Võ Thị Hồng Minh

Võ Thị Hồng Minh

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Địa kỹ thuật, Khoa Công trình

Liên hệ

jalaminh@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:
Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Dang Hong Lam Nguyen Van Quang Vo Thi Hong Minh A study of 3D modelling the vibrations induced from grab shock at the Metro Line 3 project in Hanoi. JOURNAL OF MATERIALS AND ENGINEERING STRUCTURES 9(2022) (2022)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Dang Hong Lam Vo Thi Hong Minh A study of 3d modelling the vibrations induced from grab sock at the metro line 3 project in hanoi. ICSCE 2022 - The 4 th International Conference on Sustainability in Civil Engineering, 2022, Hanoi, Vietnam (2022)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu sức chống cắt của đất cấp phối đồi sử dụng đắp nền đường ô tô bằng các phương pháp chế bị mẫu thí nghiệm khác nhau ở trong phòng- Ví dụ điển hình cho đất sét lẫn sạn tại khu vực tỉnh Quảng Ninh. T2022-CT-009 (2022)
TCVN 10184:2021 Đất xây dựng – Thí nghiệm cắt cánh hiện trường cho đất dính. TCVN10184:2021 (2011-2021)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn