Đào Duy Lâm

Đào Duy Lâm

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy, Khoa Công trình
  • Kiêm nhiệm Phó giám đốc - Trung tâm Đào tạo trực tuyến UTC

Liên hệ

0965586298
daoduylam@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Chẩn đoán, đánh giá kết cấu công trình cầu / Evaluation of bridge structural behavior
Phân tích ứng xử dẻo trong xây dựng / Plastic analysis in civil engineering
Giải pháp Vật liệu mới và công nghệ mới đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong xây dựng / New materials and new construction technologies solutions for Sustainable Development
Thiết kế tối ưu trong xây dựng / Optimal design in civil engineering
Công trình giao thông đô thị / Urban transport works

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp: Thành thạo
Tiếng Anh: Thành thạo

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

2006-2009
Nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng INSA Rennes, France
Doctoral thesis: "A posteriori error estimation for non-associated plasticity problems"
18/06 - 30/06/2018
Trao đổi về giảng dạy và nghiên cứu INSA Rennes, France
Kỹ thuật xây dựng
12/2019
Trao đổi nghiên cứu PARI, Japan
Quản lý vòng đời công trình
30/05 - 30/06/2011
Trao đổi giảng dạy và nghiên cứu Ecole des Mines Albi-Carmaux, France
Giảng dạy và nghiên cứu cho chương trình vật liệu và công nghệ Việt - Pháp
23/07 - 08/08/2011
Trao đổi nghiên cứu Civil & Environmental Engineering Department, Waseda University, Japan
Kết cấu mới và công nghệ mới trong xây dựng
25/05 - 20/06/2013
Trao đổi nghiên cứu LGCGM, INSA Rennes, France
Ứng xử dẻo kết cấu xây dựng
30/09 - 29/10/2013
Trao đổi giảng dạy và nghiên cứu School of Civil Engineering, University of Leeds, UK
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng
23/07 - 27/07/2014
Trao đổi nghiên cứu NSSMC, Japan
Công nghệ mới trong xây dựng
15/10 - 20/10/2019
Học viên Singapore Polytechnic
Huấn luyện về CDIO - Master Trainers
từ 2003 đến nay
Giảng viên, PGS (từ 2016) Trường Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam
Giảng dạy và nghiên cứu
9-10/2022
Trao đổi giảng dạy và nghiên cứu France & Belgium
Đổi mới quản trị đại học

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Tran Khai Hoan Dao Duy Lam S. Imanzadeh S. Taibi H. Souli J.M. Fleureau M. Hattab Unsaturation and Liquefaction: Case Study of Dense Sand. Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA Vol. 53 No. 4 December 2022 (2022)
Dao Duy Lam Prof. Mohammed Hjiaj Prof. Gery de saxce A family of bi-potentials describing the non-associated flow rule pressure-dependent plastic models (SCI journal, Q1). Acta Mechanica 220.1-4 237-246 (2011)

Bài báo quốc tế khác

Khai Hoan Tran Saber Imanzadeh Said Taibi Dao Duy Lam Liquefaction Behavior of Dense Sand Relating to the Degree of Saturation. Lecture Notes in Civil Engineering vol 62 (2020)
Dao Duy Lam Nguyen Viet Trung Nguyen Quang Huy Solution pour améliorer la maintenance des ponts. Academic Journal of Civil Engineering 36/2019 (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Tuyết Trinh Đào Duy Lâm Nghiên cứu ứng dụng trụ ống thép nhồi bê tông cho công trình cầu trong đô thị. Tạp chí Giao thông vận tải 12-2022 (2022)
Đào Duy Lâm Lê Đức Anh Thái Thị Kim Chi Bạch Thị Diệp Phương A machine learning approach to risk assessment of expressway bridges. Transport and Communications Science Journal Vol. 73, Issue 7 (09/2022) (2022)
Dao Duy Lam Pham Duy Huu The effect of Nano-silica on mechanical properties of High Performance Concrete. Tạp chí KH GTVT (số tiếng Anh) 72 (2021)
Lê Hồng Lam Đào Duy Lâm Thái Khắc Chiến GS. TS. Phạm Duy Hữu QUI HOẠCH THỰC NGHIỆM CẤP PHỐI BÊ TÔNG CHẤT LƯỢNG CAO SỬ DỤNG NANO SILIC. Giao thông vận tải tháng 12 năm 2021 (2021)
Lê Đức Anh Đào Duy Lâm Thái Thị Kim Chi Xây dựng mô hình đánh giá rủi ro kỹ thuật công trình cầu trên đường cao tố. 01-02/2022 (2021)
Lê Hồng Lam Đào Duy Lâm GS. TS. Phạm Duy Hữu Nghiên cứu thực nghiứng xử uốn của dầm bê tông cốt thép tính năng cao sử dụng cấp phối nano silic. Tạp chí Cầu đường Việt Nam 12/2021 (2021)
Nguyễn Thị Tuyết Trinh Đào Duy Lâm Thái Minh Quân MÔ PHỎNG ỨNG XỬ CHỊU UỐN THUẦN TÚY CỦA KẾT CẤU ỐNG THÉP NHỒI BÊ TÔNG. Giao thông vận tải 1+2/2020 (2020)
Đào Duy Lâm Nguyễn Trọng Đồng Lê Đức Anh Nhận dạng rủi ro kỹ thuật công trình cầu trên đường cao tốc tại Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải 12/2019 (2019)
Nguyễn Thị Tuyết Trinh Đào Duy Lâm Mạc Văn Hà Hoàng Long Nghiên cứu thí nghiệm xác định độ bền mỏi của khe co giãn răng lược. Tạp chí GTVT 2/2018 (2018)
Đào Duy Lâm Vu Thi Tuyet Lê Đức Anh New solution of precast prestressed concrete simple span girders for expressway bridge. Tạp chí Giao thông Vận tải Special issue for ICSCE 2018 (2018)
Đào Duy Lâm Nguyễn Minh Tùng Các giải pháp thiết kế trụ nhiều tầng cho nút giao thông đô thị. Tạp chí Giao thông Vận tải 7 (2016)
Đào Duy Lâm Nguyễn Thị Tuyết Trinh LRFD method for Steel Rotation Pile foundation design in Vietnam. Tạp chí Giao thông Vận tải 11/2016 (2016)
Đào Duy Lâm Phạm Duy Hữu PHẠM THANH BÌNH ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BÊ TÔNG CÔNG TRÌNH CẦU. Tạp chí Khoa học GTVT 55 (2016)
Đào Duy Lâm Nguyễn Viết Trung Phương pháp phần tử rời rạc và ứng dụng trong xây dựng công trình. Tạp chí Cầu đường Việt Nam 3/2004 (2004)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Dao Duy Lam Hoang Ha Risk Identification and Prediction for Highway Bridge Projects Using an Artificial Intelligence Model. Lecture Notes in Civil Engineering - ICSCE 2022 (2023)
Đào Duy Lâm Lê Đức Anh NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HỌC SÂU ĐÁNH GIÁ VÀ DỰ BÁO RỦI RO CÔNG TRÌNH CẦU TRONG GIAI ĐOẠN KHAI THÁC. Hội nghị Khoa học Công nghệ 2023 (2023)
Nguyen Thi Tuyet Trinh Dao Duy Lam Studying on Bending Resistance of Monolithic Steel Structure of Pile–Pier. The 5th International Conference on Geotechnics for Sustainable Infrastructure Development (2023)
Dao Duy Lam Hoang Ha Risk identification and prediction for highway bridge projects using an Artificial Intelligence Model. ICSCE 2022 (2022)
Dao Duy Lam Risk management of expressway bridge projects in Vietnam: current status and future researches. Bridge Maintenance Safety Management Life-Cycle Sustainability and Innovations (2021)
Dao Duy Lam THE EFFECT OF NANO-SILICA ON MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH-PERFORMANCE CONCRETE. ICSCE 2020 (2020)
Vũ Quang Trung Đào Duy Lâm Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử uốn bản bê tông dự ứng lực tăng cường cốt sợi thép, Nxb. Giao thông vận tải, 11/2020. . Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XXII Trường ĐH GTVT (2020)
Dao Duy Lam Liquefaction behavior of dense sand relating to the degree of saturation. GEOTECH HANOI 2019 (2019)
Dao Duy Lam Nguyen Thi Tuyet Trinh DESIGN METHOD FOR STEEL ROTATION PILE FOUNDATION IN VIETNAM. International Symposium on Lowland Technology 2018 (2018)
Dao Duy Lam Solution pour améliorer la maintenance des ponts. 36èmes Rencontres Universitaires de Génie Civil de l'AUGC (2018)
Dao Duy Lam New solution of precast prestressed concrete simple span girders for expressway bridge. 2018 International Conference on Substainability in Civil Engineering (2018)
Dao Duy Lam Nguyen Viet Trung SOLUTION TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF BHMS FOR BRIDGE MAINTENANCE IN VIETNAM. Smart management of infrastructures (2017)
Dao Duy Lam LRFD method for Steel Rotation Pile foundation design in Vietnam. The 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2016) (2016)
Dao Duy Lam A Posteriori Error Estimation for the Non-associated Plasticity Drucker-Prager Model with Hardening. GeoMEast 2017

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Hoàng Hà Phạm Văn Ký Đào Duy Lâm Nguyễn Thị Tuyết Trinh Hoàng Vũ Biên soạn giáo trình Thiết kế tối ưu. GTVT 2 (2021)
Đào Duy Lâm Vũ Quang Trung Trần Việt Hùng Biên soạn giáo trình Chẩn đoán cầu và hầm. Giao thông vận tải 2 (2020)
Nguyễn Thị Tuyết Trinh Kohka Fukumura Trần Việt Hùng Đào Duy Lâm Nguyễn Thành Trung Yoshiro Ishihama Hitoshi Oki Masataka Tatsuta Thiết kế và ví dụ tính toán theo tiêu chuẩn TCVN 11520:2016 – Móng cọc vít có cánh đơn ở mũi: Yêu cầu thiết kế. NXB Xây dựng 3

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Biên soạn, biên tập mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam (năm 2022). BKTT VN (2022-2023)
Nghiên cứu và xây dựng Bộ địa chí Quốc gia Việt Nam: Tập Giao thông vận tải. NVQC.19.07 (2019-2022)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2020. BKTT VN (2020-2021)
Dự báo rủi ro công trình cầu bằng mô hình AI ứng dụng cho cầu trên đường cao tốc. T2021-CT-025 (2021)
Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng nano silic đến tính chất cơ học ở tuổi sớm và độ thấm ion clo của bê tông có tính năng cao. T2021-XD-003 (2021)
Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “TCVN 12882-2020 Tiêu chuẩn đánh giá tải trọng khai thác cầu Đường bộ”. TC133329 (2018-2020)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2019. BKTT VN (2019-2020)
Nghiên cứu nhận dạng và quản lý rủi ro kỹ thuật công trình cầu trên đường cao tốc. DT194048 (2019-2020)
Nghiên cứu ứng dụng thuật toán di truyền (Genetic Algorithms) trong đánh giá khả năng làm việc thực tế của kết cấu trụ cầu. T2019-CT-048 (2019-2020)
Nghiên cứu lựa chọn một số tham số cấu tạo của cầu dây văng có nhiều hơn 2 tháp dưới tác động lâu dài theo thời gian. T2019-CT-027 (2019-2020)
Nghiên cứu xây dựng đề cương Quyển 15 chuyên ngành GTVT thuộc đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, Bien soan BKTT. Đề án Biên soạn BKTT quyển 15 (2017-2019)
Nghiên cứu ảnh hưởng' của động đất tới ứng xử động lực học của công trình ngầm trong điều kiện Việt Nam. DT183056 (2018-2019)
Nghiên cứu giải pháp sử dụng vật liệu địa phương phù hợp để xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục ở vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc. CTB2018 GHA - 04NV (2018-2019)
Nghiên cứu kết cấu móng cọc ống thép liền trụ thi công nhanh cho công trình cầu trong đô thị ở Việt Nam. DT194047 (2019)
Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: Cọc vít có cánh đơn ở mũi - Yêu cầu thi công và nghiệm thu. TC1642 (2017-2018)
Phân tích và lựa chọn kết cấu nhịp dầm BTCT DƯL lắp ghép kiểu mới cho cầu cạn trên đường cao tốc ở Việt Nam.. T2018-CT-022 (2018)
Nghiên cứu giải pháp sửa chữa công trình cầu bê tông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. CTB2014-04-08 (2014-2017)
Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng bê tông siêu cường độ cốt sợi thép làm lớp phủ trong kết cấu mặt cầu. CTB 2014 -04 - 09 (2014-2017)
Nghiên cứu lựa chọn giải pháp kết cấu trụ nhiều tầng cho nút giao thông lập thể trong điều kiện Việt Nam. (2016-2017)
Nghiên cứu khả năng ứng dụng thép tính năng cao ‎(High Performance Steel) ‎cho công trình cầu trong đô thị ở Việt Nam. (2017)
Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo (Artificial Neural Networks) trong đánh giá khả năng làm việc thực tế của kết cấu nhịp cầu. (2017)
Phân tích và đánh giá rủi ro kỹ thuật khi xây dựng cầu dây văng đa nhịp có dầm cứng bằng BTCT trong điều kiện ở Việt Nam.. (2017)
Đổi mới giáo dục đại học Đông Nam Á - Pursea. ()
Dự án “Tăng cường đào tạo một phần trực tuyến áp dụng cho chương trình Pháp ngữ” . ()
DỰ ÁN: "PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO MỘT PHẦN TRỰC TUYẾN CHO CHƯƠNG TRÌNH PHÁP NGỮ VỀ XÂY DỰNG". ()
Dự án “Triển khai đào tạo kết hợp cho các chương trình Pháp ngữ tại UTC: cải thiện và đánh giá chất lượng đào tạo”.. ()
Nghiên cứu công nghệ chế tạo và lắp đặt khe co giãn thép kiểu răng lược áp dụng cho công trình cầu trên đường cao tốc ở Việt Nam. B2016-GHA-04 (2016-)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

01/2012 - 12/2022
~20 Thạc sĩ
ngành Kỹ thuật Xây dựng CTGT, ngành Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị
04/2015 - 10/2022
Lê Hồng Lam Tiến sĩ
Nghiên cứu bê tông chất lượng cao sử dụng muội silic và nano silic cho kết cấu công trình cầu trong môi trường xâm thực.

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn