Nguyễn Thị Bạch Dương

Nguyễn Thị Bạch Dương

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy, Khoa Công trình

Liên hệ

0989587123
ntbachduong@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Thi Bach Duong Nguyen Duy Hoan OVERVIEW RESEARCH ON FLEET, TECHNICAL CHARACTERISTICS OF CHANNEL, INFRASTRUCTURES, EQUIPMENT OF SEA PORTS ON MAIN HAI PHONG CHANNEL. (2019)
Nguyen Huu Hung Nguyen Thi Bach Duong Nguyen Anh Dan Research on Impact Vibration Test for Port Structure in Viet Nam. Dynamic Soil-Structure Interaction for Sustainable Infrastructures ISSN 2366-3405 Sustainable Civil Infrastructures ISBN 978-3-030-01919-8
Nguyen Thi Bach Duong Nguyen Duy Hoan Research on overview of structure, evaluation and maintenance solutions for ports in Hai Phong fairways, Viet Nam. Structure and Infrastructure Engineering - Maintenance, Management, Life-Cycle Design & Performance 2020

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Bạch Dương Lê Văn Hiến Trần Đức Công Nghiên cứu xây dựng hệ thống quan trắc tự động cảnh báo an toàn công trình bến cảng. Tạp chí Giao thông Vận tải Tháng 4 năm 2023 (2023)
Nguyễn Thị Bạch Dương XÁC ĐỊNH TUỔI THỌ VÀ TUỔI THỌ CÒN LẠI CHO CÔNG TRÌNH BẾN CẢNG BẰNG BÊ TÔNG CỐT THÉP . Tạp chí Giao thông Vận tải Số tháng 5 năm 2022 (2022)
Đặng Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Bạch Dương Hoàng Quốc Long Nghiên cứu đảm bảo tuổi thọ sử dụng công trình bê tông cốt thép kè biển bằng bê tông HPC trong vùng biển đảo tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Giao thông Vận tải Tháng 11 năm 2022 (2022)
Nguyễn Thị Bạch Dương NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ NỀN ĐỘNG TRONG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH ĐỘNG LÝ THUYẾT CHO ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT CẦU TÀU BẰNG THÍ NGHIỆM XUNG KÍCH ĐỘNG TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Giao thông Vận tải 6 (2021)
Nguyễn Thị Bạch Dương Nguyễn Anh Dân The effect of spring coefficients in the dynamic analysis model of the pile foundation structure in Binh Thuan seas, Vietnam. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN – JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 4B (2021)
Nguyễn Thị Bạch Dương NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG TÀU GIẢM GIẢI ĐẾN CƠ SỞ HẠ TẦNG, THIẾT BỊ TRÊN CÁC TUYẾN LUỒNG VÀO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Giao thông Vận tải Tháng 7 năm 2019 (2019)
Nguyễn Thị Bạch Dương XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CHO MÔ HÌNH CƠ HỌC ĐẤT HIỆN ĐẠI TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Giao thông Vận tải 10/2017 (2017)
Nguyễn Thị Bạch Dương ÁP DỤNG CÁC MÔ HÌNH ĐẤT HIỆN ĐẠI CHO XÂY DỰNG ĐÊ, KÈ, NỀN BÃI CẢNG KHU VỰC DỰ ÁN NAM ĐÌNH VŨ, HẢI PHÒNG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển Số 4 năm 2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Bui Thi Hong Nguyen Thi Bach Duong Experimental Investigation of Silica Fume Effect on Durability of High Performance Concrete (HPC). Lecture Notes in Civil Engineering (2023)
Nguyen Thi Bach Duong EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF Cs OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES IN SEA ISLAND REGIONS OF KHANH HOA (VIETNAM) APPLICATION ON SERVICE LIFE PREDICTION. Proceedings of the 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering: ICSCE 2022, 25-27 November, Hanoi, Vietnam (2022)
Nguyen Thi Bach Duong Experimental Investigation Of Silica Fume Effect On Durability Of High Performance Concrete (HPC). Proceedings of the 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering: ICSCE 2022, 25-27 November, Hanoi, Vietnam (2022)
Nguyen Thi Bach Duong Le Van Hien Tran Duc Cong Safety Warnings For Technical Status Of Port Structure By Automatic Monitoring In Vietnam. Proceedings of the 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering: ICSCE 2022, 25-27 November, Hanoi, Vietnam (2022)
Nguyen Thi Bach Duong Research On Verification Of The Pile-Types Of A Port Structure By Using Impact Vibration Test In Vietnam. Proceedings of the 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering: ICSCE 2022, 25-27 November, Hanoi, Vietnam (2022)
Nguyen Thi Bach Duong Research on overview of structure, evaluation and maintenance solutions for ports in Hai Phong fairways, Viet Nam. the 10th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management (2021)
Nguyen Thi Bach Duong The 10th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Mânagement. The 10th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Mânagement (2021)
Nguyen Thi Bach Duong Le Van Hien Tran Duc Cong Research on Automated Monitoring to Access the Port Structure Inspection in Operating Offloading Vessel Test. The 3rd International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2020)
Nguyen Thi Bach Duong OVERVIEW RESEARCH ON FLEET, TECHNICAL CHARACTERISTICS OF CHANNEL, INFRASTRUCTURES, EQUIPMENT OF SEA PORTS ON MAIN HAI PHONG CHANNEL. The 1st International Conference on Water Resources and Coastal Engineering (2019)
Nguyen Thi Bach Duong esearch on Impact Vibration Test for Port Structure in Viet Nam. GeoMEast 2018 International Congress: Sustainable Civil Infrastructure (2018)
Nguyen Thi Bach Duong Xây dựng các mô hình thi công lắp dựng bến lắp ráp nhanh. THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Vũ Minh Tuấn Nguyễn Thị Bạch Dương Nguyễn Thành Trung Nguyễn Viết Thanh Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng với biến đổi khí hậu. NXB Xây dựng 2 (2020)
Nguyễn Thị Bạch Dương Công trình bến cảng phần 2. Giao thông Vận tải 3 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đánh giá tình trạng kết cấu công trình bến cảng dạng cầu tàu bằng phương pháp động xung kích tại Việt Nam. B2022-GHA-01 (2022-2023)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2020. BKTT VN (2020-2021)
Nghiên cứu hệ số phản lực nền động trong mô hình phân tích động lý thuyết cho đánh giá sức khỏe kết cấu cầu tàu bằng thí nghiệm xung kích động. T2020-CT-017 (2020-2021)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2019. BKTT VN (2019-2020)
NGHIÊN CỨU CƠ SỞ HẠ TẦNG, THIẾT BỊ CẢNG KHI KHAI THÁC TÀU GIẢM TẢI RA, VÀO CÁC TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI VÀO HẢI PHÒNG VÀ KHU VỰC CẢNG BIỂN NHÓM 5. DT184061 (2019-2020)
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH GIÁ VÒNG ĐỜI TRONG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC BẢO TRÌ PHÙ HỢP CHO KẾT CẤU BẾN CẢNG DẠNG BỆ CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP. DT194052 (2019)
Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bệ cọc lai ghép trọng lực cho công trình bến cảng nước sâu ở Việt nam. DT174049 (2017-2018)
Tiêu chuẩn kiểm định bến cảng. TC1704 (2017)
Nghiên cứu ứng dụng các mô hình cơ học đất phù hợp cho các công trình thủy trên nền đất yếu tại Việt Nam. (2017)
Nghiên cứu các giải pháp kết cấu chân đế và nền móng của các trạm phát điện bằng sức gió đặt ở ven biển phù hợp điều kiện Việt Nam. (2016)
Nghiên cứu giải pháp đánh giá lại kết cấu chân đế giàn khoan biển trong giai đoạn vận hành ở Việt Nam.. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn