Nguyễn Đức Hạnh

Nguyễn Đức Hạnh

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Địa kỹ thuật, Khoa Công trình

Liên hệ

ndth@yahoo.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Hải Hà Nguyễn Đức Hạnh Nguyễn Đức Mạnh Nghiên cứu vai trò của xỉ lò cao nghiền mịn S95 đến khả năng gia tăng cường độ đất yếu. Tạp chí Giao thông Vận tải 3/2023 (2023)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Dang Hong Lam Nguyen Duc Hanh Finite Difference Method to Determine Lateral Load Bearing Capacity of Concrete Pile by Taken Into Account Soil and Pile Interaction. The 3rd International Conference on Transport Infrastructure and Sustainable Development (TISDIC2019) (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn