Bộ môn Kỹ thuật thông tin | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Kỹ thuật thông tin

Bộ môn Kỹ thuật thông tin

Họ tên:
Nguyễn Tiến Hưng
Năm sinh:
1961
Học hàm:
GV
Học vị:
Kỹ sư
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Văn Hiếu
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Hồng Quân
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Chu Công Cẩn
Năm sinh:
1960
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Hoàng Hoa
Năm sinh:
1970
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đức Toàn
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Năm sinh:
1985
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Yến Chi
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện