Phạm Duy Anh

Phạm Duy Anh

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy, Khoa Công trình

Liên hệ

duyanhdhgt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Văn Ngôn Phạm Duy Anh Phân tích và tính toán bản mặt cầu bê tông được gia cường với cốt thanh thủy tinh FRP. KHCN 10/2020
Nguyễn Văn Ngôn Phạm Duy Anh NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH ỨNG XỬ CHỊU TẢI TRỌNG TẬP TRUNG CỦA BẢN MẶT CẦU BẰNG BÊ TÔNG CỐT THANH POLIMER SỢI THỦY TINH. KH GTVT Tập 71, Số 8 (10/2020), 984-999
Trần Thị Lý Phạm Duy Anh Đào Văn Dinh Nghiên cứu ảnh hưởng của cốt sợi thép Dramix đến cường độ chịu kéo của bê tông cường độ cao. GTVT 7/2020
Trần Thị Lý Phạm Duy Anh Đào Văn Dinh Dự tính sức kháng cắt của dầm bê tông cường độ cao cốt sợi thép dựa vào lý thuyết trường nén sửa đổi được đơn giản hóa. GTVT 8/2020

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Pham Duy Anh Tran The Truyen Pham Duy Huu Some problems concerning concretes used in bridge construction in Viet Nam. The 7th International Conference of Asian Concrete Federation - Sustainable Concrete for Now and the Future, ACF 2016 (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phạm Duy Hữu Nguyễn Đình Hải Phạm Duy Anh Nguyễn Tiến Dũng Đào Văn Đông Vật liệu mới trong xây dựng công trình giao thông. Giao thông vận tải 0 (2018)
Phạm Duy Hữu Lê Minh Cường Ngô Đăng Quang Đào Văn Dinh Nguyễn Duy Tiến Nguyễn Ngọc Long Phạm Duy Anh Bùi Trọng Cầu Nguyễn Thanh Sang Thái Khắc Chiến Trần Việt Hùng Trần Bảo Việt Nguyễn Huy Cường Thiết kế, thi công và sửa chữa công trình cầu bê tông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Giao thông Vận tải 3 (2018)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử chịu va chạm của bản trực hướng bằng bê tông tính năng siêu cao (UHPC), ứng dụng cho bản mặt cầu.. T2020-XD-009TĐ (2020)
Nghiên cứu giải pháp sử dụng vật liệu địa phương phù hợp để xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục ở vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc. CTB2018 GHA - 04NV (2018-2019)
Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bản mặt cầu nhẹ thi công lắp ghép bằng bê tông cường độ siêu cao gia cường cốt sợi thép phân tán (UHSFRC) trên kết cấu dầm I bê tông cốt thép dự ứng lực. T2018-CT-024 (2018)
Nghiên cứu giải pháp sửa chữa công trình cầu bê tông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. CTB2014-04-08 (2014-2017)
Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng bê tông siêu cường độ cốt sợi thép làm lớp phủ trong kết cấu mặt cầu. CTB 2014 -04 - 09 (2014-2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn