Bộ môn Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy

Bộ môn Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy

Họ tên:
Bùi Đức Chính
Năm sinh:
1957
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Hà
Năm sinh:
1960
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Năm sinh:
1973
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Bạch Dương
Năm sinh:
1975
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Duy Anh
Năm sinh:
1976
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Trọng Nghĩa
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Viết Thanh
Năm sinh:
1977
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Quang Hanh
Năm sinh:
1978
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đức Thị Thu Định
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đào Duy Lâm
Năm sinh:
1979
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Việt Hùng
Năm sinh:
1980
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Thu Hằng
Năm sinh:
1980
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hữu Hưng
Năm sinh:
1980
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thành Trung
Năm sinh:
1982
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Anh Dân
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Quang Trung
Năm sinh:
1960
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Minh Tuấn
Năm sinh:
1985
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Thái Thị Kim Chi
Năm sinh:
1986
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Minh Long
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Mạc Văn Hà
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện