Bùi Vũ Hùng

Bùi Vũ Hùng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Thiết kế máy, Khoa Cơ khí

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bui Vu Hung Tran Ngoc Hien Prof. Park Hong Seok Hoang Van Thong Development of a Prediction System for 3D Printed Part Deformation. ENGINEERING TECHNOLOGY & APPLIED SCIENCE RESEARCH 12 (2022)

Bài báo quốc tế khác

Bui Vu Hung Influence Of The Cutting Parameters On The Surface Roughness When Milling 060A4 Steel. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST) Vol. 8 Issue 5, May - 2021 (2021)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Bùi Vũ Hùng Trần Ngọc Hiền Calculation of the heat affected zone based inherent strain in 3D metal printing. Tạp chí Cơ khí Việt Nam (2022)
Ngô Anh Vũ Bùi Vũ Hùng Trần Vĩnh Hưng Nghiên cứu ảnh hưởng của tham số công nghệ đến chất lượng mạch cắt trên máy cắt Plasma. Tạp chí Cơ khí VIệt nam 8 (2021)
Bùi Văn Hưng Ngô Anh Vũ Bùi Vũ Hùng ẢNH HƯỞNG GÓC NGHIÊNG TIA NƯỚC ĐẾN CHIỀU SÂU GIA CÔNG TRONG CÔNG NGHỆ GIA CÔNG BẰNG TIA NƯỚC TRÊN HỢP KIM Ti6Al4V. Tạp Chí Cơ Khí Việt Nam ISSN 2615 - 9910 (2021)
Ngô Anh Vũ Bùi Vũ Hùng Đo lường kiểm tra biên dạng chi tiết phay CNC bằng ánh sáng cấu trúc. Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Bùi Vũ Hùng Bùi Khắc Khánh Trần Vĩnh Hưng Phân tích, đánh giá và so sánh khả năng gia công trên máy phay CNC bằng hai phiên bản của phần mềm MasterCam X5 và X9. Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số 7 năm 2020

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Bui Vu Hung Nguyen Thanh Cong A Research on a New Structure of Forming Tool for Single Point Incremental Forming (SPIF).. The 13th International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials 2018 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (ANN) dự đoán nhám bề mặt nhằm tối ưu hóa các tham số quá trình phay CNC. T2022-CK-001TĐ (2022-2023)
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị mô phỏng và đánh giá quá trình hàn phục vụ đào tạo. B2021-GHA-01 (2020-2022)
Xây dựng phần mềm tính toán biến dạng của chi tiết khi in 3D kim loại. T2022-CK-012 (2022)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn