Nguyễn Đức Thị Thu Định

Nguyễn Đức Thị Thu Định

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy, Khoa Công trình

Liên hệ

0983050615
ngthudinh@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Thanh Trung Nguyen Huu Hung Nguyen Duc Thi Thu Dinh Thai Thi Kim Chi Bui Ngoc Dung Vu Dan Chinh Detection of the instantaneous frequency degradation due to damages of a fixed offshore jacket platforms using the iEEMD-based Hilbert Huang transform under a wave excitation. Structural Control and Health Monitoring e3129 (2022)
Nguyen Van Khang Do The Duong Nguyen Duc Thi Thu Dinh Vu Duc PHuc Nguyen Thi Van Huong optimal control of vibration by multiple tuned liquid dampers using Taguchi method. Journal of Mechanical Science and Technology 33 (2019)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Hoàng Hà Nguyễn Đức Thị Thu Định Đánh giá khả năng kháng cắt của cầu dàm BTCT nhịp giản đơn theo thieẻu chuẩn TCVN 11823 - 2017. Giao thông vận tải 3 (2021)
Nguyễn Đức Thị Thu Định Đánh giá ứng xử của kết cấu nhịp cầu dây văng có 3 tháp thấp do co ngót và từ biến. Tạp chí cầu đường 1+2 / 2020 (2020)
Nguyễn Đức Thị Thu Định Phân tích ảnh hưởng của chiều cao các tháp đến ứng xử của kết cấu nhịp cầu dây văng có 3 tháp do co ngót và từ biến. Tạp chí kết cấu và Công nghệ xây dựng số 30 - 2019 (2020)
Mai Văn Thắm Nguyễn Đức Thị Thu Định Nghiên cứu, Tính toán an toàn đoàn tàu tốc độ cao khi thông qua bán kính đường cong nhỏ. Tạp chí kết cấu và Công nghệ xây dựng Số 30 -2019 (2020)
Nguyễn Đức Thị Thu Định Nguyễn Hữu Hưng Evaluating the cable tension results by lift-off and vibration method in Viet Nam. Materials Science and Engineering. 869 (2020) (2020)
Nguyễn Đức Thị Thu Định Trần Minh Long Đào Tùng Đánh giá khả năng tiệm cận và sử dụng các mỏ vật liệu phục vụ xây dựng cầu dân sinh taij các tỉnh miền núi phía Bắc. Tạp chí cầu đường số 12 -2019 (2019)
ThS. NCS. Nguyễn Long Khánh Nguyễn Đức Thị Thu Định Nguyễn Thị Tuyết Trinh Ảnh hưởng của muội silic đối với đặc tính của bê tông xi măng trong các công trình ở khu vực biển. Giao thông vận tải 10/2019 (2019)
Nguyễn Đức Thị Thu Định PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA GIẢI PHÁP VẬT LIỆU KẾT CẤU NHỊP ĐẾN ỨNG XỬ CỦA KẾT CẤU CẦU DÂY VĂNG CÓ BA TRỤ THÁP. Tạp chí cầu đường Việt Nam 01,02 (2018)
Nguyễn Đức Thị Thu Định Nguyễn Thị Tuyết Trinh Mạc Văn Hà Ảnh hưởng của bán kính đường cong nằm tới ứng xử của cầu dầm hộp thép liên hợp. Tạp chí Cầu đường Việt Nam Số tháng 5, 2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Duc Thi Thu Dinh Evaluating the behavior of architectural pylons of cable-stayed bridges. Structural Health monitoring and engineering strcutures (2023)
Nguyen Duc Thi Thu Dinh Evaluation of Dynamic Behaviors of Girders in High-Speed Railway Bridges Under Dynamic Impact of Electric Multiple Unit and Push–Pull Trains. Lecture Notes in Civil Engineering (2023)
Nguyen Duc Thi Thu Dinh Evaluation of dynamic behaviors of girders in high-speed railway bridges under dynamic impact of electric multiple unit and push-pull trains. THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABILTY IN CIVIL ENGINEERING NĂM 2022 (2022)
Mạc Văn Hà Trần Việt Hùng Nguyễn Hữu Hưng Nguyễn Đức Thị Thu Định PHÁT HIỆN CÁC TÁCH LỚP CÓ CHIỀU DÀY KHÁC NHAU TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT XUNG VUÔNG . CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG MINH CHO TƯƠNG LAI - SMART CONSTRUCTION FOR THE FUTURE (2022)
Nguyen Thanh Trung Nguyen Duc Thi Thu Dinh Application of life cycle cost analysis for a maintenance strategy of reinforcement concrete pile-type wharf in Vietnam. Bridge Maintenance, Safety, Management, Life-Cycle Sustainability and Innovations (2020)
Nguyen Duc Thi Thu Dinh Analysis and evaluating the effect of design solutions for the tower of multi main spans of cable stayed bridge. 2018 international conference on substainability in civil engineering (2018)
Mac Van Ha Nguyen Duc Thi Thu Dinh Affect analysis of bearing arrangement to behavior of continuous prestressed concrete horizontally curved hollow beam - slab bridge impacted of temperature, shrinkage and creep. 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2016)
Nguyễn Đức Thị Thu Định ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TAGUCHI THIẾT KẾ TỐI ƯU CÁC THAM SỐ CỦA CÁC BỘ GIẢM CHẤN CHẤT LỎNG. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 2 về CƠ KỸ THUẬT VÀ TỰ ĐỘNG HÓA (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2020. BKTT VN (2020-2021)
Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xây dựng đường ray tấm bản áp dụng cho đường sắt tốc độ cao ở Việt nam. DT203011 (2020-2021)
Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “TCVN 12882-2020 Tiêu chuẩn đánh giá tải trọng khai thác cầu Đường bộ”. TC133329 (2018-2020)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2019. BKTT VN (2019-2020)
Nghiên cứu ứng dụng thuật toán di truyền (Genetic Algorithms) trong đánh giá khả năng làm việc thực tế của kết cấu trụ cầu. T2019-CT-048 (2019-2020)
Nghiên cứu lựa chọn một số tham số cấu tạo của cầu dây văng có nhiều hơn 2 tháp dưới tác động lâu dài theo thời gian. T2019-CT-027 (2019-2020)
Nghiên cứu xây dựng đề cương Quyển 15 chuyên ngành GTVT thuộc đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, Bien soan BKTT. Đề án Biên soạn BKTT quyển 15 (2017-2019)
Nghiên cứu giải pháp sử dụng vật liệu địa phương phù hợp để xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục ở vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc. CTB2018 GHA - 04NV (2018-2019)
Nghiên cứu các giải pháp công nghệ đối với cầu đường sắt tại các vị trí đường cong có bán kính nhỏ cho hệ thống đường sắt tốc độ cao. DT194019 (2019)
Nghiên cứu lựa chọn giải pháp kết cấu trụ nhiều tầng cho nút giao thông lập thể trong điều kiện Việt Nam. (2016-2017)
Nghiên cứu khả năng ứng dụng thép tính năng cao ‎(High Performance Steel) ‎cho công trình cầu trong đô thị ở Việt Nam. (2017)
Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo (Artificial Neural Networks) trong đánh giá khả năng làm việc thực tế của kết cấu nhịp cầu. (2017)
Phân tích và đánh giá rủi ro kỹ thuật khi xây dựng cầu dây văng đa nhịp có dầm cứng bằng BTCT trong điều kiện ở Việt Nam.. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn