Bộ môn Trắc địa | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Trắc địa

Bộ môn Trắc địa

Họ tên:
Trần Đắc Sử
Năm sinh:
1956
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Hồ Thị Lan Hương
Năm sinh:
1975
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Quang Học
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Chính
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trịnh Lê Hùng
Năm sinh:
1982
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Quang
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Văn Hiến
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Đức Công
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Hồ Sỹ Diệp
Năm sinh:
1961
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thành Lê
Năm sinh:
1975
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Thảo
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thùy Linh
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Khánh Giang
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Minh Ngọc
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Văn Mạnh
Năm sinh:
1987
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Ngọc Phượng
Năm sinh:
1991
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện