọc
Năm sinh:
1985
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện