Phí Hồng Thịnh

Phí Hồng Thịnh

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Địa kỹ thuật, Khoa Công trình

Liên hệ

thinhph@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Tính chất cơ lý của đất đá
Ổn định mái dốc đất đá
Sụt lún mặt đất

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Khá
Tiếng Nga: Trung bình

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Thi Nu Do Minh Toan Bui Truong Son Phi Hong Thinh Determination of Particles and Minerals Content in Soft Clay Soil of the Mekong Delta Coastal Provinces, Southern Vietnam for Inorganic Adhesives Stabilization. Iraqi Journal of Science Vol. 61, N (2020)
Nguyen Thi Nu Phi Truong Thanh Phi Hong Thinh Land Subsidence in Cam Son Region of Vietnam and the Solutions to Minimize Its Negative Impacts to Construction Works. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research Vol.8, No. (2020)
Nguyen Thi Nu Ba Truong Son Nguyen Thanh Duong Phi Hong Thinh INVESTIGATION OF SALT, ALUM CONTENT IN SOFT SOILS AND THEIR EFFECTS ON SOIL PROPERTIES: CASE STUDY IN COASTAL AREAS OF VIETNAM. Iraqi Geological jounal 53 (2A) (2020)
Phi Hong Thinh Tran Thi Thu Hien FRACTURE ORIENTATION AND TYPES OF SLOPE FAILURES. CASE STUDY IN 3B HIGHWAY, SECTION XUAT HOA - BAC KAN. Лучшая научно-исследовательская работа 2019 ISBN 978-5-907204-18-8 (2019)
Nguyen Thi Nu Bui Truong Son Phi Hong Thinh Utilizing Coal Bottom Ash from Thermal Power Plants in Vietnam as Partial Replacement of Aggregates in Concrete Pavement. Journal of Engineering Volume 201 (2019)
Phi Truong Thanh Nguyen Viet Ha Phi Hong Thinh ANALYTICAL RESULTS OF SLOPE FAILURE AND EFFECTIVE USE OF FLYCAM DATA: A CASE STUDY FROM KM 11 TO KM 13 ON THE 3B HIGHWAY, BACKAN PROVINCE OF VIETNAM . Journal of Critical Reviews Vol 7, Iss (2019)
Phi Hong Thinh Phi Truong Thanh SOME EXPERIMENTAL RESULTS OF ANALYZING QUANTITATIVE CORRELATION OF FRACTURE FREQUENCY DISTRIBUTION: CASE STUDY IN QUANG NINH PROVINCE, VIET NAM. GEODYNAMICS & TECTONOPHYSICS V.9, No.2 (2018)
Phi Truong Thanh Phi Hong Thinh Nguyen Viet Ha ROCK SLOPE FAILURE BLOCKS AND THEIR RELATION TO TECTONIC ACTIVITY: A CASE STUDY IN 3B HIGHWAY, XUATHOA AREA, BACKAN PROVINCE, VIETNAM . BULLETIN OF THE Iraq NATURAL HISTORY MUSEUM Vol 15 No (2018)
Phi Hong Thinh Lyudmila A. Strokova Classification of soil types for Hanoi (Vietnam) when studying land subsidence at groundwater extraction. Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Аssets Engineering V. 328, No (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Đặng Hồng Lam Phí Hồng Thịnh NGHIÊN CỨU MÔ ĐUN CẮT CỦA ĐẤT CÁT VEN BIỂN TỈNH QUẢNG BÌNH BẰNG THÍ NGHIỆM XUYÊN TIÊU CHUẨN, THÍ NGHIỆM BA TRỤC ĐỘNG THEO CHU KỲ VÀ THÍ NGHIỆM ĐỊA CHẤN. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Vol 74, Issue 2 (02/2023), 118-131 (2023)
Phí Hồng Thịnh Đặng Hồng Lam Nguyễn Thái Linh Nguyễn Thu Huyền PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO NGUY CƠ SỤT LÚN MẶT ĐẤT TRONG KHU VỰC KARST; VÍ DỤ ÁP DỤNG DỌC QUỐC LỘ 18, ĐOẠN QUA KHU VỰC CẨM SƠN, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH. Cầu đường Việt Nam Số 09-2022 (2022)
Đặng Hồng Lam Phí Hồng Thịnh Hà Văn Thỏa CẢI TẠO NỀN THEO PHƯƠNG PHÁP ĐẦM ĐỘNG; ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM CHO NỀN ĐẤT CÁT VEN BIỂN TỈNH QUẢNG BÌNH . Số 4 năm 2022 (2022)
Phí Hồng Thịnh Đặng Hồng Lam Hà Văn Thỏa CẢI TẠO NỀN THEO PHƯƠNG PHÁP ĐẦM ĐỘNG; ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM CHO NỀN ĐẤT CÁT VEN BIỂN TỈNH QUẢNG BÌNH. Tạp chí Địa kỹ thuật S? 4 nam 2022 47-55 (2022)
Phí Hồng Thịnh Nguyễn Thái Linh Đặng Hồng Lam ThS Nguyễn Thu Huyền PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO NGUY CƠ SỤT LÚN MẶT ĐẤT TRONG KHU VỰC KARST; VÍ DỤ ÁP DỤNG DỌC QUỐC LỘ 18, ĐOẠN QUA KHU VỰC CẨM SƠN, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH. Tạp chí Cầu đường Việt Nam S? 9 nam 2022 29-36 (2022)
Phí Hồng Thịnh Đặng Hồng Lam NGHIÊN CỨU MÔ ĐUN CẮT CỦA ĐẤT CÁT VEN BIỂN TỈNH QUẢNG BÌNH BẰNG THÍ NGHIỆM XUYÊN TIÊU CHUẨN, THÍ NGHIỆM BA TRỤC ĐỘNG THEO CHU KỲ VÀ THÍ NGHIỆM ĐỊA CHẤN. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Vol 74, Issue 2 (02/2023) 118-131 (2022)
Phí Hồng Thịnh Nguyễn Khắc Hoàng Giang NGHIÊN CỨU NHẬN DẠNG KIỂU TRƯỢT LỞ MÁI DỐC ĐÁ TRONG KHÔNG GIAN BA CHIỀU THEO PHƯƠNG PHÁP HOEK - BRAY; ÁP DỤNG CHO MỘT SỐ MÁI DỐC ĐÁ DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 3B. Cầu đường Việt Nam số 8 năm 2021 (2021)
Đặng Hồng Lam Nguyễn Châu Lân Phí Hồng Thịnh Nguyễn Viết Thanh Nguyễn Hải Hà Nguyễn Đức Hiếu Đỗ Tuấn NGhĩa Khả năng sử dụng bùn cát biển làm vật liệu đắp nền đường. Địa kỹ thuật số 3-2020 (2020)
Nguyễn Châu Lân Nguyễn Hải Hà Phí Hồng Thịnh Nguyễn Viết Thanh Đặng Hồng Lam Đỗ Tuấn Nghĩa GIẢI PHÁP GIA CƯỜNG BÙN BIỂN LÀM VẬT LIỆU. Tạp chí cầu đường 6 (2020)
Đặng Hồng Lam Phí Hồng Thịnh Nghiên cứu đặc trưng biến dạng bất đẳng hướng của khối đá nứt nẻ tại Km119+000 quốc lộ 3B, tỉnh Bắc Kạn theo phương pháp ÈC. Tạp chí Địa kỹ thuật Số 4-2020 (2020)
Phí Hồng Thịnh Trần Thị Thu Hiền DIỆN PHÂN BỐ VÀ ĐẶC TÍNH NÉN LÚN CỦA ĐẤT YẾU HỆ TẦNG THÁI BÌNH KHU VỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI DỰA TRÊN KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN CỐ KẾT VỚI TỐC ĐỘ BIẾN DẠNG KHÔNG ĐỔI (CRS). Giao thông vận tải (2019)
Phí Hồng Thịnh Строкова Людмила Александровна2 , ТИПИЗАЦИЯ ГРУНТОВЫХ ТОЛЩ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ХАНОЙ (ВЬЕТНАМ) ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОСЕДАНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ВОДОПОНИЖЕНИИ. Tạp chí khoa học truơng đại học Tómsk- LB Nga sô 4-2017 (2017)
Nguyễn Hải Hà Phí Hồng Thịnh Doãn Công Biên Hoàng ANh Tuân Research on Correlation between Compression index (Cc) and Other Properties of Soil for Geotechnical Design in Coastal Regions of Viet Nam and Cambodia. MOJ Civil Engineering Sô 2 (2017)
Phí Hồng Thịnh Л. А. Строкова** КАРТЫ ПРОГНОЗА ОСЕДАНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ГОРОДЕ ХАНОЕ (ВЬЕТНАМ). Tạp chí khoa học trương Tómsk só 6 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Phi Hong Thinh METHOD OF FORECASTING LAND SUBSIDENCE IN THE KARST AREA; A CASE STUDY AT THE SECTION KM55+660 - KM55+690 OF NORTH-SOUTH VIETNAM EXPRESSWAY . Hội thảo cơ học đá Đông Nam Á lần thứ 12 (2022)
Phi Hong Thinh Comparative Results of Rock Slope Failure Analysis on the 3B Road and Proposed 3B Road, Xuat Hoa Area, Bac Kan Province, Vietnam. INTERNATIONAL CONFERENCE TECHNOLOGY IN NATURAL DISASTER PREVENTION AND RISK REDUCTION (2022)
Phi Hong Thinh TS. Tran Thi Hong Minh ThS. Le Trung Kien ThS. Do Manh Tuan TS. Van Duc Tung METHOD OF FORECASTING LAND SUBSIDENCE IN THE KARST AREA; A CASE STUDY AT THE SECTION KM55+660 - KM55+690 OF NORTH-SOUTH VIETNAM EXPRESSWAY. Hội thảo cơ học đá Đông Nam Á 256-274 (2022)
Phí Hồng Thịnh PGS. TS. Phí Trường Thành Van Duc Tung Dang My Cung Tran Duy Hien Do Manh Tuan Tran Xuan Truong Vu Thi Hong Cam COMPARATIVE RESULTS OF ROCK SLOPE FAILURE ANALYSIS ON THE 3B ROAD AND PROPOSED 3B ROAD, XUAT HOA AREA, BAC KAN PROVINCE, VIETNAM. INTERNATIONAL CONFERENCE 241-247 (2022)
Phí Hồng Thịnh Văn Đức Tùng Lê Trung Kiên Trần Tùng Lâm Dự báo nguy cơ trượt lở mái dốc đá dọc Quốc lộ 6, đoạn qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Cơ hộc đá - Những vấn đề đương đại - VIETROCK 2021 (2021)
Dang Hong Lam Phi Hong Thinh Anisotropic mechanical properties of fractured rock mass at 3B highway in Backan. The 3rd International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xây dựng tương quan giữa mô đun đàn hồi động Mr từ thí nghiệm ba trục động và chỉ số CBR, CDP cho nền đất. B2021-GHA-07 (2021-2022)
NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG SỤT LÚN MẶT ĐẤT LIÊN QUAN ĐẾN HANG KARST NGẦM TRÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG BỘ CỦA VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG THÍCH HỢP. T2022-CT-027 (2021-2022)
Nghiên cứu các phương pháp cải tạo nền cho móng nông phù hợp với điều kiện địa chất khu vực ven bờ biển tỉnh Quảng Bình. T2022-CT-007 (2022)
Nghiên cứu hiện tượng sụt lún mặt đất liên quan đến hang Karst ngầm trên một số tuyến đường bộ của Việt Nam và đề xuất giải pháp phòng chống thích hợp. T2022-CT-027 (2022)
Nghiên cứu các giải pháp cải thiện tính năng của bùn cát biển nạo vét ứng dụng trong xây dựng công trình. DT193074 (2019-2020)
Nghiên cứu tro đáy từ nhà máy đốt rác thải sinh hoạt làm vật liệu xây dựng. B2019-GHA-10 (2019-2020)
Thành lập bản đồ phân bố và nghiên cứu đặc tính nén lún của đất yếu hệ tầng Thái Bình khu vực thành phố Hà Nội dựa trên kết quả thí nghiệm Oedometer và thí nghiệm tốc độ biến dạng không đổi (CRS). T2019-CT-052 (2019-2020)
Nghiên cứu nhận dạng kiểu trượt lở mái dốc đá và mô hình khối trượt trong không gian ba chiều theo phương pháp Hoek-Bray; Áp dụng cho một số mái dốc đá dọc tuyến Quốc lộ 3B. T2019-CT-041 (2019-2020)
Nghiên cứu tính chất cơ học của khối đá nứt nẻ ở quốc lộ 3B địa phận Bắc Kạn bằng phương pháp số EFC. T2020-CT-024 (2020)
Nghiên cứu điều kiện tự nhiên và xã hội để xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc. CTB2018-GHA 02NV (2018-2019)
Tiêu chuẩn lưới thép cường độ cao siêu mạ bảo vệ bờ dốc trên đường giao thông. TC1729 (2017-2018)
Giải bài toán mô hình bằng phương pháp phần tử hữu hạn, phân tích kết quả và đánh giá ảnh hưởng của công trình tới biến dạng mặt đất thành phố Hà Nội thuộc Đề tài độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp dự báo lún mặt đất thành phố Hà Nội bằng kỹ thuật ra-đa giao thoa”. ÐTÐL.2012-T/28 (2015)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

06/2018 - 05/2019
Nguyễn Khắc Đại Thạc sĩ
NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG SỤT LÚN MẶT ĐẤT KHU VỰC PHƯỜNG CẨM SƠN, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA NÓ ĐẾN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
06/2016 - 12/2016
Vũ Hiếu Phương Thạc sĩ
NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG SỤT LÚN MẶT ĐẤT KHU VỰC THÀNH PHỐ CẨM PHẢ - TỈNH QUẢNG NINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA NÓ ĐẾN CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ GIAO THÔNG

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn