Nguyễn Đình Dũng

Nguyễn Đình Dũng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Địa kỹ thuật, Khoa Công trình

Liên hệ

nddung73@yahoo.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Đức Mạnh Lê Anh Đức Nguyễn Đình Dũng EPS - Giải pháp mới ứng phó với nền đường bị sụt trượt. Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Bộ KH&CN 9/2022 (2022)
Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Hải Hà Nguyễn Đình Dũng Hồ Sỹ An Phạm Bá Khải Nguyễn Đình Trung NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TRÍ TUỆ NHÂN TẠO DỰ BÁO ÁP LỰC TIỀN CỐ KẾT CỦA ĐẤT YẾU TẠI MỘT SỐ KHU VỰC Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ . Địa kỹ thuật 2-2021 (2021)
Nguyễn Đình Dũng Nguyễn Đức Mạnh Chống xói bề mặt và giảm trượt bờ dốc nền đường theo hướng thân thiện môi trường. Tạp chí khoa học và công nghệ Việt nam điện tử Số 4-2020 (2020)
Nguyễn Đình Dũng Nguyễn Đức Mạnh Phòng chống đá lở, đá rơi bằng bằng lưới thép cường độ cao chống ăn mòn. Khoa học và công nghệ Việt Nam 4-2019 (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Đặng Hồng Lam Lê Chí Linh Nguyễn Quang Huy Lê Hoàng Anh Nguyễn Đình Dũng Ảnh hưởng của nước trong khe nứt đến hệ số ổn định trượt phẳng của bờ dốc đá nứt nẻ tại tuyến đường Nha Trang đi Cam Ranh. “Cơ học đá - Những vấn đề đương đại” – Vietrock 2021 (2021)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Đặng Hồng Lam Nguyễn Đình Dũng Nguyễn Châu Lân Nền và Móng công trình giao thông. Giao thông Vận tải 3 (2022)
Nguyễn Sỹ Ngọc Nguyễn Đình Dũng Cơ học đât đá. đại học Giao thông vân tải 3 (2018)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn