Bộ môn Đường bộ | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Đường bộ

Bộ môn Đường bộ

Họ tên:
Bùi Xuân Cậy
Năm sinh:
1953
Học hàm:
GS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lã Văn Chăm
Năm sinh:
1960
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Kim Đăng
Năm sinh:
1964
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Quang Phúc
Năm sinh:
1972
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Quốc Cường
Năm sinh:
1976
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Huệ Chi
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Minh Nhật
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Mạnh Hùng
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Thu Hương
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Mi Trà
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thanh Hải
Năm sinh:
1988
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Hoàng Khôi
Năm sinh:
1990
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Mai Hải Đăng
Năm sinh:
1974
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Anh Tuấn
Năm sinh:
1975
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hữu Dũng
Năm sinh:
1975
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Cẩm Hà
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lương Xuân Chiểu
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Thu Hà
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Minh Hằng
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Tuấn Anh
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Chu Tiến Dũng
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Minh Tân
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Vĩnh An
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Vương Vinh
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Khắc Dương
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Danh Hợi
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Việt Yên
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Quang Tuấn
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Bích Thảo
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Xuân Quý
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Mai Văn Hiếu
Năm sinh:
1991
Học hàm:
Học vị:
Kỹ sư
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Quang Huy
Năm sinh:
1992
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện