Bộ môn Công nghệ phần mềm | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Công nghệ phần mềm

Bộ môn Công nghệ phần mềm

Họ tên:
Nguyễn Trọng Phúc
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Minh Cường
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hiếu Cường
Năm sinh:
1974
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Cao Thị Luyên
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đức Dư
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thu Hường
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Huấn
Năm sinh:
1990
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đinh Công Tùng
Năm sinh:
1997
Học hàm:
Học vị:
Kỹ sư
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện