Ngô Thanh Bình

Ngô Thanh Bình

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật điện tử, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

ngobinh74@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Ngo Long Bui Ngoc Dung Luong Minh Hoang Luong Xuan Chieu Ngo Thanh Binh Designing image processing tools for testing concrete bridges by a drone based on deep learning. Journal of Information and Telecommunication 7 (2023)
Ngo Thanh Binh Luong Xuan Chieu Luong Minh Hoang Ngo Long Development of a solution for collecting crack images on concrete surfaces to assess the structural health of bridges using drone. JOURNAL OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION TJIT 2185448 (2023)

Bài báo quốc tế khác

Ngo Thanh Binh Le Minh Tuan Nguyen Canh Minh INS DATA PROCESSING AND APPLICATION IN DRONE BALANCE CONTROL. Tạp chí 3 trường 8 (2017)
Ngo Thanh Binh Design and creation of control board for drying equipment based on development of a soft self-tuning PID controller. Journal of Vietnamese Environment Vol.9, No.1-5

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Cù Việt Hùng Lương Xuân Chiểu Ngô Thanh Bình KS. Nguyễn Văn Minh Nguyễn Danh Thành Phát triển giải pháp xử lý dữ liệu cho máy thí nghiệm tự động Marshall. Tạp chí Giao thông Vận tải ISSN 2354-0818 (2023)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Ngo Thanh Binh Bui Ngoc Dung Deep Learning-based Object Tracking for AGV Robot. The International Conference on Intelligent Systems & Networks (ICISN 2023) (2023)
Ngo Thanh Binh Bui Ngoc Dung Luong Xuan Chieu Deep Learning-based Object Tracking and Following for AGV Robot. Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS) (2023)
Ngô Thanh Bình Giám sát công trình giao thông sử dụng thiết bị bay không người lái.. ỨNG DỤNG CÁC CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN TRONG QUAN TRẮC VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG (2022)
Luong Minh Hoang Ngô Thanh Bình Ngo Long Nguyen Danh Thanh Lương Xuân Chiểu Path Planning for UAV in Collecting Crack Images on The Concrete Surface for Structural Health Assessment of Bridge. CITA (Conference on Information Technology and its Applications) 2022 (2022)
Ngo Long Bùi Ngọc Dũng Bui Duy Nhat Nguyễn Văn Hào Nguyen Danh Thanh Lương Xuân Chiểu Ngô Thanh Bình Bridge Crack Detection based on Deep Learning and Drone. CITA (Conference on Information Technology and its Applications) 2022 (2022)
Ngô Thanh Bình Nguyễn Nhật Anh Phát triển bộ PID mềm tự chỉnh dạng tầng trên bộ điều khiển bay UAV dạng hexacopter ứng dụng trong cứu nạn giao thông. Hội thảo CLB các trường ĐH KHKT lần thứ 57 (2021)
Ngô Thanh Bình Cồ Như Văn Nguyễn Hải Trường Giải pháp thu thập dữ liệu sử dụng mạng LORA trong hệ thống xử lý thông tin tích hợp trên nền tảng vạn vật kết nối (intrernet of things) phục vụ công tác cảnh báo sạt lở trên hệ thống giao thông đường bộ. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XXII (2020)
Ngô Thanh Bình Tống Anh Tuấn Cồ Như Văn Nguyễn Hải Trường Giải pháp thu thập dữ liệu sử dụng mạng LORA trong hệ thống xử lý thông tin tích hợp trên nền tảng vạn vật kết nối (internet of things) phục vụ công tác cảnh báo sạt lở trên hệ thống giao thông đường bộ. Khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)
Ngô Thanh Bình Cồ Như Văn THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHO HỆ THỐNG XỬ LÝ THÔNG TIN TÍCH HỢP TRÊN NỀN TẢNG VẠN VẬT KẾT NỐI IOT (INTERNET OF THINGS) PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẢNH BÁO SẠT LỞ TRÊN HỆ THỐNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG TẠI KM114+700, QL2C. Hội nghị KHCN Lần thứ XXII - Trường ĐH GTVT (2020)
Ngô Thanh Bình Nguyễn Văn Thịnh Nguyen Nhat Anh Phát triển bộ điều khiển bay cho thiết bị bay không người lái. Hội nghị khoa học năm 2019 Hướng tới phát triển bền vững (2019)
Nguyễn Đình Trường Ngô Thanh Bình Xử lý dữ liệu cho MEMS INS và phát triển bộ điều khiển PID mềm tự chỉnh ứng dụng trong điều khiển cân bằng robot. VCCA2019, HỘI NGHỊ – TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 5 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA THE 5TH VIETNAM INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION ON CONTROL AND AUTOMATION (2019)
Ngo Thanh Binh Design and creation of control board for drying equipment based on development of a soft self-tuning PID controller. Environment and Natural Resources (2018)
Ngo Thanh Binh FUKS Solution for Vehicle Management Systems. INISCOM 2018 - 4th EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems (Springer) (2018)
Ngô Thanh Bình Nguyễn Anh Tuấn Nguyen Quang Tuấn Phát triển bộ PID mềm tự chỉnh ứng dụng trong điều khiển cân bằng máy bay không người lái dạng VOTL. Hội nghị KHCN GTVT, Số Đặc biệt năm 2018 (2018)
Nguyen Canh Minh Ngo Thanh Binh Vibration Measurement System Based on IoT. The 2018 International Conference on Building Smart Cities in Vietnam: Vision and Solutions (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Ngô Thanh Bình Giám sát công trình giao thông sử dụng thiết bị bay không người lái..

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ứng dụng học máy để phát hiện đối tượng trong hệ thống hỗ trợ xe tự lái. T2023-CN-KDN-002 (2023)
Thiết kế chế tạo thiết bị và xây dựng giải pháp công nghệ cho hệ thống xử lý thông tin tích hợp trên nền tảng vạn vật kết nối IoT (Internet of Things) phục vụ công tác cảnh báo sạt lở trên hệ thống giao thông đường bộ tỉnh Tuyên Quang tại Km114+700, QL 2C.. ĐT.15-2020 (2020-2022)
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy thí nghiệm tự động có tính năng vẽ biểu đồ và xử lý số liệu thí nghiệm chỉ tiêu Marshall của bê tông nhựa.. T2022-CT-032 (2022)
Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị không người lái sức nâng 5 kg phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ tai nạn giao thông. DT194065 (2019-2020)
Ứng dụng công nghệ thông tin số hóa để nâng cao chất lượng cho phòng thí nghiệm. DT194030 (2019-2020)
Thiết kế chế tạo thiết bị hiệu chuẩn MEMS INS 9-DOF phục vụ nhiệm vụ đo và kiểm soát dao động. B2016-GHA-02 (2016-2018)
Nghiên cứu thiết kế hệ thống tích hợp giám sát, điều khiển và hỗ trợ điều hành tác nghiệp ứng dụng cho trang trại chăn nuôi lợn. 01C-07/04-2013-2 (2013-2017)
Thiết kế , chế tạo thiết bị hiệu chuẩn MEMS INS 9-DOF phục vụ đo và kiểm soát dao động. B2016-GHA-02 (2016-2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn