Nguyễn Châu Lân

Nguyễn Châu Lân

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Địa kỹ thuật, Khoa Công trình
  • Kiêm nhiệm Phó trưởng bộ môn - Địa kỹ thuật

Liên hệ

nguyenchaulan@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Địa kỹ thuật, địa kỹ thuật môi trường, landslide, nền móng công trình, xử lý đất yếu, tính chất cơ lý của vật liệu rác thải, vật liệu gia cố nền đất (tro bay, xỉ thép...), quan trắc địa kỹ thuật.

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Thành thạo

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

2010-2013
NCS Kyoto, Nhật Bản
NCS
2014
NC Leeds, UK
Nghiên cứu chương trình đào tạo, nội dung giảng dạy và nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Pham Thanh Tung Nguyen Chau Lan Nguyen Xuan Tung Dang Quoc Viet Bui Xuan Cay Bui Thanh Quang Ho Si Lanh RESILIENT MODULUS OF SOIL USING FOR SUBGRADE OF PAVEMENT: A CASE STUDY IN VIETNAM. Acta Geodynamica et Geomaterialia Vol. 20, No. 3 (2023)
Nguyen Chau Lan Pham Thanh Tung Bui Xuan Cay Nguyen Xuan Tung Pham Tuan Dung Correlation between Resilient Modulus MR and Deviator Stress for Subgrade soils of northern provinces in Vietnam. JOURNAL OF MATERIALS AND ENGINEERING STRUCTURES 9 (2022)
Nguyen Chau Lan Nguyen Quang Phuc Nguyen Duc Manh Nguyen Hai Ha Ngo Huy Dong Effect of Compaction Ratio, Frequency, Stress Amplitude and Cyclic Stress Ratio on the Dynamic Characteristic of Sea Sand Material under Vehicle Loading. GEOTECHNICAL ENGINEERING Issue No. 1 – March 2021 (2021)
Nguyen Chau Lan Ho Si Lanh Bui Tien Thanh Nguyen Huu May Nguyen Ngoc Long Le Duc Tien Bearing capacity of drilled shaft in intermediate geomaterials. Magazine of Civil Engineering Issue: 7 (99) (2020)
Bui Thanh Duong Nguyen Thi Nu Pham Van Tien Nguyen Chau Lan Nguyen Van Hai Motoyuki Suzuki Characteristics of shear strength at the interface between two soil layers in ring shear apparatus. Journal of Materials and Engineering Structures 7 (2020) (2020)
Do Tuan Nghia Pham Van Tien Nguyen Chau Lan Deep-seated rainfall-induced landslides on a new expressway: a case study in Vietnam. Landslides 16 (2019)

Bài báo quốc tế khác

Truong Quang Manh Do Tuan Nghia Nguyen Chau Lan An innovative ground anchor for deep excavations in Vietnam.. International Journal of GEOMATE volume 17 (2019)
Nguyen Manh Hieu Nguyen Chau Lan Do Minh Duc Kazuya Yasuhara Climate change impact on a large-scale erosion coast of Hai hau district, Vietnam and the adaptation. Do Minh Duc;Kazuya Yasuhara; Nguyen Manh Hieu; Nguyen Chau Lan. Journal of Coastal Conservation(SCIE) (2016). doi:10.1007/s11852-016-0471-7. Journal of Coastal Conservation Volume 21, Issue 1, pp 47–62 (2016)
Nguyen Chau Lan Kazuya Yasuhara Do Minh Duc, Nguyen Manh Hieu Climate change impact on a large-scale erosion coast of Hai hau district, Vietnam and the adaptation. Journal of Coastal Conservation 5 (2016)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Châu Lân Nguyễn Hải Hà Sức chống Sức chống cắt của chất thải rắn sinh hoạt tại các bãi tích chứa bằng thí nghiệm DCP. Tạp chí Giao thông Vận tải Tháng 3/2022 (2022)
Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Châu Lân Nguyễn Hải Hà Sức chống cắt của chất thải rắn sinh hoạt tại các bãi tích chứa bằng thí nghiệm DCP. (2022)
Nguyễn Châu Lân Nguyễn Hải Hà Nguyễn Anh Tuấn Sức chống cắt của vật liệu tro đáy từ nhà máy đốt rác bằng thí nghiệm cắt trực tiếp đƣờng kính lớn. Tạp chí Địa kỹ thuật Số 2 năm 2020 (2020)
Đặng Hồng Lam Nguyễn Châu Lân Phí Hồng Thịnh Nguyễn Viết Thanh Nguyễn Hải Hà Nguyễn Đức Hiếu Đỗ Tuấn NGhĩa Khả năng sử dụng bùn cát biển làm vật liệu đắp nền đường. Địa kỹ thuật số 3-2020 (2020)
Nguyễn Châu Lân Nguyễn Hải Hà Phí Hồng Thịnh Nguyễn Viết Thanh Đặng Hồng Lam Đỗ Tuấn Nghĩa GIẢI PHÁP GIA CƯỜNG BÙN BIỂN LÀM VẬT LIỆU. Tạp chí cầu đường 6 (2020)
Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Hải Hà Nguyễn Châu Lân Sức chống cắt của vật liệu tro đáy từ nhà máy đốt rác bằng thí nghiệm cắt trực tiếp đƣờng kính lớn. Địa kỹ thuật 2 (2020)
Nguyễn Châu Lân Nguyễn Ngọc Long Bùi Tiến Thành Nguyễn Đức Bình Nguyễn Đức Tiến Nghiên cứú sức chịu tải của cọc khoan nhồi khi đặt vào tầng phong hóa nứt nẻ khu vực quảng trị. Cầu Đường Việt nam 4/2019 (2019)
Nguyễn Châu Lân Giải pháp kết hợp chống đá rơi trên đường cao tốc. Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 6, trang 35-39, năm 2019.. Tạp chí cầu đường 6 (2019)
Nguyễn Châu Lân Trương Quang Mạnh Phân tích, so sánh bài toán thiết kế hố đào sâu cho ga ngầm của đường sắt Hà Nội qua một số tiêu chuẩn. Tạp chí địa kỹ thuật số 3, tháng 6 năm 2019. Tr(20-27). Tạp chí Địa kỹ thuật 3 (2019)
Nguyễn Châu Lân So sánh thiết kế neo thông thường và neo hotdog cho hố đào sâu. Tạp chí Địa kỹ thuật 3 (2019)
Trần Thị Thu Hằng Nguyễn Xuân Tùng Nguyễn Hữu Hưng Nguyễn Châu Lân Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Thành Tâm Xây dựng mô hình để nghiên cứu ảnh hưởng của động đất đến công trình ngầm bằng thí nghiệm bàn rung. Cầu đường Việt Nam 8/2019 (2019)
Nguyễn Châu Lân Chu Long Hải Soil mixture with bentonite and fly ash for bottom liner in landfill in Hanoi. Tạp chí Giao thông vận tải 11 năm 2018 (2018)
Nguyễn Châu Lân Nghiên cứu một vài đặc điểm ứng suất - biến dạng của mẫu sét pha bằng thí nghiệm ba trục động tại một vài vị trí khu vực Hoàng Mai, Hà Nội. Tạp chí Khoa học GTVT 53 (2016)
Nguyễn Thanh Sang Nguyễn Châu Lân Đặng Công Hưởng Ứng dụng tro xỉ từ nhà máy nhiệt điện làm vật liệu cho công trình giao thông. Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Châu Lân,Đặng Công Hưởng số 10, năm 2016.. Tạp chi cầu đường 10
Nguyễn Châu Lân Phạm Quang Đông Đỗ Hữu Đạo Dự tính sức chịu tải của móng nông và móng cọc cho khu vực thành phố Hội An. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà nẵng tháng 6

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Chau Lan Bui Thanh Quang Bui Xuan Cay Resilient modulus of subgrade using Light Weight Deflectometer in Vietnam. 2023 Fifth IEEE International Conference on Materials Science and Manufacturing Technology (ICMSMT 2023) (2023)
Nguyen Chau Lan Nguyen Viet Thanh Nguyen Hai Ha Potential of using dredged marine sediments as construction material.. 3rd CAJG (2022)
Nguyen Chau Lan Stability Analysis of a Failure Slope After Treatment as Considering Influence of Rainfall. Proceedings of the 2nd International Symposium on Disaster Resilience and Sustainable Development (2022)
Nguyen Chau Lan Characteristics and Remedy Solutions for a New Mong Sen Deep-Seated Landslide, Sapa Town, Vietnam. 20th Anniversary of ICL and ICL-KLC Conference in Kyoto, Japan. (2022)
Phạm Văn Tiền Trần Nguyễn Hữu Nguyên Nguyễn Đức Anh Trần Trung Hiếu Đinh Thị Quỳnh Lê Hồng Lượng Đào Minh Đức Trần Thanh Nhàn Nguyễn Thị Mai Hương Nguyễn Quốc Phi Nguyễn Châu Lân Mô phỏng khối trượt lớn gây ra do mưa tại hồ chứa nước Vạn Hội, tỉnh Bình Định. HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2022) (2022)
Nguyen Chau Lan Nguyen Hai Ha Nguyen Anh Tuan Potential Using Municipal Solid Bottom Ash for Road Construction. Proceedings of the 3rd International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2021)
Nguyen Chau Lan Resilient modulus of municipal solid waste bottom ash in Vietnam. 2nd International Symposium on Disaster Resilience and Sustainable Development 24-25 June 2021 (2021)
Hoàng Văn Mạnh Nguyễn Châu Lân Vũ Anh Tuấn Phạm Đức Phong Nghiên cứu đặc tính chống cắt của tro xỉ lò đốt rác thải sinh hoạt bằng thí nghiệm cắt phẳng. Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ XVI-năm 2021, Trường Đại học Kỹ thuật quân sự (2021)
Nguyen Chau Lan Evaluation of Strut and Ground Anchor System for Deep Excavations – A case history in Vietnam.. The 16th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (16ARC) (2019)
Bui Tien Thanh Nguyen Ngoc Long Nguyen Chau Lan Bearing capacity analysis of bore pile in weathered rock in central Vietnam. The 3rd Int. Conf. on Transport Infrastructure & Sustainable Development (TISDIC 2019) (2019)
Nguyen Xuan Tung Nguyen Huu Hung Tran Thi Thu Hang Nguyen Chau Lan Nguyen Xuan Huy Nguyen Thanh Tam Design and construction of the underground’s physical model for a shaking table test. VCRES2019 - International symposium on rock mechanics and engineering (2019)
Nguyen Chau Lan Multiple Solutions to Stabilize a Deep-Seated Landslide. Geotech Hanoi (2019)
Nguyen Chau Lan Retaining System Against Rockfall Near a Highway in Vietnam—A Case Study. Lecture Notes in Civil Engineering 62, pp. 865-869 (Scopus). Geotech hanoi 2019 (2019)
Nguyen Chau Lan Nguyen Duc Manh Nguyen Quang Phuc Nguyen Hai Ha Effect of Compaction on Liquefaction of River and Sea Sand in Hai Phong City, Vietnam”. Proceeding 20th SEAGC - 3rd AGSSEA Conference in conjunction with 22nd Annual Indonesian National Conference on Geotechnical Engineering. Proceeding 20th SEAGC - 3rd AGSSEA Conference in conjunction with 22nd Annual Indonesian National Conference on Geotechnical Engineering. Jakarta - Indonesia, 6-7 November 2018 (2018)
Nguyen Chau Lan Soft soil treated with cement and fly ash in Viet Nam. Proceedings of The 4th International Conference VIETGEO 2018 "Geological and geotechnical engineering in response to climate change and sustainable development of infrastructure" (2018)
Nguyen Chau Lan Numerical analyses of settlement and stability of bridge approach built on expended polystyrene (EPS). International Symposium on Lowland Technology 2018 (2018)
Nguyễn Châu Lân Toru Inui Takeshi Katsumi Stability and settlement of landfill site for simulated municipal solid waste in Vietnam. The 2nd national conference on transport infrastucture with sustainable development (2017)
Nguyen Chau Lan Mixture with fly ash and cement for road construction material at Hong Ngu town, Dong Thap province, Vietnam. Geo-spatial technologies and Earth Resources (GTER2017) (2017)
Nguyen Chau Lan Research Progress on Stabilization/Solidification Technique for Remediation of Heavy Metals Contaminated Soil. Advances and Applications in Geospatial Technology and Earth Resources (2017)
Nguyen Chau Lan Numerical Simulation of CFRA Pile Subgrade Reinforcement Based on Recycled Aggregate of Demolition Waste. Advances and Applications in Geospatial Technology and Earth Resources (2017)
Nguyen Chau Lan Mixture with fly ash and cement for road construction material at Hong Ngu Town, Dong Thap province, Vietnam. Advances and Applications in Geospatial Technology and Earth Resources (2017)
Nguyen Chau Lan Potential use of soil mixture with bentonite and flyash for bottom liner system of landfill in Vietnam. Advances and Applications in Geospatial Technology and Earth Resources (2017)
Nguyễn Châu Lân Khả năng áp dụng bentonite và tro bay làm tầng chống thấm cho bãi rác thải. Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 10 (2017)
Nguyen Chau Lan Estimation of Stability in Bioreactor landfill under different stages of degradation phases. Young Geotechnical Engineers Conference 2016, Malaysia (19 SEAGC-2AGSSEAC YGEC) (2016)
Nguyen Chau Lan Research on super lightweight EPS material for soft soil improvement Pham Quoc Dat Nguyen Anh Tuan, Nguyen Chau Lan. , Vietnam national university press, 21-22 October 2016, ISBN: 978-604-62-6630-3. Proceedings of the international symposium Hanoi Geoengineering 2016,ISBN: 978-604-62-6630-3 (2016)
Nguyen Chau Lan Characteristics of soil grain size and critical erosion velocity in Red river bank, Hanoi area.. Proceedings of the international symposium Hanoi Geoengineering 2016, ISBN: 978-604-62-6630-3 (2016)
Nguyen Chau Lan Effect of bentonite content on barrier performance for waste landfill in Vietnam.. Proceedings of the international symposium Hanoi Geoengineering 2016, ISBN: 978-604-62-6630-3 (2016)
Nguyen Chau Lan Carbonization effect on strength characteristics of cement solidified contaminated soil.. Geotec Hanoi 2016, Geotechnics for Sustainable Infrastructure Development, Phung (edt). ISBN 978-604-82-1821-8 (2016)
Nguyen Chau Lan Deep mixing method to support road embankment: a case study in central MeKong delta regions in Vietnam.. Special issue Subtainablity in Civil engineering (ICSCE 2016). ISSN 2354-0818
Nguyen Chau Lan Comparison of Analytical and Numerical Analysis Results of Deep Excavation for Nhon – Hanoi Urban Railway Project in Hanoi, Vietnam. Proceedings of the 2nd International Symposium on Asia Urban GeoEngineering

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Đặng Hồng Lam Nguyễn Đình Dũng Nguyễn Châu Lân Nền và Móng công trình giao thông. Giao thông Vận tải 3 (2022)
Nguyễn Châu Lân Nguyễn Trọng Nghĩa Đỗ Tuấn Nghĩa Phân tích và thiết kế nền móng công trình vói Staad.Foundation V8i. Nhà xuất bản xây dựng 2 (2018)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Đánh giá khả năng sử dụng tro đáy từ nhà máy đốt rác thải sinh hoạt kết hợp với xi măng làm vật liệu đắp cho công trình giao thông. T2023-CT-026 (2023)
Nghiên cứu xây dựng tương quan giữa mô đun đàn hồi động Mr từ thí nghiệm ba trục động và chỉ số CBR, CDP cho nền đất. B2021-GHA-07 (2021-2022)
Nghiên cứu ảnh hưởng của rung động do tải trọng giao thông đến đến công trình xung quanh bằng phương pháp đàn hồi động. . T2022-CT-002TĐ (2022)
Nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn để xây dựng công trình giao thông. ĐTĐL.CN –23/19 (2019-2021)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2020. BKTT VN (2020-2021)
Nghiên cứu chỉ tiêu sức chống cắt của chất thải rắn bằng các phương pháp thí nghiệm hiện trường. T2021-CT-024 (2021)
Nghiên cứu giải pháp xanh gia cố kè hồ kết hợp đường giao thông bằng lưới địa kỹ thuật, bao tải đất kết hợp trồng cỏ (kè sinh thái). T2021-CT-014 (2021)
Nghiên cứu các giải pháp cải thiện tính năng của bùn cát biển nạo vét ứng dụng trong xây dựng công trình. DT193074 (2019-2020)
Nghiên cứu tro đáy từ nhà máy đốt rác thải sinh hoạt làm vật liệu xây dựng. B2019-GHA-10 (2019-2020)
Nghiên cứu đặc tính sức chống cắt của chất thải rắn tại các bãi tích chứa bằng thí nghiệm cắt trực tiếp đường kính lớn. T2019-CT-054 (2019-2020)
Nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của động đất đến công trình ngầm đô thị bằng mô hình vật lý thu nhỏ. T2020-CT-025 (2020)
Nghiên cứu ảnh hưởng' của động đất tới ứng xử động lực học của công trình ngầm trong điều kiện Việt Nam. DT183056 (2018-2019)
Tiêu chuẩn lưới thép cường độ cao siêu mạ bảo vệ bờ dốc trên đường giao thông. TC1729 (2017-2018)
NGHIÊN CỨU ĐẤT TRỘN BENTONITE VÀ TRO BAY CHỐNG THẤM CHO BÃI RÁC THẢI VÀ KHU VỰC Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG. T2018-CT-005 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn