Lại Thị Hoan

Lại Thị Hoan

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Hóa, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0912067212
laithihoan@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Khá

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Tran Thuy Nga Nguyen Thi Mai Bui Huu Tai Phan Van Kiem Lai Thi Hoan Bui Thi Mai Anh Phan Thi Thanh Huong Nguyen Xuan Nhiem Two new lignan glycosides from Acanthus ilicifoliusL. with their NO inhibition and cytotoxic activity. Natural Product Research Latest articles (2023)
Phuong Hong Thi Nguyen Myoung-Jin Um Duong Duc La Kieu Trang Thi Pham Duc Luong Tran Cong Van Bui S. Wong Chang D. Duc Nguyen Lai Thi Hoan Fabrication of Antibacterial Ag/Graphene-Integrated Non-women Polypropylene Textile for Air Pollutant Filtering. Waste and Biomass Valorization CH-6330 (2023)
Thanh Tung Nguyen Lai Thi Hoan Duong Duc La Dinh Duc Nguyen Chinh Van Tran Duy Khiem Nguyen S. W. Chang W. Jin Chung Hoai Phuong Nguyen Thi Tran Thuy Nga Giang Nguyen Thi Assembled Porphyrin Nanofiber on the Surface of g-C3N4 Nanomaterials for Enhanced Photocatalytic Degradation of Organic Dyes. Catalysts 1630 (2022)
Tran Thuy Nga Lai Thi Hoan Nguyen Van Hau Nguyen Thi Mai Bui Thi Mai Anh Dang Tran Chien Vu Quoc Trung Le Trong Lu Tran Dai Lam Nguyen Thi Thanh Huong Hoang Thu Ha Nguyen Thien Vuong Hoang Viet Hai Nguyen Phuong Tri Investigation of crosslinking, mechanical properties and weathering stability of acrylic polyurethane coating reinforced by SiO2 nanoparticles issued from rice husk ash. Materials Chemistry and Physics 241 (2020)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lại Thị Hoan Nguyễn Thị Hồng Phượng Nguyễn Thị Giang Nguyễn Hoàng Yến Hồ Phương Hiền Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp g-C3N4/TCPP porphyrin và ứng dụng làm xúc tác quang cho xử lý phẩm màu MB trong nước thải dệt nhuộm. Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption 12 – issue 1 (2023) 08-12 (2022)
Hoàng Thị Tuyết Lan Lại Thị Hoan CHARACTERISTICS AND CORROSION PROTECTION OF POLYPYRROLE DOPED WITH SALICYLATE ANIONS ON CT3 STEEL PASSIVATED BY MOLYDATE. TRANSPORT AND COMMUNICATIONS SCIENCE JOURNAL 72.7 (2021)
Nguyễn Thị Mai Nguyễn Thiên Vương Lại Thị Hoan Hoàng Thị Hương Thủy Vũ Trung Hiếu Dang Thi My Linh Lớp phủ nanocomposite epoxy/nano SiO2 tro trấu: tính chất cơ và khả năng chống ăn mòn thép carbon CT3 . Khoa học Giao thông vận tải 12 (2020)
Trần Thúy Nga Lại Thị Hoan Lê Phương Thu Degradation of methyl red - an azo dye by H2O2/UV process. Tạp chí PHÂN TÍCH HÓA, LÝ VÀ SINH HỌC T24 số 1/2019 (2019)
Lại Thị Hoan Lê Thị Thi Hạ Nguyễn Thúy Hà Nguyễn Thị Cúc Hồ Phương Hiền Study on the absorption of the active orange RO122 from aqueous solution onto crosslinked chitosan-coated diatomite. Journal of Science & Technology No.53.2019 (2019)
Lại Thị Hoan Đoàn Ngọc Mỹ Duyên Hồng Phương Hiền Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion Cu(II) trong nước bằng vật liệu diatomite phủ chitosan. Hóa học và Ứng dụng 04 (2018)
Lại Thị Hoan Nguyễn Thị Thanh Mai Hồ Phương Hiền Nghiên cứu động học và các tham số nhiệt động của quá trình hấp phụ metyl da cam trong nước bằng diatomite phủ chitosan. Phân tích Hóa, Lý và Sinh học T23 (2018)
Lại Thị Hoan Vai trò của màng sơn phủ epoxy và polyurethane trên lớp lót biến tính bảo vệ cho thép gỉ. Giao thông Vận tải Tháng 12/2016 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Trần Thúy Nga Lại Thị Hoan Đánh giá khả năng phân hủy Metyl đỏ bằng các phương pháp oxi hóa tiên tiến. Thực trạng, giải pháp giảng dạy và nghiên cứu Khoa học Cơ bản năm 2022 (2022)
Lê Thị Thi Hạ Lại Thị Hoan Khảo sát, đánh giá cấu trúc của màng gỉ trên bề mặt các vật liệu thép cacbon thấp. Hội thảo về Giảng và Nghiên cứu Khoa học Cơ bản năm 2018 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Thị Mai Bùi Thị Mai Anh Lại Thị Hoan Lê Thị Thi Hạ SỬ DỤNG HẠT NANO SiO2 TRO TRẤU MANG CHẤT ỨC CHẾ ION Ce3+ CHẾ TẠO SƠN LÓT EPOXY BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN THÉP CACBON . Giao thông vận tải 2 (2023)
Lại Thị Hoan Bùi Thị Mai Anh Vũ Thị Xuân Hóa học. Giao thông Vận tải 2 (2019)
Trần Thúy Nga Lại Thị Hoan Bùi Thị Mai Anh Bài giảng: Hóa học ứng dụng trong Xây dựng. 3 (2018)
Lại Thị Hoan Vũ Thị Xuân Hóa học. 2 (2016)
Trần Thúy Nga Lại Thị Hoan Nguyễn Thị Mai Hóa học. Giao thông Vận tải 2 (2016)
Hoàng Thị Tuyết Lan Lại Thị Hoan Nguyễn Thị Mai Hóa học ứng dụng. Giao thông Vận tải 3

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng hạ đường huyết in vitro của loài Achyranthes aspera và Achyranthes bidentata thuộc chi ngưu tất (Achyranthes) ở Việt Nam.. 104.01-2019.322 (2020-2023)
Tổng hợp xanh vật liệu nano bạc bằng dịch chiết lá bạc hà ứng dụng để xử lý thuốc nhuộm hoạt tính RB19 (Reactive Blue 19). T2023-CB-011 (2023)
Nghiên cứu chế tạo vật liệu xúc tác quang g-C3N4/porphyrin ứng dụng xử lý phẩm màu trong nước.. T2022-CB-005 (2022)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2020. BKTT VN (2020-2021)
Nghiên cứu, chế tạo nano silica từ tro bay nhà máy nhiệt điện thử nghiệm ứng dụng trong chế tạo vật liệu cường độ cao. B2020-GHA-04 (2020-2021)
Nghiên cứu khả năng bảo vệ chống ăn mòn cho thép cacbon của màng epoxy chứa nanocomposite Silica-Polypyrrole-Dodecyl sulfate.. T2020-CB-008 (2020-2021)
Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cu (II) trong nước bằng hạt Chitosan Hydrogel. T2021-CB-003 (2021)
Nghiên cứu khả năng hấp phụ thuốc nhuộm RO122 bằng vật liệu Diatomite phủ Chitosan khâu mạch để xử lí nước thải dệt nhuộm. T2019-PHII-005 (2019-2020)
Nghiên cứu sử dụng hạt nano SiO2 tro trấu mang chất ức chế ion Ce3+ chế tạo sơn lót epoxy bảo vệ chống ăn mòn thép cacbon.. DT204047 (2020)
Nghiên cứu chế tạo màng polypyrole/graphene nanocomposite trực tiếp lên nền thép cacbon thấp ứng dụng làm lớp phủ thông minh chống ăn mòn.. T2020-CB-008TĐ (2020)
Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm azo methyl đỏ bằng các quá trình oxi hóa tiên tiến. T2018-CB-006 (2018)
Khảo sát, đánh giá cấu trúc của màng gỉ, sử dụng một số hệ sơn phủ kết hợp với chất biến tính để bảo vệ cho vật liệu thép bị gỉ. T2018-CB-001 (2018)
Khảo sát lựa chọn hệ sơn phủ phù hợp tốt nhất cho lớp lót biến tính gỉ tái bảo vệ cho sắt thép. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn