Vũ Thanh Hiền

Vũ Thanh Hiền

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Anh văn, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

vthien@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp: Trung bình

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Vũ Thanh Hiền GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHỦ ĐỘNG NHẰM GIÚP SINH VIÊN HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG ĐỂ ĐẠT CÁC CHUẨN ĐẦU RA THEO CDIO.. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Vũ Thanh Hiền NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VIỆC HỌC TẬP TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Vũ Thanh Hiền ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT. Thực trạng, giải pháp giảng dạy và NCKHCB năm 2022 (2022)
Vũ Thanh Hiền NGHIÊN CỨU VỀ GIẢI PHÁP THU HÚT VÀ THÚC ĐẨY SINH VIÊN HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN TIẾNG ANH. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2020 (2020)
Vũ Thanh Hiền Nghiên cứu thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên trường Đại học GTVT. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Vũ Thanh Hiền Bùi Thị Thanh Vân Bạch Thị Thanh Ngô Thị Kim Thanh Lê Thị Thúy Hồng Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế/ English for Economics. Đại học GTVT 3

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn