Bộ môn Sức bền vật liệu | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Sức bền vật liệu

Bộ môn Sức bền vật liệu

Họ tên:
Nguyễn Xuân Lựu
Năm sinh:
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lương Xuân Bính
Năm sinh:
1975
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trịnh Minh Hải
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Xuân Quý
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Tạ Thị Hiền
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Hà Văn Quân
Năm sinh:
1987
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Văn Tuấn
Năm sinh:
1987
Học hàm:
GV
Học vị:
Kỹ sư
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Minh Thu
Năm sinh:
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Văn Thành
Năm sinh:
1969
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Thị Nga
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Ngọc Trinh
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Kỹ sư
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đăng Hanh
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Ngọc Linh
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thanh Tâm
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Xuân Lưu
Năm sinh:
1992
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện