Bộ môn Anh văn | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Anh văn

Bộ môn Anh văn

Họ tên:
Đặng Thị Tuyết Minh
Năm sinh:
1960
Học hàm:
GVC
Học vị:
Chưa cập nhật
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Quốc Khánh
Năm sinh:
1963
Học hàm:
GV
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Mơ
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Ngô Thị Kim Thanh
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Thị Xuân
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Hằng Nga
Năm sinh:
1987
Học hàm:
GV
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Thị Phương Thúy
Năm sinh:
1991
Học hàm:
GV
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Thái Thị Thanh Long
Năm sinh:
Học hàm:
Học vị:
Chưa cập nhật
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Quyết
Năm sinh:
Học hàm:
Học vị:
Chưa cập nhật
Chi tiết
Họ tên:
Hà Thu Quỳnh
Năm sinh:
Học hàm:
Học vị:
Chưa cập nhật
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Thị Minh Phúc
Năm sinh:
1962
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Thu Hương
Năm sinh:
1964
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Võ Thị Hồng Hà
Năm sinh:
1964
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Võ Hồng Hà
Năm sinh:
1964
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thị Thu Thủy
Năm sinh:
1965
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Bạch Thị Thanh
Năm sinh:
1969
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Ngô Thị Thúy Hằng
Năm sinh:
1969
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Thanh Hiền
Năm sinh:
1970
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hồng Tuyến
Năm sinh:
1972
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Thu Hà
Năm sinh:
1974
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Thúy Hồng
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Quyên
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Thu Hương
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Văn Tùng
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thị Bích Hạnh
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đinh Như Lê
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Thị Thanh Vân
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đinh Minh Tần
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thị Thúy Hồng
Năm sinh:
1987
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Thị Minh Phương
Năm sinh:
1990
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Trung Hiếu
Năm sinh:
1993
Học hàm:
Học vị:
Chưa cập nhật
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Hà Phương
Năm sinh:
1996
Học hàm:
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Hà Phương
Năm sinh:
1996
Học hàm:
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Trung Kiên
Năm sinh:
2018
Học hàm:
Học vị:
Chưa cập nhật
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện