Bộ môn Đường sắt | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Đường sắt

Bộ môn Đường sắt

Họ tên:
Phạm Văn Ký
Năm sinh:
1955
Học hàm:
GS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hữu Thiện
Năm sinh:
1959
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Hải Hà
Năm sinh:
1965
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Quốc Đạt
Năm sinh:
1974
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hồng Phong
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Chu Quang Chiến
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Duy Hòa
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trương Trọng Vương
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Mai Tiến Chinh
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Quang Hưng
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Anh Dũng
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thị Loan
Năm sinh:
1986
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện