Bộ môn Kết cấu | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Kết cấu

Bộ môn Kết cấu

Họ tên:
Đinh Nghĩa Dũng
Năm sinh:
1963
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đào Sỹ Đán
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Trung Kiên
Năm sinh:
1980
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hoài Cương
Năm sinh:
1987
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đào Văn Dinh
Năm sinh:
1963
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Thanh Thúy
Năm sinh:
1963
Học hàm:
Học vị:
Chưa cập nhật
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Thị Thanh Thủy
Năm sinh:
1963
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Quang Hưng
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Ngọc Lâm
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Tạ Duy Hiển
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Thanh Quang
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Cao Thị Mai Hương
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Xuân Tùng
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Quỳnh Nga
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Trần Thắng
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Nhung
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Việt Hưng
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Văn Phê
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Mai Văn Bắc
Năm sinh:
1986
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Văn Trung
Năm sinh:
1986
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Thị Hằng
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện