Bộ môn Kỹ thuật điện tử | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Kỹ thuật điện tử

Bộ môn Kỹ thuật điện tử

Họ tên:
Nguyễn Thanh Hải
Năm sinh:
1969
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Văn Hưng
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Võ Quang Sơn
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thúy Bình
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Xuân Thiệu
Năm sinh:
1960
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Ngô Thanh Bình
Năm sinh:
1974
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Việt Hà
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thanh Huyền
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Hồ Thành Trung
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đào Thanh Toản
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Mạnh Cường
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Ngọc Quý
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện