Trần Thúy Nga

Trần Thúy Nga

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Hóa, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0916030276
ngatranudh@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Đức: Khá

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Phan Van Kiem Nguyen Thi Mai Bui Thi Mai Anh Nguyen Xuan Nhiem Phan Thi Thanh Huong Hoang Thi Tuyet Lan Tran Thuy Nga Bui Huu Tai Phytochemical Constituents from the Aerial Parts of Acanthus ebracteatus Vahl. and Their Cytotoxic Activity. Natural Product Communications 18(3 (2023)
Tran Thuy Nga Nguyen Thi Mai Bui Huu Tai Phan Van Kiem Lai Thi Hoan Bui Thi Mai Anh Phan Thi Thanh Huong Nguyen Xuan Nhiem Two new lignan glycosides from Acanthus ilicifoliusL. with their NO inhibition and cytotoxic activity. Natural Product Research Latest articles (2023)
Nguyen Thi Mai Do Thi Thao Bui Thi Mai Anh Tran Thuy Nga Phan Van Kiem Do Thi Trang Tran Thi Quynh Van Vu Thi Xuan Bui Huu Tai Le Thi Huyen Nguyen Xuan Nhiem Anti-inflammatory Clerodane Dinorditerpenoids from the Tinospora sinensis Leaves. Revista Brasileira de Farmacognosia 32 (2022)
Thanh Tung Nguyen Lai Thi Hoan Duong Duc La Dinh Duc Nguyen Chinh Van Tran Duy Khiem Nguyen S. W. Chang W. Jin Chung Hoai Phuong Nguyen Thi Tran Thuy Nga Giang Nguyen Thi Assembled Porphyrin Nanofiber on the Surface of g-C3N4 Nanomaterials for Enhanced Photocatalytic Degradation of Organic Dyes. Catalysts 1630 (2022)
Tran Thuy Nga Lai Thi Hoan Nguyen Van Hau Nguyen Thi Mai Bui Thi Mai Anh Dang Tran Chien Vu Quoc Trung Le Trong Lu Tran Dai Lam Nguyen Thi Thanh Huong Hoang Thu Ha Nguyen Thien Vuong Hoang Viet Hai Nguyen Phuong Tri Investigation of crosslinking, mechanical properties and weathering stability of acrylic polyurethane coating reinforced by SiO2 nanoparticles issued from rice husk ash. Materials Chemistry and Physics 241 (2020)

Bài báo quốc tế khác

U. Guth J. Zosel J. Riedel Tran Thuy Nga M. Berthold C . Vonau U. Sasum P. Shuk M. Paramasivum V. Vashol New developments in electrode materials for electrochemical sensors in: Advencement in Sensing Technology ed. by S. C. Mukopadhyay. Springer Berlin 1 181 (2013)
Tran Thuy Nga M. Berthold M. Decker U. Guth PEDOT- bzw. Nanopartikel-modifizierte Elektroden zum Nachweis von Dopamin. Chemie Ingenieur Technik Volume 82 (issue 9) 1477

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Thúy Nga So sánh khả năng hấp phụ Cu (II) trong nước của hạt CS/SLES và hạt CS/SLES/NaOH. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 3/2022 (2022)
Trần Thúy Nga Lại Thị Hoan Nguyen Duc Anh Ho Phuong Hien Synthesis and study of adsorption for ion Cu(II) from aqueous solution by chitosan beads. Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption 11 – issue 3 (2022) 48-53 (2022)
Trần Thúy Nga Lại Thị Hoan Lê Phương Thu Degradation of methyl red - an azo dye by H2O2/UV process. Tạp chí PHÂN TÍCH HÓA, LÝ VÀ SINH HỌC T24 số 1/2019 (2019)
Trần Dương Phan Văn Tường Trần Thúy Nga Xác định nhanh hệ số chống thấm của Clo trong Beton bằng phương pháp Điện trường. Tạp chí Hóa học T.41(3)
Trần Dương Phan Văn Tường Trần Thúy Nga Khuếch tán của Clo trong Beton cường độ cao - Vai trò của phụ gia và phương pháp xác định nhanh hệ số khuếc tán của Clo trong Beton. Tạp chí Hóa học T42(2)
Lại Thị Hoan Trần Thúy Nga Đinh Thị Mai Thanh Lê Văn Cường Khảo sát khả năng bảo vệ của hệ bảo vệ sơn biến tính gỉ/sơn hữu cơ cho thép cacbon. Tạp chí Hóa học 6B52 68
Trần Thúy Nga Bùi Thị Mai Anh Điện cực in cacbon biến đổi dùng để xác định Dopamin bằng phương pháp Vôn - ampe. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải 50

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Trần Thúy Nga Lại Thị Hoan Đánh giá khả năng phân hủy Metyl đỏ bằng các phương pháp oxi hóa tiên tiến. Thực trạng, giải pháp giảng dạy và nghiên cứu Khoa học Cơ bản năm 2022 (2022)
Nguyễn Thị Mai Trần Thúy Nga Thành phần hóa học của loài đại cà dược. Giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2018 (2018)
U. Gụth J. Zosel J. Ridel Trần Thúy Nga M. Berthold C. Vonau U. Sasum P. Shuk M. Paramasivam V. Vashook Novle electrode materials for electrochemical sensors. Sensing Technology (ICST) Fifth International Conference 685 (2011)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Trần Thúy Nga Lại Thị Hoan Bùi Thị Mai Anh Bài giảng: Hóa học ứng dụng trong Xây dựng. 3 (2018)
Trần Thúy Nga Lại Thị Hoan Nguyễn Thị Mai Hóa học. Giao thông Vận tải 2 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cu(II) trong nước bằng hạt Chitosan Hydrogel. T2021-CB-003 ()
Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng hạ đường huyết in vitro của loài Achyranthes aspera và Achyranthes bidentata thuộc chi ngưu tất (Achyranthes) ở Việt Nam.. 104.01-2019.322 (2020-2023)
Tổng hợp xanh vật liệu nano bạc bằng dịch chiết lá bạc hà ứng dụng để xử lý thuốc nhuộm hoạt tính RB19 (Reactive Blue 19). T2023-CB-011 (2023)
Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài thuộc chi hành (Allium) ở Việt Nam. 104.01-2018.332 (2019-2022)
Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài thuộc chi hành (Allium) ở Việt Nam. 104.01-2018.332 (2019-2022)
Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá tác dụng kháng viêm in vitro, in vivo của loài Dây đau xương (Tinospora sinensis) ở Việt Nam. . B2021-GHA-02 (2021-2022)
Nghiên cứu chế tạo vật liệu xúc tác quang g-C3N4/porphyrin ứng dụng xử lý phẩm màu trong nước.. T2022-CB-005 (2022)
Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cu (II) trong nước bằng hạt Chitosan Hydrogel. T2021-CB-003 (2021)
Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm azo methyl đỏ bằng các quá trình oxi hóa tiên tiến. T2018-CB-006 (2018)
Design und Entwiclung elektrochemischer Sensoren fuer Anwendungen im Gesundheitswesen (KSI - Deutschland und CECRI - Indien). IND 09/042 (2009-2011)
Ảnh hưởng của một số yếu tố tới động học của quá trình xử lý bề mặt vật liệu kim loại bằng phương pháp Hóa học và Điện hóa để nâng cao khả năng chống ăn mòn kim loại. 5.6.2005 (2005)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

04/2020 - 01/2021
Trần Thanh Hải Thạc sĩ
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý an toàn hóa chất tại Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10, Urenco10, Hà Nội. Luận văn Thạc sĩ ngành An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp - Khoa Bảo hộ lao động - Trường Đại học Công đoàn.
04/2018 - 05/2019
Hồ Bá Nam Thạc sĩ
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý an toàn hóa chất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn SS Newtech Việt Nam. Luận văn Thạc sĩ ngành An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp - Khoa Bảo hộ lao động - Trường Đại học Công đoàn.

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn