Phạm Thị Tuyết

Phạm Thị Tuyết

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Kinh tế xây dựng, Khoa Quản lý xây dựng

Liên hệ

tuyetpt78@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Thi Tuyet Dung Do Van Thuan Pham Thi Tuyet Road maintenance administration in Vietnam: problems and solutions. International journal of sustainable construction engineering & technology Vol.12 No.5(2021) (2021)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Thị Tuyết Lê Minh Ngọc Trần Khánh Vy Nghiên cứu việc trả lương trong các doanh nghiệp xây dựng giao thông để thu hút người lao động. Tạp chí giao thông vận tải 737+738 (tháng 1+2/2024) (2024)
Phạm Thị Tuyết Lê Hoàng Tùng GIAO THÔNG NÔNG THÔN TẠI HƯNG YÊN - THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 12/2019 (2019)
Phạm Thị Tuyết Các yếu tố ảnh hưởng tới việc thu hút vốn đầu tư phát triển giao thông đường bộ Việt Nam.. Tạp chí Giao thông vận tải Số 4/2017 (2017)
Phạm Thị Tuyết Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư phát triển giao thông đường bộ Việt Nam. Tạp chí cầu đường Việt Nam Số Tháng 12/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

La Ngoc Minh Pham Thi Tuyet Dinh Trong Hung An Overview of the Legislation on Sustainability and Strategy Accessing the Sustainability Performance of Road Construction Projects in Vietnam. Lecture Notes in Civil Engineering (2023)
Phạm Thị Tuyết Lê Minh Ngọc Chu Minh Anh NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG GIAO THÔNG: THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN HẠN CHẾ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG. Công trình xây dựng thông minh cho tương lai (2022)
Le Minh Ngoc Pham Thi Tuyet La Ngoc Minh Chu Minh Anh GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM. Hội thảo khoa học quốc tế về kiến trúc và xây dựng 2019 (ICACE 2019) (2019)
Phạm Thị Tuyết Một số vấn đề về huy động vốn xây dựng đường giao thông nông thôn trong chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ 21 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Quỳnh Sang Phạm Thị Tuyết Lê Minh Ngọc Trịnh Thị Trang Kiểm toán xây dựng. Nhà Xuất bản Xây dựng 2 (2023)
Phạm Thị Tuyết Đọc duyệt giáo trình Kinh tế và quản lý ngành XD. NXB GTVT 2 (2022)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu tiền lương và hình thức trả lương tại các doanh nghiệp xây dựng trong điều kiện hiện nay. T2023-QLXD-003 (2023)
Nghiên cứu giải pháp tăng năng suất lao động trong các doanh nghiệp xây dựng giao thông. T2021-QLXD-004 (2021)
Giải pháp tăng cường huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. T2019-KT-005 (2019-2020)
Xây dựng mô hình đánh giá kết thúc dự án đầu tư xây dựng CSHT theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Việt Nam. DT1940-16 (2019)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn