Nguyễn Đức Mạnh

Nguyễn Đức Mạnh

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Địa kỹ thuật, Khoa Công trình

Liên hệ

nguyenducmanh@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

5 - Khai thác sử dụng không gian ngầm đô thị và quan trắc địa kỹ thuật.
4 - Đá công trình và ổn định khối đá trong xây dựng hầm;
3 - Cải tạo đất đá và công nghệ xây dựng công trình trên nền đất yếu;
2 - Sụt trượt đất đá và các giải pháp phòng chống mất ổn định bờ dốc;
1 - Đặc tính xây dựng của đất đá;

Ngoại ngữ

Tiếng Đức:
Tiếng Anh: Khá
Tiếng Nga: Khá

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Pham Thai Binh Nguyen Duc Manh Le Van Hiep Nguyen Quang Phuc Nguyen Hai Ha Ho Sy An Nguyen Thai Linh Indra Prakash Nguyen Cong Dinh Nguyen Duc Dam Estimation of recompression coefficient of soil using a hybrid ANFIS-PSO machine learning model. Journal of Engineering Research Vol.11, Issue 3 (2023)
Pham Thai Binh Indra Prakash Bui Thi Quynh Anh Nguyen Duc Dam Nguyen Duc Manh Vu Tien Thanh Estimationof ultimate bearing capacity of bored piles using machine learning models. Vietnam Journal of Earth Sciences Vol. 44, No. 3 (2022)
Pham Thai Binh Nguyen Duc Manh Indra Prakash Hassan Ahmadzadeh Romulus Costache Ho Sy An Le Van Hiep Novel approach for soil classification using machine learning methods. Bulletin of Engineering Geology and the Environment volume 81, 468 (2022) (2022)
Wangfei Ding Danial Jahed Armaghani Loi Van Bui Nguyen Duc Manh Ahmed Salih Mohammed Mahdi Hasanipanah Binh Thai Pham A new development of ANFIS-Based Henry gas solubility optimization technique for prediction of soil shear strength. Transportation Geotechnics Volume 29 (2021)
Binh Thai Pham Hiep Van Le Bui Thi Quynh Anh Hoanng Vu Hieu Trung Tran Kien Trung Nguyen Nguyen Duc Manh Mahdis Amiri Trinh Quoc Ngo Indra Prakash ESTIMATION OF SHEAR STRENGTH PARAMETERS OF SOIL USING OPTIMIZED INFERENCE INTELLIGENCE SYSTEM. Vietnam Journal of Earth Sciences VOL 43, NO 2 (2021) (2021)
Takanari Yamasaki Akihiko Wakai Shinichi Tosa Osamu Yokoyama Takatsugu Ozaki Takashi Kimura Go Sato Hoang Viet Hung Nguyen Duc Manh Landslide Process Revealed by Mineralogical Properties of Landslide Deposits in the Sa Pa District, Vietnam. Journal of Disaster Research JDR Vol.16, No.4 (2021) (2021)
Nguyen Van Thang Go Sato Nanaha Kitamura Nguyen Duc Manh Takatsugu Ozaki Akino Watanabe Kazunori Hayashi Shinichi Tosa Takanari Yamasaki Akihiko Wakai Takashi Kimura Hoang Viet Hung Nobuyuki Asai Landslide Investigation Results in Sapa Town, Lao Cai Province, Vietnam in December 2019. Journal of Disaster Research JDR Vol.16, No.4 (2021) (2021)
Akihiko Wakai Tran The Viet Hoang Viet Hung Takatsugu Ozaki Nanaha Kitamura Kazunori Hayashi Akino Watanabe Takashi Kimura Nguyen Van Thang Go Sato Nguyen Duc Manh Stability Analysis of Slopes with Terraced Topography in Sapa, Northern Vietnam: Semi-Infinite Slope Assumption with Specific Lengths for Slope Failure. Journal of Disaster Research JDR Vol.16, No.4 (2021) (2021)
Nguyen Duc Manh Jessada Karnjana Indra Prakash Lanh Si Ho Hoang Viet Hung Go Sato Nguyen Van Thang Tran Quang Hoc Akihiko Wakai Binh Thai Pham Identification, Monitoring, and Assessment of an Active Landslide in Tavan-Hauthao, Sapa, Laocai, Vietnam – A Multidisciplinary Approach. Journal of Disaster Research JDR Vol.16, No.4 (2021) (2021)
Nguyen Chau Lan Nguyen Quang Phuc Nguyen Duc Manh Nguyen Hai Ha Ngo Huy Dong Effect of Compaction Ratio, Frequency, Stress Amplitude and Cyclic Stress Ratio on the Dynamic Characteristic of Sea Sand Material under Vehicle Loading. GEOTECHNICAL ENGINEERING Issue No. 1 – March 2021 (2021)
Do Huu Dao Nguyen Duc Manh Anand J. Puppala Pham Van Ngoc Analysis of bearing capacity of bored piles from bi-directional load test: A case study in Quang Ngai province. JOURNAL OF MATERIALS AND ENGINEERING STRUCTURES 7 (4) (2021)
Pham Thia Binh Nguyen Kim Quoc Danial Jahed Armaghani Nguyen Duc Manh Nguyen Thoi Trung Mohammadreza Koopialipoor Le Van Hiep Ho Si Lanh A novel approach for classification of soils based on laboratory tests using Adaboost, Tree and ANN modeling. Transportation Geotechnics Volume 27 (2021)
Pham Thai Binh Nguyen Duc Manh Hai-Bang Ly Mahdis Amiri Nadhir Al-Ansari Nguyen Hai Ha Indra Prakash Hybridization of Differential Evolution and Adaptive-NetworkBased Fuzzy Inference System in Estimation of Compression Coefficient of Plastic Clay Soil. Computer Modeling in Engineering & Sciences (CMES) 9-2021 (2021)
Pham Thai Binh Indra Prakash Ho Si Lanh Tran Quoc Anh Nadhir Al-Ansari Nguyen Duc Manh Le Van Hiep A Comparative Study of Soft Computing Models for Prediction of Permeability Coefficient of Soil. Mathematical Problems in Engineering vol. 2021 (2021)
Binh Thai Pham Chongchong Qi Lanh Si Ho Trung Nguyen-Thoi Nadhir Al-Ansari Huu Duy Nguyen Hai-Bang Ly Hiep Van Le Indra Prakash Nguyen Duc Manh A Novel Hybrid Soft Computing Model Using Random Forest and Particle Swarm Optimization for Estimation of Undrained Shear Strength of Soil. Sustainability Volume 12, (2020)
Binh Thai Pham Trung Nguyen-Thoi Hai Bang Ly Nadhir Al-Ansari Van Quan Tran Tien Thinh Le Nguyen Duc Manh Extreme Learning Machine Based Prediction of Soil Shear Strength: A Sensitivity Analysis Using Monte Carlo Simulations and Feature Backward Elimination. Sustainability Volume 12, (2020)
Nguyen Duc Manh Dieu Tien Bui Le Hoang Son Lu Minh Le Vuong Minh Le Chongchong Qi Tien-Thinh Le Hai-Bang Ly Lanh Si Ho Indra Prakash Binh Thai Pham Soft-computing techniques for prediction of soils consolidation coefficient. . Catena Catena 195 (2020)
Ly Hai Bang Ho Si Lanh Nguyen Trung Kien Ngo Quoc Trinh Vu Hoang Ngo Thi Thanh Huong Tran Trung Hieu Le Tien Thinh Le Van Hiep Dao Van Dong Le Hoang Son Ho Huu Loc Bui Tien Dieu Indra Prakash Nguyen Duc Manh Do Minh Ngoc Pham Thai Binh Development of artificial intelligence models for the prediction of Compression Coefficient of soil: An application of Monte Carlo sensitivity analysis. Science of The Total Environment Volume 679 (2019)
Bui Tien Dieu Pham Thai Binh Indra Prakash Nguyen Duc Manh Kamran Chapi Bui Thi Kien Trinh A novel artificial intelligence approach based on Multi-layer Perceptron Neural Network and Biogeography-based Optimization for predicting coefficient of consolidation of soil. CATENA Volume 173 (2018)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Duc Manh Dieu Tien Bui Nguyen Kim Quoc Jie Dou Ataollah Shirzadi Kamran Chapi Thanh Tien Vu Indra Prakash Hoang Phan Hai Yen Tran Thi Tuyen Himan Shahabi Binh Thai Pham Development of an Artificial Intelligence Approach for Prediction of Consolidation Coefficient of Soft Soil: A Sensitivity Analysis. The Open Construction and Building Technology Journal Volume 13, (2019)
Tran Quang Hoc Nguyen Duc Manh Features of large-scale landslide at Hau Thao area, Sa Pa town, Lao Cai province. Lecture Notes in Civil Engineering Volume 62 (2019)
Le Hoang Son Nguyen Duc Manh Hoang Anh Tuan Bui Tien Dieu Pham Thai Binh Prediction of shear strength of soft soil using machine learning methods. CATENA Volume 166 (2018)
Nguyen Duc Manh Le Van Dung Pham Thai Binh PREDICTION OF LATERAL DISPLACEMENT OF GROUND IMPROVED BY MERNARD VACUUM CONSOLIDATION METHOD BASED ON CHARACTERISTICS OF SOFT SOIL AND SELTTLEMENT OBSERVATION RESULTS. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)- Scopus Indexed Volume 8, (2017)
Ho Si Lanh Nguyen Duc Manh Pham Thai Binh Le Van Hiep Analysis of consolidation degree using settlement observation results and asaoka method: A case study of route km 94+340 -:- km 94 + 440 of Hanoi - Haiphong highway construction project. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)-Scopus Indexed Journal Volume 8, (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Hải Hà Nguyễn Đức Hạnh Nguyễn Đức Mạnh Nghiên cứu vai trò của xỉ lò cao nghiền mịn S95 đến khả năng gia tăng cường độ đất yếu. Tạp chí Giao thông Vận tải 3/2023 (2023)
Nguyễn Công Định Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Hải Hà Đặc điểm chịu tải dọc trục của cọc đơn theo cấu trúc nền đất khu vực ven biển Hải Phòng. Tạp chí Giao thông Vận tải Tháng 4/2022 (2022)
Nguyễn Thái Linh Nguyễn Đức Mạnh Phạm Hoàng Kiên NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT TỚI HIỆU QUẢ GIẢM ĐỘ LÚN KHI KẾT HỢP VỚI CỌC ĐẤT GIA CỐ XI MĂNG TRONG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU. Giao thông Vận tải số 3/2022 (2022)
Nguyễn Đức Mạnh Lê Anh Đức Nguyễn Đình Dũng EPS - Giải pháp mới ứng phó với nền đường bị sụt trượt. Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Bộ KH&CN 9/2022 (2022)
Phạm Thu Trang Nguyễn Đức Mạnh Đặc điểm sức chống cắt của đất sét lẫn sạn khu vực Quảng Ninh xác định trên mẫu chế bị. Tạp chí Địa kỹ thuật Số 4 năm 2022 (2022)
Nguyễn Thái Linh Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Hải Hà Analysis of impacting factors for soil-cement column combined high strength geogrid. TRANSPORT AND COMMUNICATIONS SCIENCE JOURNAL (KH GTVT) (ĐH GTVT) Vol.72, Issue 1 (01/2021) (2021)
Nguyễn Đức Mạnh Trần Thanh Việt Vũ Xuân Vinh Bùi Thị Xuân Nguyễn Quốc Trung Đỗ Hồng Thanh Phủ xanh bờ dốc bằng công nghệ phun hỗn hợp bùn đất trộn hạt thực vật đa loại. . Tạp chí KHCN Việt Nam (Seri A) Số tháng 2/2021 (2021)
Nguyễn Hải Hà Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Thái Linh Nguyễn Thị Phương Thảo Trần Thanh Việt NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHUN HỖN HỢP BÙN ĐẤT KẾT HỢP HẠT THỰC VẬT ĐA LOẠI BẢO VỆ BỀ MẶT BỜ DỐC. Tạp chí ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 1 NĂM 2021 (2021)
Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Hải Hà Nguyễn Đình Dũng Hồ Sỹ An Phạm Bá Khải Nguyễn Đình Trung NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TRÍ TUỆ NHÂN TẠO DỰ BÁO ÁP LỰC TIỀN CỐ KẾT CỦA ĐẤT YẾU TẠI MỘT SỐ KHU VỰC Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ . Địa kỹ thuật 2-2021 (2021)
Nguyễn Đức Mạnh Phạm Thu Trang Nghiên cứu khả năng mang tải dọc trục trụ đất gia cố bằng chất kết dính thu nhỏ đường kính phần dưới chân PF trong điều kiện đất nền khác nhau tại Việt Nam. Địa kỹ thuật số 3-2020 (2020)
Nguyễn Đình Dũng Nguyễn Đức Mạnh Chống xói bề mặt và giảm trượt bờ dốc nền đường theo hướng thân thiện môi trường. Tạp chí khoa học và công nghệ Việt nam điện tử Số 4-2020 (2020)
Nguyễn Đức Mạnh Lê Thị Hồng Vân Nguyễn Thái Linh Nghiên cứu ảnh hưởng của đường mực nước và giải pháp xử lý sụt trượt bờ dốc khu tái định cư Nậm Khao, huyện Mường tè, Tỉnh Lai Châu. Địa Kỹ thuật ISSN- 0868-279X số 1 năm 2020 (2020)
Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Thái Linh Thiết lập tỷ lệ mô hình thực nghiệm trong phòng hợp lý phục vụ nghiên cứu ứng xử hệ trụ đất xi măng kết hợp lưới địa kỹ thuật cường độ cao. Địa kỹ thuật ISSN-0868-279X (2020)
Lê Anh Đức Nguyễn Đức Mạnh Vũ Văn Đạt Chống sụt trượt bờ dốc bằng công nghệ neo đất vĩnh cửu. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam điện tử 3-2020 (2020)
Nguyễn Đức Mạnh Phạm Bá Khải Nguyễn Đình Trung Lê Anh Đức Hồ Sỹ An Nghiên cứu và ứng dụng học máy dự báo hệ số cố kết của đất yếu tại một số khu vực ven biển Bắc Bộ. Tạp chí KHCN Việt Nam (Bộ KHCN) Tập 62 - Số 11 (2020) (2020)
Nguyễn Đức Mạnh Ngô Xuân Kiên Vũ Tiến Thành Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp thi công tới độ ổn định bờ dốc nền đường đào sâu trong xây dựng đường giao thông. Tạp chí GTVT (Bộ GTVT) Số tháng 11/2020 (2020)
Nguyễn Thị Dịu Tạ Đức Thịnh Nguyễn Đức Mạnh Bùi Anh Thắng Nghiên cứu khả năng sử dụng cát biển trong xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cọc gia cố xi măng. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ-Địa chất Tập 61, Kỳ 6, tháng 12 – 2020, trang 102-108 (2020)
Lê Anh Đức Nguyễn Đức Mạnh Hệ thống rào chắn linh hoạt giảm thiểu rủi ro đá rơi, đá lăn trên các tuyến đường giao thông vùng núi Việt Nam. Địa kỹ thuật 1+2-2019 (2019)
Nguyễn Đình Dũng Nguyễn Đức Mạnh Phòng chống đá lở, đá rơi bằng bằng lưới thép cường độ cao chống ăn mòn. Khoa học và công nghệ Việt Nam 4-2019 (2019)
Nguyễn Đức Mạnh Phạm Hoàng Kiên Nguyễn Thái Linh Nghiên cứu độ lún hệ cọc đất xi măng kết hợp lưới Địa kỹ thuật cường độ cao trên mô hình thực nghiệm. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 5 (tháng 12/2019) (2019)
Nguyễn Đức Mạnh Phạm Thu Trang Đặc điểm lũ bùn đá và giải pháp cấu trúc linh hoạt giảm nhẹ tai biến do lũ bùn đá ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. Tạp chí Địa kỹ thuật 1/2018 (2018)
Nguyễn Đức Mạnh Vũ Tiến Thành NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP ĐẤT ĐẮP CỐT GEOCELL KẾT HỢP ĐINH ĐẤT VÀ TƯỜNG CỌC KHOAN NHỒI XỬ LÝ SỰ CỐ SỤT TRƯỢT ĐƯỜNG HOÀNG DIỆU TẠI THỊ TRẤN SA PA. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Bá Đồng Phạm Thu Trang NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM SỨC KHÁNG NHỔ CỌC PHỨC HỢP TRỤ ĐẤT XI MĂNG VỚI ỐNG THÉP CÓ CÁNH. Tạp chí Khoa học GTVT 66 (2018)
Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Thị Dịu Tạ Đức Thịnh Evaluation of Sand-cement Column Solution for soft soil Improvement in the North Coastal Highway, Vietnam. Proceedings of the 4th International Conference VIETGEO 2018 4 (2018)
Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Bá Đồng Nghiên cứu sức mang tải dọc trục của cọc phức hợp trụ đất xi măng kết hợp ống thép có cánh xoắn. Địa kỹ thuật 4-2018 (2018)
Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Hải Hà Giải pháp giảm thiểu sụt trượt trên các tuyến đường giao thông xây dựng mới và nâng cấp mở rộng ở vùng núi. Khoa học Công nghệ Việt Nam 6-2018 (2018)
Nguyễn Đức Mạnh Vũ Tiến Thành Giải pháp nâng cao độ tin cậy trong tính toán ổn định hố móng đào sâu bằng cọc đất xi măng tại Việt Nam.. Tạp chí Địa kỹ thuật 3/2017 (2017)
Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Thái Linh Nghiên cứu sức chống cắt của đất bằng các thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT), xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng (CPTu) và ứng dụng trong phân tích ổn định nền đường đắp trên đất yếu.. Tạp chí Địa kỹ thuật 3/2017 (2017)
Nguyễn Đức Mạnh Nghiên cứu giải pháp tổ hợp xử lý sụt trượt bờ dốc qui mô lớn khu vực dồi Ông Tượng thành phố Hòa Bình.. Tạp chí Giao thông Vận tải 11/2017 (2017)
Nguyễn Đức Mạnh NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP XỬ LÝ KHỐI ĐẤT TRƯỢT QUI MÔ LỚN TẠI KHU CHI LUÔNG THỊ XÃ MƯỜNG LAY TỈNH ĐIỆN BIÊN. Tạp chí Khoa học GTVT 58 (2017)
Nguyễn Đức Mạnh Biến dạng dư của nền đất khi động đất mạnh ở Hà Nội. Tạp chí địa kỹ thuât Só 3- 2016 (2016)
Nguyễn Đức Mạnh PGS.TS. Phùng Vĩnh An TS. Nguyễn Văn Lộc PHÂN TÍCH CÁC DẠNG TRƯỢT LỞ MÁI DỐC CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP XỬ LÝ. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦY LỢI 76 - 2023 1-9
Nguyễn Đức Mạnh Phùng Vĩnh An Nguyễn Văn Lộc Phân tích các dạng trượt lở mái dốc các khu tái định cư thủy điện Sơn La và định hướng giải pháp xử lý. Tạp chí KH&CN Thủy Lợi 76-2023 1-9

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Đức Mạnh SỬ DỤNG CÁT BIỂN LÀM VẬT LIỆU ĐẮP NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ Ở VIỆT NAM. HỘI THẢO KHOA HỌC VGD2023 _ Hội Cơ học đất và ĐKTCTVN (2023)
Nguyễn Đức Mạnh Hồ Sỹ An Nguyễn Thái Linh Nguyễn Quốc Trung Nguyễn Thị Phương Thảo ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG DỰ BÁO CHỈ SỐ NÉN LẠI (Cr) CỦA ĐẤT YẾU KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ. Hội nghị khoa học toàn quốc ACEA – VIETGEO 2021. “Địa chất công trình - Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững khu vực Miền Trung và Tây Nguyên” (2022)
Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Hải Hà Trần Thanh Việt Vũ Xuân Vinh Nguyễn Đình Sơn NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM GIẢI PHÁP PHỦ XANH BỜ DỐC ĐÁ PHONG HÓA BẰNG KỸ THUẬT PHUN HỖN HỢP BÙN ĐẤT KẾT HỢP HẠT THỰC VẬT. Hội nghị khoa học toàn quốc ACEA – VIETGEO 2021. “Địa chất công trình - Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững khu vực Miền Trung và Tây Nguyên” (2022)
Nguyễn Đức Mạnh Võ Minh Khoa Nguyễn Công Định Phạm Thu Trang Nguyễn Ngọc Trường Nghiên cứu đặc điểm và cơ chế mất ổn định trượt nền đường giao thông dưới tác động sự thay đổi mực nước kênh dọc tuyến ở đồng bằng sông Cửu Long: Ví dụ điển hình đoạn tuyến Km9+600 – Km10+200, đường tỉnh lộ 837B, tỉnh Long An. Hội nghị khoa học toàn quốc ACEA – VIETGEO 2021. “Địa chất công trình - Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững khu vực Miền Trung và Tây Nguyên” (2022)
Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Quang Phúc Nguyễn Hải Hà Trịnh Nguyên Tính Cát nhiễm mặn (cát biển) sử dụng làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam. SỬ DỤNG CÁT NHIỄM MẶN LÀM VẬT LIỆU ĐẮP NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (2022)
Nguyen Duc Manh SLOPE STABILIZATION OF LAYERED SOFT ROCK FOR CUTTING HIGHWAY ROADBED CONSTRUCTION IN VIETNAM: A CASE STUDY AT THE CENTRAL MAIN ROAD OF CAO BANG CITY. 12th Asian Rock Mechanics Symposium (Vietrock2022) (Hội nghị KH Châu Á về cơ học đá tổ chức tại Việt Nam) (2022)
Nguyen Duc Manh An Artificial Intelligence Approach Based on Multi-layer Perceptron Neural Network and Random Forest for Predicting Maximum Dry Density and Optimum Moisture Content of Soil Material in Quang Ninh Province, Vietnam. CIGOS 2021 (2021)
Nguyễn Đức Mạnh Lê Văn Dũng Phạm Bá Hưng SỤT TRƯỢT TRÊN CÁC TUYẾN GIAO THÔNG VÙNG NÚI KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢ. Hội nghị Khoa học toàn Quốc " Cơ học đá - Những vấn đề Đương đại" - VIETROCK2021 (2021)
Nguyen Duc Manh A artificial intelligence approach based on Multi-layer Perceptron (MLP) for predicting shear strength of soil from Direct Shear Test and Consolidation Undrained Test: Case study Hanoi – Haiphong Express way. International Conference on Sustainability in Civil Engineering 2020, Hanoi, Vietnam (ICSCE2020) (2020)
Nguyễn Đức Mạnh THỰC TRẠNG SỤT TRƯỢT NỀN ĐƯỜNG ĐÀO TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC THI CÔNG GẦN ĐÂY. HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN VGD2019 (VSSMGE Geotechnical Day) (2019)
Nguyễn Đức Mạnh ĐẶC ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP XỬ LÝ SỰ CỐ LÚN TRƯỢT ĐƯỜNG DẪN MỐ M2 CẦU BẾN ĐANG TRÊN ĐƯỜNG TRÁNH THÀNH PHỐ NINH BÌNH. HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VIETGEO2019 "ĐỊA KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG" (2019)
Tran Quang Hoc Nguyen Duc Manh Features of large-scale landslide at Hau Thao area, Sa Pa town, Lao Cai province. The International Conference GEOTEC HANOI 2019 on “Geotechnics for Sustainable Infrastructure Development” (có chỉ số Scopus) (2019)
Nguyen Duc Manh Tran Quang Hoc Possible Mechanism and Moving Feature of Deep-seated Landslide Ban Inh Area, Nguyen Binhdistrict, Cao Bang Province, Vietnam. VCRES2019 an ISRM specialized conference (2019)
Nguyen Duc Manh Development of Artificial Neural Networks for Prediction of Compression Coefficient of Soft Soil. CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure (Indexed by Scopus) - Springer - (2019)
Nguyen Duc Manh Introduction of landslide hazard in hilly terrains in Vietnam and landslide research planning of Vietnam side in e-Asia JRP. JLS conference - Tại Nhật Bản (2019)
Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Hải Hà Nguyễn Thái Linh Paralink Technology- Method of soft soil stabilization by the soil cement pile with high tensile geosynthetics. Rifting, orogennesis and accompanied processes (2019)
Nguyen Duc Manh Evalution of sand-cement column solution for soft soil improvement in the North Coastal Highway, Vietnam. The 4th International Conference VIETGEO 2018, Quang Binh, Vietnam (2018)
Nguyen Chau Lan Nguyen Duc Manh Nguyen Quang Phuc Nguyen Hai Ha Effect of Compaction on Liquefaction of River and Sea Sand in Hai Phong City, Vietnam”. Proceeding 20th SEAGC - 3rd AGSSEA Conference in conjunction with 22nd Annual Indonesian National Conference on Geotechnical Engineering. Proceeding 20th SEAGC - 3rd AGSSEA Conference in conjunction with 22nd Annual Indonesian National Conference on Geotechnical Engineering. Jakarta - Indonesia, 6-7 November 2018 (2018)
Nguyễn Đức Mạnh THỰC TRẠNG SỤT TRƯỢT NỀN ĐƯỜNG ĐÀO TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC THI CÔNG GẦN ĐÂY. Hội thảo chuyên đề "Phòng – Chống sụt trượt bờ dốc nền đường đào sâu để phát triển bền vững" (2018)
Nguyen Hai Ha Nguyen Duc Manh Nguyen Ba Dong Dang Hong Lam Pham Hoang Kien A study of lateral bearing capacity of steel pipe pile with wings installed in soil cement column in soft soil of Vietnam. 2018 International Conference on Sustainability in Civil Engineering, Hanoi, Vietnam (2018)
Nguyễn Bá Đồng Nguyễn Đức Mạnh Nghiên cứu thực nghiệm xác định sức kháng dọc trục, ngang và nhổ cọc đất xi măng phức hợp trên mô hình thực. Hội nghị cơ học toàn Quốc lần thứ X (2017)
Nguyen Duc Manh Features, generation mechanism and urgent treatment solution to the large landslide at Chi Luong resettlement area, Muong Lay Town, Dien Bien Province. Geological and Geotechnical Engineering in Response to Climate Change and Sustainable Development of Infrastructure_The 3rd Internatioal Conference VIETGEO 2016 (2016)
Nguyễn Đức Mạnh Giải pháp mới để phòng chống mất ổn định bờ dốc đá trong xây dựng giao thông ở Việt Nam. Hội thảo CLB KHCN các trường ĐH kỹ thuật lần thứ 49 (2016)
Vi Văn Giang Nguyễn Đức Mạnh Giải pháp giảm thiểu trượt lở đất đá trên đường giao thông vùng núi theo quan điểm coi trọng môi trường tự nhiên. Hội thảo CLB KHCN các trường ĐH kỹ thuật lần thứ 49. (2016)
Vũ Tiến Thành Nguyễn Đức Mạnh Lựa chọn mô hình hợp lý dự báo sức chịu tải cọc đất xi măng phức hợp sử dụng làm móng công trình trong vùng đất yếu ở Việt Nam.. Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Quang Phúc Nguyễn Hải Hà Trịnh Nguyên Tính Cát nhiễm mặn (cát biển) sử dụng làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam.
Nguyễn Đức Mạnh SỬ DỤNG CÁT BIỂN LÀM VẬT LIỆU ĐẮP NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ Ở VIỆT NAM.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp thi công tới sức chịu tải cọc đá trên mô hình thực nghiệm. T2023-CT-031 (2023)
Nghiên cứu thực nghiệm xác định giá trị cường độ kháng nén một trục nở hông khi cải tạo đất bề mặt không thích hợp sử dụng làm nền đường bằng phụ gia DHD. T2023-CT-035 (2023)
Ứng dụng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo trong dự báo một số đặc trưng biến dạng của đất yếu ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ. B2020 GHA 03 (2020-2022)
Nghiên cứu sử dụng xỉ lò cao nghiền mịn S95 thay thế xi măng để gia tăng cường độ chịu nén một trục của đất yếu khu vực tỉnh Thái Bình. T2022-CT-025 (2022)
Nghiên cứu sức chống cắt của đất cấp phối đồi sử dụng đắp nền đường ô tô bằng các phương pháp chế bị mẫu thí nghiệm khác nhau ở trong phòng- Ví dụ điển hình cho đất sét lẫn sạn tại khu vực tỉnh Quảng Ninh. T2022-CT-009 (2022)
TCVN 10184:2021 Đất xây dựng – Thí nghiệm cắt cánh hiện trường cho đất dính. TCVN10184:2021 (2011-2021)
Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu lớn và phát triển mô hình máy kết hợp với các kỹ thuật tối ưu hóa trong việc dự báo các tham số sức chống cắt của đất phục xây dựng công trình giao thông. DT203029 (Bộ GTVT) (2020-2021)
Nghiên cứu ảnh hưởng các chỉ tiêu cơ lý của lưới địa kỹ thuật tới hiệu quả giảm độ lún khi kết hợp với trụ đất gia cố xi măng trong xử lý nền đất yếu. T2021-CT-034 (2021)
Nghiên cứu đặc điểm sức chịu tải dọc trục một số loại móng cọc thông dụng theo cấu trúc đất nền điển hình vùng ven biển Hải Phòng.. T2021-CT-036 (2021)
Xây dựng mô hình vật lý trong phòng thí nghiệm nghiên cứu sự làm việc hệ cọc đất xi măng kết hợp lưới Địa kỹ thuật cường độ cao khi xử lý nền đất yếu. T2019-CT-049 (2019-2020)
Nghiên cứu lựa chọn giải pháp tối ưu ổn định mái dốc Cụm dân cư số 2 tại khu tái định cư Nậm Khao, huyện Mường Tè, Lai Châu. T2019-CT-036 (2019-2020)
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phun bùn đất kết hợp hạt cỏ đa loại bảo vệ bề mặt taluy nền đường đào để phát triển biền vững và bảo vệ sinh thái.. T2020-CT-028 (2020)
Nghiên cứu ứng dụng giải pháp kết cấu móng cọc đất gia cố bằng chất kết dính thu nhỏ chân PF (Point Foundation) để xây dựng công trình trên nền đất yếu ở đồng bằng sông Cửu Long.. T2020-CT-019 (2020)
Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu sụt trượt bờ dốc nền đường đào khi xây dựng mới ở vùng núi – Áp dụng với tuyến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. T2020-CT-005 (2020)
Tiêu chuẩn lưới thép cường độ cao siêu mạ bảo vệ bờ dốc trên đường giao thông. TC1729 (2017-2018)
Nghiên cứu sức kháng tải trọng ngang của cọc phức hợp (cọc đất gia cố xi măng kết hợp lõi thép với cánh vít) bằng thí nghiệm hiện trường trên cọc kích thước thật tại Việt Nam. T2018-CT-015 (2018)
Nghiên cứu ổn định nền đường đắp trên đất yếu bằng kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn và thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng. (2017)
Nghiên cứu lựa chọn giải pháp hợp lý ổn định khối đất trượt quy mô siêu lớn nhằm đảm bảo an toàn các công trình xây dựng và dân cư khu tái định cư Mường Lay. (2017)
Nghiên cứu lựa chọn tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật về vận hành khai thác và duy tu bảo dưỡng đường sắt đô thị đối với điều kiện ở Việt Nam. DT143020 (2014-2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

BỘ DỤNG CỤ LẤY MẪU MÀNG MỎNG TRONG CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐẤT.
Việt Nam ()

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn