Bộ môn Kinh tế | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Kinh tế

Bộ môn Kinh tế

Họ tên:
Nguyễn Thị Vân Hà
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Hồng Bích
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thu Hà
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thị Lan Anh
Năm sinh:
1973
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đậu Hải Nam
Năm sinh:
1990
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Duy Đức
Năm sinh:
1994
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện