Bộ môn Thủy lực - Thủy văn | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Thủy lực - Thủy văn

Bộ môn Thủy lực - Thủy văn

Họ tên:
Trần Đình Nghiên
Năm sinh:
1948
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đăng Phóng
Năm sinh:
1975
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Tống Anh Tuấn
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Doãn Thị Nội
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thu Phương
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Mai Quang Huy
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Thu Thủy
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thị Việt Hà
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Nam Bình
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Thị Minh Hải
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thị Thảo
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thanh Nga
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Minh Trang
Năm sinh:
1992
Học hàm:
Học vị:
Kỹ sư
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện