Hồ Thị Lan Hương

Hồ Thị Lan Hương

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Trắc địa, Khoa Công trình

Liên hệ

huonghl@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Yao-Min Fang Tran Quang Hoc Mei-Hsin Chen Ho Thi Lan Huong Vu Van Truong Chun-Tse Wang Hoang Thanh Van Tien-Yin Chou Le Quang Short-term Traffic Speed Forecasting Model For A Parallel Multi-Lane Arterial Road Using GPS-monitored Data Based-on Deep Learning Approach. Sustainability Volume 14, Issue 10 (May-2 2022) (2022)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thùy Linh Hồ Thị Lan Hương Nguyễn Hữu Hưng Lê Văn Hiến Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ-ron để phục hồi số liệu GNSS trong quan trắc chuyển vị cầu dây văng. Tạp chí Giao thông Vận tải 11/2021 (2021)
Hồ Thị Lan Hương Nguyễn Hữu Hưng Nguyễn Thùy Linh Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) xây dựng mô hình dự báo chuyển vị theo phương đứng cầu dây văng. Giao thông Vận tải 12/2019 (2019)
Nguyễn Thùy Linh Hồ Thị Lan Hương Lê Văn Hiến Lê Đức Hải Nghiên cứu đánh giá độ chính xác số liệu quan trắc chuyển vị cầu dây văng theo phương đứng bằng kỹ thuật đo GPS - RTK. Tạp chí Khoa học GTVT 67 (2018)
Hồ Thị Lan Hương Hà Trung Hiếu NGHIÊN CỨU, LỰA CHỌN CÁC DẠNG HÀM KIỂM SOÁT SHEWHART TRONG LỌC NHIỄU SỐ LIỆU ĐO GPS-RTK. Tạp chí Khoa học GTVT 56 (2017)
Hồ Thị Lan Hương Lê Văn Hiến Nghiên cứu sự tương quan giữa gió, nhiệt độ và chuyển vị của một số vị trí trên cầu Cần Thơ. Tạp chí Khoa học GTVT 54 (2016)
Hồ Thị Lan Hương Lê Văn Hiến XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN CHUYỂN VỊ CỦA DẦM CHỦ TẠI MẶT CẮT GIỮA NHỊP CHÍNH CẦU CẦN THƠ TỪ SỐ LIỆU QUAN TRẮC THÔNG QUA BÀI TOÁN HỒI QUY. Tạp chí Khoa học GTVT 55 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Tran Quang Hoc Le Van Hien Ho Thi Lan Huong Le Quang A Neural Network Approach for Solving Traffic-Flow Forecasting Based on the Historical Voyage Datasets: A Case Study on Hai Phong Roads. Lecture Notes in Civil Engineering book (2021)
Hồ Thị Lan Hương Lê Khánh Giang Lê Văn Hiến Giải pháp chuyển đổi số hiệu quả trong giáo dục thông minh ở Việt Nam. Giáo dục thông minh trong bối cảnh hiện nay (2021)
Do Van Manh Ho Thi Lan Huong Evaluating the effectiveness of eco-driving courses based on car-GPS tracking data in the itinerary tracking device to reduce fuel consumption of vehicles in urban areas. E3S Web of Conferences (2021)
Ho Thi Lan Huong Nguyen Thuy Linh Le Van Hien A Study on Accuracy Evaluation of GPS Vertical Monitoring Outcomes on Main Span of Can Tho Bridge, Vietnam. The 8th International Conference on Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure Brisbane, Australia (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Hồ Thị Lan Hương Trần Quang Học Quan trắc biến dạng công trình. Giao thông vận tải 2 (2017)
Trần Đắc Sử Hồ Thị Lan Hương Trần Quang Học Nguyễn Văn Chính Trắc địa đại cương. NXB Giao thông vận tải 2 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ứng dụng tích hợp các kỹ thuật khai thác dữ liệu (Data mining) và GIS trong phân tích dữ liệu tai nạn giao thông. T2022-CT-003TĐ (2022-2023)
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển hệ thống thông tin cho người tham gia giao thông. CT.2019.05.02 (2019-2021)
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để khôi phục số liệu GPS - RTK trong quan trắc chuyển vị công trình cầu dây văng tại Việt Nam. T2021-CT-033 (2021)
Nghiên cứu phương pháp đánh giá và xử lý số liệu quan trắc chuyển vị cầu dây văng bằng GPS – RTK theo phương đứng.. T2018-CT-043 (2018)
DỰ ÁN: "PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO MỘT PHẦN TRỰC TUYẾN CHO CHƯƠNG TRÌNH PHÁP NGỮ VỀ XÂY DỰNG". ()

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn