Bộ môn Công nghệ giao thông | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Công nghệ giao thông

Bộ môn Công nghệ giao thông

Họ tên:
Nguyễn Văn Hưởng
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trương Nguyễn Trung
Năm sinh:
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Vân Nga
Năm sinh:
1973
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đức Văn
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Đức Thành
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Duy Đức
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Hào
Năm sinh:
1991
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hiếu Thảo
Năm sinh:
1991
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện