Trần Trung Dũng

Trần Trung Dũng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Địa kỹ thuật, Khoa Công trình

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Trung Dũng Nghiên cứu phương pháp cân bằng giới hạn tổng quát(GLEM) để tính toán ổn định mái dốc và so sánh với phương pháp tính theo Bishop. Tạp chí giao thông vận tải 729 (2023)
Trần Trung Dũng Phân tích nguyên nhân vết nứt của xà mũ trụ cầu hai quán tan(QL10, Hải phòng) và đánh giá hiệu quả của giải pháp sữa chữa thử nghiệm. Tạp chí Cầu đường Việt nam Số 5 -2020 (2020)
Trần Trung Dũng Nguyễn Trọng Bảo Nguyễn Văn Thắng Ứng dụng lý thuyết độ tin cậy xây dựng hàm đa thức hồi quy trong khảo sát ổn định mái đê trong suốt quá trình sử dụng.. Giao thông vận tải tháng 6/ 2018 (2018)
Hoàng Thanh Thúy Lương Xuân Bính Trần Trung Dũng Hikamitsu Omiya Soukha yakoshi Phát triển phương pháp cân bằng giới hạn tổng quát trong tính toán ổn định mái dốc có nhiều lớp đất. Giao thông vận tải 4/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Tran Trung Dung Luong Xuan Binh Hoang Thanh Thuy development of Generalized Limit Equilibirium Methnod(GLEM) for stability analysis of bridge abutments on shallow foundations. The 4th international conference on engineering mechanics and automation (2016)
Luong Xuan Binh Tran Trung Dung Nailing method and tree roots stabilize natural slope. Glimpse of future for peaceful international society

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn