Trần Văn Như

Trần Văn Như

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Cơ khí ô tô, Khoa Cơ khí

Liên hệ

0084972020094
vannhu.tran@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

- Động lực học và điều khiển ô tô và hệ thống
- Quản lý năng lượng trên ô tô điện và ô tô điện lai

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp: Khá
Tiếng Anh: Khá

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Dinh Thi Thanh Huyen Tran Van Nhu Trinh Tuan Duong Saturated RISE Feedback Control for Uncertain Nonlinear MacPherson Active Suspension System to Improve Ride Comfort. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control 143 (2021)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Xuan Ngoc Tran Van Nhu Vu Van Tan Dang Tien Phuc Active Suspension with PID Control for Enhanced Rollover Stability in Liquid Tank Trucks. Journal Européen des Systèmes Automatisés 57 (2024)
Tran Van Nhu Nguyen Xuan Ngoc Dang Tien Phuc Vu Van Tan Rollover stability analysis of liquid tank truck taking into account the road profiles. Journal of Applied Engineering Science Vol. 20, No. 4, 2022 (2022)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Hữu Mạnh Trần Văn Như Đào Mạnh Hùng Nghiên cứu điều khiển ổn định quỹ đạo chuyển động của ô tô bằng hệ thống lái bốn bánh dẫn hướng. Giao thông Vận tải 731 (2023)
Trần Ngọc Hiền Trần Văn Như Nguyễn Văn Huy Nghiên cứu công nghệ thực tại ảo và các công cụ mô phỏng để đánh giá các quá trình hàn phục vụ đào tạo. Tạp chí Cơ khí Việt Nam (2022)
Phan Tấn Tài Trần Văn Như Nghiên cứu kiểm soát lực kéo ô tô khi chuyển động trên đường có hệ số bám khác nhau ở hai bên bánh xe. (2021)
Tạ Thị Thanh Huyền Trần Văn Như Điều khiển gài số trên hệ thống truyền lực AMT. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Tập 57 số 04 (2021)
Trần Văn Như Phan Tấn Tài Đặng Ngọc Duyên Khảo sát ảnh hưởng của vi sai đến chất lượng kéo ô tô. Tạp chí cơ khí Việt nam Số đặc biệt (2020)
Nguyễn Thành Công Trần Văn Như Đặng Xuân Kỳ NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA MỰC CHẤT LỎNG ĐẾN TÍNH ỔN ĐỊNH LẬT NGANG CỦA XE CHỮA CHÁY. Tạp chí Cơ khí tháng 5 (2019)
Trần Văn Như Tạ Thị Thanh Huyền Nghiên cứu điều khiển gài số cho hệ thống truyền lực AMT. Tạp chí Đại học Công Nghiệp Hà Nội 51 (2019)
Đinh Thị Thanh Huyền Trần Văn Như Trịnh Tuấn Dương LÊ HỮU CHÚC NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN RISE CHO HỆ THỐNG TREO MACPHERSON TÍCH CỰC TRÊN XE CON. Tạp chí Khoa học GTVT 56 (2017)
Trần Văn Như Nguyễn Thành Công Thiết kế bộ điều khiển lái tự động ô tô sử dụng GPS. Tạp chí cơ khí Việt Nam Số đặc biệt 03/2017 (2017)
Chu Đức Hùng Nguyễn Văn Bang Trần Văn Như Lê Văn Anh Nguyễn Xuân Tuấn Xây dựng mô hình hệ thống lái Steer By Wire điện tử - thủy lực. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Số 38, Tháng 2/2017 (2017)
Trần Văn Như Gearshift control of a dual clutch transmission based on sliding mode control for nonlinear uncertain systems. Khoa học & Công nghệ của các Trường Đại học Kỹ thuật, ISSN:2354-1083 122 (2017)
Trần Văn Như Modelling of an automotive clutch based on dynamic friction model. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISNN: 1859-2171 169 (2017)
Trần Văn Như Thiết kế bộ điều khiển ổn định quỹ đạo chuyển động thông qua điều khiển lực phanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISNN: 1859-2171 169 (2017)
Trần Văn Như Tạ Thị Thanh Huyền Nguyễn Thành Công Điều khiển anti-winup PID hệ thống truyền lực AMT. Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số đặc biệt 09/2016 (2016)
Đinh Thị Thanh Huyền Nguyễn Văn Bang Trần Văn Như Nguyễn Văn Anh Nguyễn Xuân Tuấn Thiết kế bộ điều khiển lái cho hệ thống lái không trụ lái (Steer By Wire) điện tử - thủy lực. Tạp chí Cơ khí Việt nam Số đặc biệt, Tháng 9/2016 (2016)
Trần Văn Như Đồng Minh Tâm Chiến lược kiểm soát ly hợp kép trong quá trình chuyển số của hệ thống truyền lực ly hợp kép. Tạp chí Cơ khí Việt nam Số đặc biệt, Tháng 9/2016 (2016)
Đặng Việt Hà Trần Văn Như Nguyễn Hữu Mạnh Đinh Quang Vũ Phát triển mô hình động lực học theo phương dọc của lốp trên cơ sở mô hình Pacejka. Tạp chí Cơ khí Việt nam Số đặc biệt, Tháng 9/2016 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Tran Van Nhu Vu Van Tan Evaluation of rollover stability of liquid trank truck in the lane change. Lecture notes in networks and systems (2022)
Tran Van Nhu Using Brake and Engine Torque to Control Traction on Either Side of the Drive Wheel. 2022 6th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD) (2022)
Tran Van Nhu Gearshift Strategy of a Two-Speed Dual-Clutch Transmission for Energy Efficacy of Electric Vehicles. Lecture Notes in Mechanical Engineering book series (LNME) (2021)
Tran Van Nhu Using the Brake Torque to Redistribute the Engine Power Transmitting to the Left and Right Drive Wheels. Lecture Notes in Mechanical Engineering (2021)
Tran Van Nhu Launch control of a dual clutch transmission based on the sliding mode control for nonlinear uncertain system. THE 4th VIETNAM INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION ON CONTROL AND AUTOMATION (VCCA-2017) (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Văn Bang Nguyễn Thiết Lập Trần Văn Như An toàn vận hành ô tô. Nhà xuất bản Giao thông Vận tải 2 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Xây dựng phần mềm chẩn đoán OBD (On-board diagnostic) chẩn đoán lỗi động cơ ô tô. T2021-CK-020 (2021)
Nghiên cứu điều khiển hệ thống ổn định ngang chủ động trên ô tô tải trọng lớn nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ. (2019-2020)
Phân tích đáp ứng động lực học của khung sát xi xe tải nặng với kích thích mặt đường. T2019-CT-016 (2019-2020)
Tối ưu hóa năng lượng trên ô tô điện thông qua điều khiển hệ thống truyền lực. T2020-CK-012TĐ (2020)
Mô hình hóa và điều khiển cơ cấu gài số trên hệ thống truyền lực AMT. T2018-CK-011 (2018)
Ứng dụng mạng neuron nhân tạo thiết kế bộ điều khiển thích nghi-bền vững cho hệ thống treo phi tuyến tích cực trên ô tô. 107.01-2015.33 (2016-2017)
Nghiên cứu tính toán thiết kế bộ điều khiển phun urea cho bộ xử lý khí xả xúc tác chọn lọc SCR. (2016)
Tự động hóa điều khiển hệ thống truyền lực trên ô tô. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn