Lê Quang Hanh

Lê Quang Hanh

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy, Khoa Công trình

Liên hệ

hanhquangle@googlemail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Đức:
Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Le Quang Hanh Do Ngoc Phong Application of inclined big diameter jet-grouting for urban tunnel construction in Vietnam. Geomechanik und TunnelBau (2023)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Quang Hanh Nguyễn Quang Huy Giải pháp xử lý chủ động cho sự cố bục nước khi thi công công trình ngầm đô thị. 2615 9751 (2022)
Lê Quang Hanh Đỗ Ngọc Phong Công nghệ jetgrouting nghiêng đường kính lớn trong xử lý nền có điều kiện đặc biệt tại khu vực đô thị. 2615 9751 (2022)
Lê Quang Hanh Nguyễn Quang Huy Cọc Jetgrouting đường kính lớn - một giải pháp xử lý sạt lở đường ven sông vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354 - 0818 (2021)
Lê Quang Hanh Vũ Minh Ngạn Large Soil-Cement Column Technique for Urban Underground Projects in Vietnam. Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (16ARC) (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Le Quang Hanh Construction Risk Control for deep excavation in urban areas. Geotechnical For Sustainable Development - Geotec Hanoi 2016 (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Lê Quang Hanh Nguyễn Viết Trung Phân tích sự cố và quản lý rủi ro trong xây dựng công trình ngầm. Xây dựng 2 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn