Trần Việt Hùng

Trần Việt Hùng

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy, Khoa Công trình
  • Kiêm nhiệm Trưởng bộ môn - Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy

Liên hệ

tranviethung@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

- Áp dụng vật liệu mới, kết cấu mới.
- Dự đoán tuổi thọ còn lại của kết cấu cầu BTCT.
- Kỹ thuật động đất/Phân tích ứng xử động đất.
- Kết cấu cầu/Phân tích ứng xử động học của công trình cầu.

Ngoại ngữ

Tiếng Nhật: Trung bình
Tiếng Anh: Thành thạo

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Tran Viet Hung Osamu Kiyomiya Use of the stochastic-source model to simulate ground motion and response spectra in northern Vietnam. Journal of Asian Earth Sciences Vol. 62 P. 485-500 (2013)
Tran Viet Hung Osamu Kiyomiya Source Parameter Estimation and Stochastic Ground Motion Simulation based on recorded accelerograms in Northwestern Vietnam.. Journal of Earthquake Engineering Vol. 17(3) P. 304-322 (2013)

Bài báo quốc tế khác

Tran Viet Hung Osamu Kiyomiya Ground motion attenuation relation for shallow strike-slip earthquake in northern Vietnam based on strong motion records from Japan, Vietnam and adjacent regions.. Journal of Japan Society of Civil Engineers Vol. 68 (2012) No. 3 p. 509-525 (2012)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Việt Hùng Trần Quốc Trình Phân tích ứng xử của dầm cầu thép chữ “I” có bản bụng bằng thép lượn sóng. Tạp chí Giao thông vận tải Vol 1+2, 2023 tr 38-41 (2023)
Lưu Trường Giang Nguyễn Hữu Hưng Trần Việt Hùng Ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo dự đoán tuổi thọ sử dụng của kết cấu bê tông cốt thép. Tạp chí Giao thông vận tải Vol 8, 2022 tr 32-35 (2022)
Nguyễn Đăng Hanh Thái Minh Quân Nguyễn Thanh Sang Trần Việt Hùng Đào Phúc Lâm Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm trong quá trình nghiền đá xây dựng để chế tạo bê tông rỗng có khả năng thoát nước. Tạp chí Giao thông Vận tải Vol. 7, tr. 20-33, 2020 (2020)
Nguyễn Thị Tuyết Trinh Trần Việt Hùng Trần Minh Long Nghiên cứu ứng dụng kết cấu trụ liền cọc cho công trình cầu đô thị ở Việt Nam. Tạp chí Giao thông Vận tải Vol. 12, tr. 28-31, 2019 (2019)
Trần Việt Hùng Lưu Trường Giang Đánh giá chất lượng và giải pháp nâng cao độ bền dầm bê tông cốt thép trong môi trường ven biển. Tạp chí Giao thông Vận tải 12 tr 109 - 112 (2018)
Trần Việt Hùng Trần Quốc Trình NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA CỌC ỐNG BÊ TÔNG LY TÂM DỰ ỨNG LỰC CÓ KHẤC TRONG MÓNG TRỤ CẦU. Tạp chí Khoa học GTVT 57 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Tran Viet Hung Study on the Effect of Corrugated Webs in Steel I-girder Bridge. The 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2022) (2022)
Mạc Văn Hà Trần Việt Hùng Nguyễn Hữu Hưng Nguyễn Đức Thị Thu Định PHÁT HIỆN CÁC TÁCH LỚP CÓ CHIỀU DÀY KHÁC NHAU TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT XUNG VUÔNG . CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG MINH CHO TƯƠNG LAI - SMART CONSTRUCTION FOR THE FUTURE (2022)
Trần Việt Hùng Overview of health monitoring and inspection for highway bridges in Vietnam. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XXII (2020)
Tran Viet Hung Study on UHPFRC overlay in orthotropic bridge deck in Vietnam. ACF 2016 (The 7th International Conference of Asian Concrete Federation) (2016)
Trần Việt Hùng Influence of displacement of concrete tower for multi-span cable-stayed bridge. EASEC-14 (2016)
Trần Việt Hùng Đặng Văn Sỹ Study on UHPFRC overlay in orthotropic bridge deck in Vietnam. The 7th International Conference of Asian Concrete Federation (ACF 2016) (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Đào Duy Lâm Vũ Quang Trung Trần Việt Hùng Biên soạn giáo trình Chẩn đoán cầu và hầm. Giao thông vận tải 2 (2020)
Phạm Duy Hữu Lê Minh Cường Ngô Đăng Quang Đào Văn Dinh Nguyễn Duy Tiến Nguyễn Ngọc Long Phạm Duy Anh Bùi Trọng Cầu Nguyễn Thanh Sang Thái Khắc Chiến Trần Việt Hùng Trần Bảo Việt Nguyễn Huy Cường Thiết kế, thi công và sửa chữa công trình cầu bê tông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Giao thông Vận tải 3 (2018)
Trần Việt Hùng Nguyễn Thị Tuyết Trinh Cầu hiện đại và chuyên đề. Giao thông vận tải 3 (2017)
Nguyễn Thị Tuyết Trinh Kohka Fukumura Trần Việt Hùng Đào Duy Lâm Nguyễn Thành Trung Yoshiro Ishihama Hitoshi Oki Masataka Tatsuta Thiết kế và ví dụ tính toán theo tiêu chuẩn TCVN 11520:2016 – Móng cọc vít có cánh đơn ở mũi: Yêu cầu thiết kế. NXB Xây dựng 3

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ứng xử cơ học của dầm chữ I liên hợp có sườn bằng thép lượn sóng. T2022-CT-001 (2022)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2020. BKTT VN (2020-2021)
Nghiên cứu tính chất cơ học của xỉ tro đốt từ chất thải rắn đô thị làm vật liệu xây dựng công trình giao thông. B2020 - GHA - 05 (2020-2021)
Nghiên cứu ứng dụng kết cấu ống thép vỏ lượn sóng cho cống chui dân sinh và cống ngang trên đường ô tô. T2020-KDN-002 (2020-2021)
Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “TCVN 12882-2020 Tiêu chuẩn đánh giá tải trọng khai thác cầu Đường bộ”. TC133329 (2018-2020)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2019. BKTT VN (2019-2020)
Nghiên cứu chế tạo bê tông rỗng cốt liệu nhỏ. T2019-KDN-001 (2019-2020)
Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: Cọc vít có cánh đơn ở mũi - Yêu cầu thi công và nghiệm thu. TC1642 (2017-2018)
Nghiên cứu đánh giá chất lượng và suy đoán tuổi thọ dầm Super - T ở một số cầu ven biển Việt Nam. T2018-KDN-002 (2018)
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến từ biến của bê tông xi măng bằng phương pháp mô phỏng đa tỷ lệ. T2018-KDN-003 (2018)
Nghiên cứu giải pháp sửa chữa công trình cầu bê tông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. CTB2014-04-08 (2014-2017)
Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng bê tông siêu cường độ cốt sợi thép làm lớp phủ trong kết cấu mặt cầu. CTB 2014 -04 - 09 (2014-2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn