Bộ môn Điều khiển học | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Điều khiển học

Bộ môn Điều khiển học

Họ tên:
Lê Hùng Lân
Năm sinh:
1960
Học hàm:
GS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Tiềm
Năm sinh:
1974
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Trung Dũng
Năm sinh:
1975
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trịnh Lương Miên
Năm sinh:
1980
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Hà Dũng
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Ngọc Tú
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thị Thuý Nga
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thị Lý
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Cồ Như Văn
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phí Văn Lâm
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện