Nguyễn Hữu Hưng

Nguyễn Hữu Hưng

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy, Khoa Công trình

Liên hệ

0912178594
nhhunggttp@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Tran Thi Thu Hang Nguyen Xuan Tung Nguyen Xuan Huy Nguyen Huu Hung Seismic study of shallow circular tunnel in Red River sand (Vietnam). Journal of Materials and Engineering Structures «JMES» Vol 9, No 4 (2022) (2023)
Nguyen Thanh Trung Nguyen Huu Hung Nguyen Duc Thi Thu Dinh Thai Thi Kim Chi Bui Ngoc Dung Vu Dan Chinh Detection of the instantaneous frequency degradation due to damages of a fixed offshore jacket platforms using the iEEMD-based Hilbert Huang transform under a wave excitation. Structural Control and Health Monitoring e3129 (2022)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Huu Hung Nguyen Thi Bach Duong Nguyen Anh Dan Research on Impact Vibration Test for Port Structure in Viet Nam. Dynamic Soil-Structure Interaction for Sustainable Infrastructures ISSN 2366-3405 Sustainable Civil Infrastructures ISBN 978-3-030-01919-8

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Hoàng Thanh Nam Hoàng Hà Nguyễn Hữu Hưng ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HIỆN ĐẠI TRONG CHUẨN ĐOÁN TRẠNG THÁI KỸ THUẬT (SỨC KHỎE) CỦA CÁC CÔNG TRÌNH CẦU XU HƯỚNG - HIỆN TRẠNG - GIẢI PHÁP. Cầu Đường Việt Nam 1+2/2023 (2023)
Nguyễn Hữu Hưng Trần Thị Thu Hằng Trần Minh Long SỬ DỤNG MẠNG NƠ RON NHÂN TẠO VỚI MÔ HÌNH PHẦN TỬ HỮU HẠN ĐỂ XẾP HẠNG TẢI TRỌNG CẦU DẦM THÉP. Cầu đường Việt Nam 3 (2022)
Nguyễn Hữu Hưng SỬ DỤNG MẠNG NƠ RON NHÂN TẠO CẬP NHẬT MÔ HÌNH PHẦN TỬ HỮU HẠN ĐỂ XẾP HẠNG TẢI TRỌNG CẦU DẦM HỘP THÉP. Cầu Đường Việt Nam 4 (2022)
Lưu Trường Giang Nguyễn Hữu Hưng Trần Việt Hùng Ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo dự đoán tuổi thọ sử dụng của kết cấu bê tông cốt thép. (2022)
Nguyễn Hữu Hưng Đàm Hà Hoàng Ngân PHÂN TÍCH ỨNG SUẤT TẠI KHU VỰC NEO DÂY VĂNG TRÊN TRỤ THÁP CẦU DÂY VĂNG. Cầu Đường Việt Nam 10/2022 (2022)
Nguyễn Thùy Linh Hồ Thị Lan Hương Nguyễn Hữu Hưng Lê Văn Hiến Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ-ron để phục hồi số liệu GNSS trong quan trắc chuyển vị cầu dây văng. Tạp chí Giao thông Vận tải 11/2021 (2021)
Nguyễn Đức Thị Thu Định Nguyễn Hữu Hưng Evaluating the cable tension results by lift-off and vibration method in Viet Nam. Materials Science and Engineering. 869 (2020) (2020)
Trần Thị Thu Hằng Nguyễn Hữu Hưng Nguyễn Xuân Tùng Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Thành Tâm Bài báo "Nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của động đất đến công trình ngầm". Giao thông vận tải 12/2020 (2020)
Nguyễn Hữu Hưng PHẢN ỨNG ĐỘNG LỰC HỌC CỦA CẦU DÂY VĂNG DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG ĐỨT CÁP TRÊN MÔ HÌNH PTHH 4D. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 2 (tháng 8/2019) (2019)
Nguyễn Hữu Hưng Đàm Minh Hùng XÁC ĐỊNH THAM SỐ DAO ĐỘNG CỦA DẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP RAYLEIGH. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 4 (tháng 10/2019) (2019)
Nguyễn Hữu Hưng PHÂN TÍCH SỤP ĐỔ LAN TRUYỀN TRONG CẦU DÂY VĂNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN. TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG 3-2019 (2019)
Hồ Thị Lan Hương Nguyễn Hữu Hưng Nguyễn Thùy Linh Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) xây dựng mô hình dự báo chuyển vị theo phương đứng cầu dây văng. Giao thông Vận tải 12/2019 (2019)
Trần Thị Thu Hằng Nguyễn Xuân Tùng Nguyễn Hữu Hưng Nguyễn Châu Lân Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Thành Tâm Xây dựng mô hình để nghiên cứu ảnh hưởng của động đất đến công trình ngầm bằng thí nghiệm bàn rung. Cầu đường Việt Nam 8/2019 (2019)
Nguyễn Hữu Hưng Nghiên cứu sử dụng mạng nơ ron nhân tạo phát hiện hư hỏng trong dầm giản đơn thông qua biến dạng của dầm. tạp chi cầu đường 1+2/2018 (2018)
Nguyễn Hữu Hưng NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO MẠNG NƠ RON NHÂN TẠO TỪ KẾT QUẢ ĐO DAO ĐỘNG CỦA DẦM ĐỂ ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN HƯ HỎNG. Tạp chí Biển và Bờ 1-3/2-2018 (2018)
Nguyễn Hữu Hưng Trần Thị Thu Hằng Trần Minh Long Đánh giá tuổi thọ mỏi còn lại của kết cấu nhịp cầu giàn thép thông qua kết quả đo. Tạp chí Cầu Đường 2017 (2017)
Nguyễn Viết Trung Nguyễn Hữu Hưng Nguyễn Thành Trung XÁC ĐỊNH LỰC DỌC TRONG THANH TREO CẦU VÒM LƯỚI THÔNG QUA KẾT QUẢ ĐO DAO ĐỘNG. Tạp chí Khoa học GTVT 56 (2017)
Nguyễn Hữu Hưng Nguyễn Văn Dương PHÂN TÍCH BIẾN DẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ CỨNG THỰC TẾ CỦA DẦM GIẢN ĐƠN CÓ ĐỘ CỨNG CHỐNG UỐN THAY ĐỔI. Tạp chí KHCN Xây dựng 2 (2016)
Nguyễn Trọng Nghĩa Nguyễn Hữu Hưng TS. Nguyễn Việt Khoa Nghiên cứu ứng dụng thiết bị giảm chấn chủ động TRD cho cầu treo dây võng Thuận Phước. Tạp chí Giao thông vận tải 2016

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Tran Thi Thu Hang Nguyen Huu Hung Nguyen Xuan Huy Nguyen Xuan Tung Seismic study of shallow circular tunnel in Red River sand (Vietnam). 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2022) (2022)
Mạc Văn Hà Trần Việt Hùng Nguyễn Hữu Hưng Nguyễn Đức Thị Thu Định PHÁT HIỆN CÁC TÁCH LỚP CÓ CHIỀU DÀY KHÁC NHAU TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT XUNG VUÔNG . CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG MINH CHO TƯƠNG LAI - SMART CONSTRUCTION FOR THE FUTURE (2022)
Nguyen Thuy Linh Nguyen Huu Hung Application of Artificial Neural Network for Recovering GPS—RTK Data in the Monitoring of Cable-Stayed Bridge Deformation. Lecture Notes in Civil Engineering (2021)
Nguyen Huu Hung Identification of the Bridge Pier Vibration Parameters by Rayleigh Method. Lecture Notes in Civil Engineering (2021)
Nguyen Huu Hung Identification of The Bridge Pier Vibration Parameters by Rayleigh Method. The 1st International Conference on Structural Health Monitoring and Engineering Structures (SHM&ES) (2020)
Nguyen Xuan Tung Nguyen Huu Hung Tran Thi Thu Hang Nguyen Chau Lan Nguyen Xuan Huy Nguyen Thanh Tam Design and construction of the underground’s physical model for a shaking table test. VCRES2019 - International symposium on rock mechanics and engineering (2019)
Nguyen Huu Hung EVALUATION THE REMAINING FATIGUE LIFE OF RAILWAY BRIDGE SUPERSTRUCTURE IN THE NORTH-SOUTH RAILWAY. Phát triển đường sắt Việt Nam và kinh nghiệm của Trung Quốc (2018)
Nguyen Huu Hung Dynamic response of a multi-span continuous beam with cracks subjected to moving load. 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE2016) (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát tình trạng kỹ thuật trực tuyến cho kết cấu giàn khoan biển cố định ở Việt Nam sử dụng thuật toán biến đổi Hilbert Huang. . 07/2020/KHTNKTCN/NCUD (2021-2024)
Nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh giá không phá hủy bằng nhiệt hồng ngoại phát hiện khuyết tật ngầm trong cầu bê tông cốt thép. T2023-CT-KDN-012 (2023)
Nghiên cứu đánh giá định lượng rủi ro thiên tai đối với hệ thống đường bộ tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có xét đến tác động của các hiện tượng khí hậu cực đoan. T2021-CT-008TĐ (2021-2022)
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đánh giá tải trọng (Load rating) của công trình cầu thép đang khai thác trên cơ sở số liệu quan trắc (kiểm định, thử tải cầu). DT 214008 (2021-2022)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2020. BKTT VN (2020-2021)
Giải pháp đo hiện trường kiểm định kết cấu nhịp cầu bằng hệ thống thiết bị đo dao động không dây. B2018-GHA-04SP (2020-2021)
Thực hiện Nhiệm vụ NCKH cấp Bộ năm 2021 - Nghiên cứu đánh giá tuổi thọ còn lại của kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép trên đường ôtô. DT214001 (2021)
Dự báo rủi ro công trình cầu bằng mô hình AI ứng dụng cho cầu trên đường cao tốc. T2021-CT-025 (2021)
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để khôi phục số liệu GPS - RTK trong quan trắc chuyển vị công trình cầu dây văng tại Việt Nam. T2021-CT-033 (2021)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2019. BKTT VN (2019-2020)
Nghiên cứu nhận dạng và quản lý rủi ro kỹ thuật công trình cầu trên đường cao tốc. DT194048 (2019-2020)
NGHIÊN CỨU CƠ SỞ HẠ TẦNG, THIẾT BỊ CẢNG KHI KHAI THÁC TÀU GIẢM TẢI RA, VÀO CÁC TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI VÀO HẢI PHÒNG VÀ KHU VỰC CẢNG BIỂN NHÓM 5. DT184061 (2019-2020)
Nghiên cứu ứng dụng thuật toán di truyền (Genetic Algorithms) trong đánh giá khả năng làm việc thực tế của kết cấu trụ cầu. T2019-CT-048 (2019-2020)
Nghiên cứu lựa chọn một số tham số cấu tạo của cầu dây văng có nhiều hơn 2 tháp dưới tác động lâu dài theo thời gian. T2019-CT-027 (2019-2020)
Nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của động đất đến công trình ngầm đô thị bằng mô hình vật lý thu nhỏ. T2020-CT-025 (2020)
Nghiên cứu, đánh giá tính bất định của các kết quả đo dao động phục vụ chẩn đoán kết cấu cầu. DT183060 (2018-2019)
Nghiên cứu ảnh hưởng' của động đất tới ứng xử động lực học của công trình ngầm trong điều kiện Việt Nam. DT183056 (2018-2019)
Nghiên cứu các giải pháp công nghệ đối với cầu đường sắt tại các vị trí đường cong có bán kính nhỏ cho hệ thống đường sắt tốc độ cao. DT194019 (2019)
Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bệ cọc lai ghép trọng lực cho công trình bến cảng nước sâu ở Việt nam. DT174049 (2017-2018)
Nghiên cứu đánh giá chất lượng và suy đoán tuổi thọ dầm Super - T ở một số cầu ven biển Việt Nam. T2018-KDN-002 (2018)
Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bản mặt cầu nhẹ thi công lắp ghép bằng bê tông cường độ siêu cao gia cường cốt sợi thép phân tán (UHSFRC) trên kết cấu dầm I bê tông cốt thép dự ứng lực. T2018-CT-024 (2018)
Nghiên cứu giải pháp sửa chữa công trình cầu bê tông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. CTB2014-04-08 (2014-2017)
Nghiên cứu ứng dụng các mô hình cơ học đất phù hợp cho các công trình thủy trên nền đất yếu tại Việt Nam. (2017)
Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo (Artificial Neural Networks) trong đánh giá khả năng làm việc thực tế của kết cấu nhịp cầu. (2017)
Phân tích và đánh giá rủi ro kỹ thuật khi xây dựng cầu dây văng đa nhịp có dầm cứng bằng BTCT trong điều kiện ở Việt Nam.. (2017)
Nghiên cứu ứng dụng kết quả quan trắc trong dự đoán tuổi thọ kết cấu nhịp cầu giàn thép trên tuyến đường sắt Bắc Nam. DT164050 (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn