Nguyễn Viết Thanh

Nguyễn Viết Thanh

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy, Khoa Công trình
  • Kiêm nhiệm Phó trưởng khoa - Khoa Công trình

Liên hệ

0913080860
vietthanh@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

5. Kiểm định kết cấu hạ tầng giao thông vận tải
4. Mô phỏng toán về thủy động lực và bùn cát vùng cửa sông và ven biển
3. Kết cấu mới trong công trình cửa sông và ven biển.
2. Kỹ thuật công trình cảng, công trình cửa sông và và ven biển.
1. Thủy động lực và vận chuyển bùn cát trong sông và vùng cửa sông và ven biển.

Ngoại ngữ

Tiếng Trung: Khá
Tiếng Anh: Khá

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Viet Thanh Le Vinh An Nguyen Anh Dan Optimization of Countermeasures to Stable and Protect Navigation Channels in Dinh An Estuary and Coastal of Tra Vinh Province, Vietnam. Journal of Eta Marine Science (JEMS) Volume: 12 Issue: 1 - 2024 (2024)
Chi Zhang Shanhang Chi Jian Shi Jiawen Sun Zheng Jinhai Peng Wang Yuan Li Fangming Li Nguyen Viet Thanh Ping Wang Morphological evolution of paired sand spits at the Fudu river mouth: Wave effects and anthropogenic factors. Marine Geology 456 (2023)
Nguyen Viet Thanh Nguyen Anh Dan Kim Youngsang Finite element analysion dynamic behavior of sheet pile quay wall dredged and improved seaside subsoil using cement deep mixing. International Journal of Geo-Engineering 14.9 (2023)
Nguyen Viet Thanh Le Vinh An Fluid mud properties and nautical depth estimation: A case study in navigation channel of Duyen Hai Port, Vietnam. Ocean Engineering 284 (15) (2023)
Vu Minh Tuan Nguyen Viet Thanh Trinh Dinh Lai Accessing impacts of climate change-driven sea level rise on hydrodynamics and sediment dynamics along Ba Lang beaches in Nha Trang Bay, Khanh Hoa, Vietnam. Water Science and Engineering Online (2023)
Majed Alsubih Roquia Salam Nguyen Viet Thanh Md. Abdul Fattah Saeed AlQadhi Swapan Talukdar Javed Mallick An investigation of the short-term meteorological drought variability over Asir Region of Saudi Arabia. Theoretical and Applied Climatology Theor Appl Climatol (2021) (2021)
Mohd Ahmed Saeed Al Qadhi Nguyen Viet Thanh Devender Singh Moving Least Squares Interpolation Based A-Posteriori Error Technique in Finite Element Elastic Analysis. CMES-Computer Modeling in Engineering & Sciences 129 (2021)
Nguyen Viet Thanh Chi Zhang Vu Minh Tuan Numerical Investigation of Hydrodynamics and Cohesive Sediment Transport in Cua Lo and Cua Hoi Estuaries, Vietnam. Journal of Marine Science and Engineering 2021.9 (2021)
Vu Minh Tuan Yves Lacroix Van Van Than Nguyen Viet Thanh Prediction of shoreline changes in Almanarre beach using geospatial techniques. Indian Journal of Geo Marine Sciences 49 (02) (2020)
Javed Mallick Nguyen Viet Thanh Shahfahad Abu Reza Md Towfiqul Islam Mohd. Ahmed Majed Alsubhi Swapan Talukdar Proposing receiver operating characteristic-based sensitivity analysis with introducing swarm optimized ensemble learning algorithms for groundwater potentiality modelling in Asir region, Saudi Arabia. Geocarto International 3/2021 (2020)
Phung Dang Hieu Hitoshi Tanaka Nguyen Viet Thanh Nguyen Trung Viet Phan Ngoc Vinh Numerical study of nearshore hydrodynamics and morphology changes behind offshore breakwaters under actions of waves using a sediment transport model coupled with the SWASH model. Coastal Engineering Journal 62-4 (2020)
Vu Minh Tuan Nguyen Viet Thanh Lacroix, Y Empirical Equilibrium Beach Profiles Along the Eastern Tombolo of Giens. Journal of Marine Science and Application June, 2018 (2018)

Bài báo quốc tế khác

Vu Minh Tuan Nguyen Viet Thanh Y Lacroix Investigating the effects of sea-level rise on morphodynamics in the western Giens tombolo, France . IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 167 (2018) (2018)
Jinhai Zheng Nguyen Viet Thanh Gang Wang Junliang Gao Mengjie Xiong Analytic Arrival-Time Prediction Method for the Largest Wave of Tsunami Trapped by Parabolic Oceanic Ridges. Journal of Earthquake and Tsunami , Vol. 11, No. 2 (2017) (2017)
Nguyen Viet Thanh Vu Minh Tuan Yves Lacroix Investigating the impacts of the regression of Posidonia oceanica on hydrodynamics and sediment transport in Giens Gulf. OCEAN ENGINEERING 146 (Decem (2017)
Jinhai Zheng Nguyen Viet Thanh Mingxiao Xie Titi Sui Chi Zhang Modelling wave-induced 3D non-homogeneous seabed response. Applied Ocean Research Volume 61, December 2016 (2016)
Jinhai Zheng Nguyen Viet Thanh Junliang Gao Gang Wang Mengjie Xiong Analytic Arrival-Time Prediction Method for the Largest Wave of Tsunami Trapped by Parabolic Oceanic Ridges. Journal of Earthquake and Tsunami Vol. 11, N (2016)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Anh Dân Nguyễn Viết Thanh Mô hình số đánh giá phản ứng của kết cấu bến tường cừ dưới tác dụng của tải trọng động đất theo phương pháp lịch sử thời gian. Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng 4/2022 (2023)
Nguyễn Viết Thanh Nguyễn Quang Tuấn Bùi Tiến Thành Nguyễn Xuân Tùng Đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông dựa trên khảo sát và phân tích. Tạp chí Giao thông vận tải tháng 1+2/2022 (2022)
Nguyễn Viết Thanh Vũ Minh Tuấn Vũ Quốc Hưng Bạch Dương Đánh giá các đặc trưng sóng vùng ven biển Việt Nam sử dụng dữ liệu mô hình ERA -Interim. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 73(5) (2022)
Nguyễn Viết Thanh Vũ Minh Tuấn Lương Phương Hậu Hồ Sỹ Tâm Đánh giá và dự đoán biến động đường bờ dọc Tombolo Tam Hải, tỉnh Quảng Nam. Tạp chí Khoa học GTVT 72.5 (6/2021 (2021)
Nguyễn Viết Thanh Lê Vĩnh An Yasuyuki Nakagawa Nguyễn Văn Bộ NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG BÙN LỎNG KHU VỰC CẢNG DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 5 (tháng 6/2020) (2020)
Đặng Hồng Lam Nguyễn Châu Lân Phí Hồng Thịnh Nguyễn Viết Thanh Nguyễn Hải Hà Nguyễn Đức Hiếu Đỗ Tuấn NGhĩa Khả năng sử dụng bùn cát biển làm vật liệu đắp nền đường. Địa kỹ thuật số 3-2020 (2020)
Nguyễn Châu Lân Nguyễn Hải Hà Phí Hồng Thịnh Nguyễn Viết Thanh Đặng Hồng Lam Đỗ Tuấn Nghĩa GIẢI PHÁP GIA CƯỜNG BÙN BIỂN LÀM VẬT LIỆU. Tạp chí cầu đường 6 (2020)
Nguyễn Viết Thanh Vũ Minh Tuấn Nguyễn Quốc Trinh Nguyễn Hoàng Khuyên Numerical simulation of wave transformation in Ganh Rai bay, Vietnam. Giao thông vận tải 08/2019 (2019)
Nguyễn Thị Ly Nguyễn Viết Thanh Đỗ Minh Đạt Trần Việt Kiên NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KẾT CẤU CHỐNG XÓI CHÂN CÔNG TRÌNH BẰNG THẢM TẤM BÊ TÔNG CHO CÔNG TRÌNH VEN BIỂN. Tạp chí Biển&Bờ Số 1, tháng 3/2018 (2018)
Nguyễn Viết Thanh Đỗ Minh Đạt NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐẶC TRƯNG TRUYỀN SÓNG VÀ HIỆU QUẢ GIẢM SÓNG CỦA ĐÊ BẢN NGHIÊNG TRÊN NỀN CỌC. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Nguyễn Viết Thanh Nghiên cứu thực nghiệm kiểm định phương pháp tính toán áp lực sóng tác dụng lên kết cấu đê bán nguyệt. Tạp chí Giao thông vận tải Số tháng 10/2017 (2017)
Nguyễn Viết Thanh Nghiên cứu đặc trưng thủy động lực khi sóng tương tác với đê bán nguyệt ngập bằng máng sóng số. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 7/2017 (2017)
Dương Hữu Tuyến Nguyễn Thị Vân Hà Nguyễn Cao Ý Nguyễn Viết Thanh VẬN TẢI THỦY NỘI ĐỊA TRONG VIỆC KẾT NỐI GIỮA HỆ THỐNG CẢNG CẠN VÀ CẢNG BIỂN TẠI KHU VỰC PHÍA BẮC. Tạp chí Biển&Bờ Số 3-4, tháng 9/2017 (2017)
Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Viết Thanh Chiến lược phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa và hiện đại hóa ngành đường thủy nội địa Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải Số tháng 7/2016 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Anh Dan Nguyen Viet Thanh EVALUATION OF EROSION CHARACTERISTIC OF CONSOLIDATED CLAY USING EROSION FUNCTION APPARATUS. The 1st International Conference on Sustainable Development and Climate change Adaptation in Transportation (2023)
Nguyen Viet Thanh Bui Vinh Phuc Le Vinh An Thai Thi Kim Chi Nguyen Dang Phong Hoang Nam Binh Nguyen Duy Tien Hydrodynamic Modelling of New Segment Channel to Navigation Channel in Hau River, Vietnam. Lecture Notes in Civil Engineerign (2023)
Nguyen Viet Thanh Nguyen Dinh Thao Impact of COVID-19 on the Inland Waterways and Review Recovery Solutions. Lecture Notes in Civil Engineering (2023)
Le Vinh An Nguyen Viet Thanh Overview of Coastal Protection Structures in the Mekong River Delta. Lecture Notes in Civil Engineering (2023)
Nguyen Viet Thanh Assessment of the Influence of TH Port’s Breakwater on the Hydrodynamic Regime in Cua Lo and Cua Hoi Estuaries, Nghe an Province, Vietnam. Lecture Notes in Civil Engineering (2022)
Nguyen Chau Lan Nguyen Viet Thanh Nguyen Hai Ha Potential of using dredged marine sediments as construction material.. 3rd CAJG (2022)
Nguyen Viet Thanh Korea-MRC Workshop on Mekong River Waterway Development. MRC-Korea Workshop on Mekong River Waterway Development (2022)
Nguyen Viet Thanh Le Vinh An Nguyen Dang Phong Hoang Nam Binh Thai Thi Kim Chi HYDRODYNAMIC MODELLING OF NEW SEGMENT CHANNEL TO NAVIGATION CHANNEL IN HAU RIVER, VIETNAM. The 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2022) (2022)
Nguyen Viet Thanh Nguyen Dinh Thao IMPACT OF COVID-19 ON THE INLAND WATERWAYS  AND REVIEW PROPOSALS OF RECOVERY SOLUTIONS. The 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE2022) (2022)
Nguyen Viet Thanh Flood Disasters and Countermeasures in Vietnam. The 3rd International Joint Workshop on Construction Management (The 3rd JWCM) (2021)
Nguyen Viet Thanh Hoang Nam Binh Bui Vinh Phuc Investigation the Influence of Cua Tien Urban Area on Flood Drainage Capacity of Vinh River, Vinh City, Nghe an Province by Numerical Model. Lecture Notes in Civil Engineering (2021)
Nguyen Viet Thanh Sedimentation in the Entrance Navigation Channel of Cua Lo Port, Nghe An Province, Vietnam. Seminar on Maintenance of Navigation Channels in ASEAN (2020)
Nguyen Viet Thanh Bui Vinh Phuc Hoang Nam Binh Investigation the Influence of Cua Tien Urban Area on Flood Drainage Capacity of Vinh River, Vinh City, Nghe An Province by Numerical Model. The third International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)
Nguyễn Viết Thanh Nghiên cứu đề xuất giải pháp chỉnh trị vùng Cửa Lở đáp ứng yêu cầu thoát lũ và giao thông thủy, phục vụ phát triển bền vững kinh tế khu vực và vùng lân cận. Phương án chỉnh trị sông Trường Giang và Cửa Lở (2020)
Nguyen Viet Thanh Effectiveness of Maintenance Dredging in the Navigation Channel of Cua Lo Port, Vietnam. The 3rd International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)
Nguyễn Viết Thanh Lương Phương Hậu Nguyễn Trung Việt Vũ Minh Tuấn NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TÁI TẠO VÀ ỔN ĐỊNH BÃI TẮM BA LÀNG, NHA TRANG. HỘI THẢO CLB KHCN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 56 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG (2020)
Nguyen Viet Thanh JOURNÉES NATIONALES GÉNIE CÔTIER - GÉNIE CIVIL. XVIèmes JNGCGC Le Havre (2020)
Nguyen Viet Thanh SUBSTAINABLE DEVELOPMENT ON ISLANDS OF VIETNAM. International conference on Silk Road Archipelagos Islands in the Belt and Road Initiative (2019)
Nguyen Viet Thanh EVALUATION OF BEACH NOURISHMENT PERFORMANCE IN BA LANG BEACH USING NUMERICAL MODELLING. 10th International Conference on Asian and Pacific Coasts (APAC 2019) (2019)
Nguyen Viet Thanh PREDICTING THE EFFECT OF SUBMERGED BREAKWATERS ON HYDRODYNAMICS AND SEDIMENT TRANSPORT-CASE STUDY OF BA LANG BEACH (NHA TRANG, VIETNAM). 10th International Conference on Asian and Pacific Coasts (APAC 2019) (2019)
Nguyen Viet Thanh EXPERIMENT STUDY ON THE PERFORMANCE OF A SUBMERGED MODIFIED PILE SUPPORTED INCLINED BREAKWATER. The 10th International Conference on Asian and Pacific Coasts (APAC 2019) Hanoi, Vietnam, September 25-28, 2019 (2019)
Nguyen Viet Thanh Vu Minh Tuan APPLICATION NUMERICAL WAVE CHANNEL STUDY OF WAVE AND DETACHED BREAKWATER INTERACTION IN BA LANG BEACH, NHA TRANG COAST. International Symposium on Lowland Technology (ISLT 2018) (2018)
Nguyen Anh Tuan Bui Vinh Phuc Nguyen Viet Thanh Back siltation effect on operation capacity of Navigation channel and Cua Lo port. 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUBSTAINABILITY IN CIVIL ENGINEERING (2018)
Nguyen Viet Thanh Vu Minh Tuan Preliminary study on coastal protections for balang beach, Nha Trang city, Vietnam. 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUBSTAINABILITY IN CIVIL ENGINEERING (2018)
Vu Minh Tuan Nguyen Viet Thanh Back siltation in Bach Dang navigation channel, Nam Trieu Estuary, Vietnam. International Symposium on River Sedimentation (2016)
Nguyen Viet Thanh Study of the improvement regulation schemes for Phan Thiet fishing port, Binh Thuan, Vietnam. 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2016) (2016)
Nguyen Viet Thanh Nguyen Thanh Sang Thai Minh Quan APPLICATION OF TAGUCHI METHOD FOR OPTIMIZATION OF FLEXURAL AND COMPRESSIVE STRENGTH OF SAND CONCRETE. The 7th International Conference of Asian Concrete Federation “SUSTAINABLE CONCRETE FOR NOW AND THE FUTURE” (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Viết Thanh Nghiên cứu đề xuất giải pháp chỉnh trị vùng Cửa Lở đáp ứng yêu cầu thoát lũ và giao thông thủy, phục vụ phát triển bền vững kinh tế khu vực và vùng lân cận. Phương án chỉnh trị sông Trường Giang và Cửa Lở (2020)
Vũ Minh Tuấn Nguyễn Thị Bạch Dương Nguyễn Thành Trung Nguyễn Viết Thanh Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng với biến đổi khí hậu. NXB Xây dựng 2 (2020)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Luồng đường thủy nội địa-Yêu cầu thiết kế công trình chỉnh trị. TC2242 (2022-2023)
Tiêu chuẩn đánh giá an toàn công trình cảng-bến thủy nội địa. TC2243 (2022-2023)
Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đánh giá tình trạng kết cấu công trình bến cảng dạng cầu tàu bằng phương pháp động xung kích tại Việt Nam. B2022-GHA-01 (2022-2023)
Nghiên cứu và xây dựng Bộ địa chí Quốc gia Việt Nam: Tập Giao thông vận tải. NVQC.19.07 (2019-2022)
Rà soát sửa đổi bổ sung TCVN 11392:2017. TC2124 (2021-2022)
Nghiên cứu tăng cường khả năng chịu lực của kết cấu bến tường cừ bằng phương pháp gia cố nền đất phía trước bến sử dụng cọc xi măng đất. T2022-CT-015 (2022)
Nạo vét luồng đường thủy nội địa Yêu cầu kỹ thuật thiết kế - thi công - nghiệm thu. TC2123 (2021)
Khảo sát, đánh giá nhu cầu xã hội và xu thế phát triển phục vụ công tác xây dựng chương trình đào tạo ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. T2021-CT-032 (2021)
Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “TCVN 12882-2020 Tiêu chuẩn đánh giá tải trọng khai thác cầu Đường bộ”. TC133329 (2018-2020)
Nghiên cứu giải pháp phát triển hệ thống các trung tâm dịch vụ logistics tại Thành Phố Cần Thơ và vùng phụ cận. DT194004 (2019-2020)
Nghiên cứu các giải pháp cải thiện tính năng của bùn cát biển nạo vét ứng dụng trong xây dựng công trình. DT193074 (2019-2020)
Nghiên cứu sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường sông, biển dưới tác động của quá trình thủy động lực trong điều kiện thực tế tại Việt Nam. T2019-CT-053 (2019-2020)
“Nghiên cứu bằng mô hình toán về chế độ thủy động lực học và hiệu quả giảm sóng công trình bảo vệ, tái tạo bãi biển Ba Làng, Nha Trang, Khánh Hòa” thuộc nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KHCN theo nghị định thư cấp nhà nước “Nghiên cứu các đặc trưng động học hình thái vùng vịnh và đề xuất ứng dụng các giải pháp tái tạo, nâng cấp bãi biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu”. NĐT.24.FRA/16 (2017-2019)
Soát xét, chuyển đổi TCCS 03:2014/CĐTNĐ Luồng đường thủy nội địa – Tiêu chuẩn thiết kế. TC1811 (2018-2019)
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH GIÁ VÒNG ĐỜI TRONG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC BẢO TRÌ PHÙ HỢP CHO KẾT CẤU BẾN CẢNG DẠNG BỆ CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP. DT194052 (2019)
Nghiên cứu đánh giá khả năng ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của sông Vinh khi thực hiện dự án Khu đô thị mới Cửa Tiền, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 0111/2019/HĐ-KHCN (2019)
Nghiên cứu các giải pháp công nghệ mới chống xói chân công trình chỉnh trị sông và các công trình giao thông ven biển ở Việt Nam. DT174043 (2017-2018)
Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bệ cọc lai ghép trọng lực cho công trình bến cảng nước sâu ở Việt nam. DT174049 (2017-2018)
Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bến phao nổi trụ neo thích ứng với điều kiện ở Việt Nam. T2018-CT-020 (2018)
Nghiên cứu ảnh hưởng của sa bồi luồng tàu đến khả năng khai thác cảng Cửa Lò, Nghệ An. T2018-CT-025 (2018)
Nghiên cứu giải pháp sửa chữa công trình cầu bê tông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. CTB2014-04-08 (2014-2017)
Đê chắn sóng - Tiêu chuẩn thiết kế. TC1806 (2016-2017)
Nghiên cứu thực nghiệm tương tác giữa sóng với đê bán nguyệt và đề xuất giải pháp phù hợp để bảo vệ cảng và bờ biển. DT163051 (2016-2017)
Nghiên cứu ứng dụng kết cấu đê chắn sóng dạng bản nghiêng trên nền cọc ứng dụng trong xây dựng công trình bảo vệ cảng và bờ biển. DT164049 (2016-2017)
NGHIÊN CỨU NGUYÊN NHÂN GÂY BỒI LẤP BỂ CẢNG VÀ LUỒNG TÀU VÀO CẢNG CÁ PHAN THIẾT, BÌNH THUẬN BẰNG MÔ HÌNH TOÁN. (2016)
Nghiên cứu các giải pháp kết cấu chân đế và nền móng của các trạm phát điện bằng sức gió đặt ở ven biển phù hợp điều kiện Việt Nam. (2016)
Nghiên cứu giải pháp đánh giá lại kết cấu chân đế giàn khoan biển trong giai đoạn vận hành ở Việt Nam.. (2016)
Environmental Science and Resource Management . ()
National Consultation to finalized the nation/region vessel and waterway classification for Mekong River and its tributaries and canals. ()

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

02/2016 - 10/2021
Nguyễn Tấn Khoa Tiến sĩ
Nghiên cứu tính năng bê tông cát cho kết cấu công trình trong môi trường nước biển miền Trung (Hướng dẫn 2)
09/2017 - 11/2018
Tiền Thành Phúc ThS
Nghiên cứu nguyên nhân, cơ chế sạt lở và giải pháp chống sạt lở đê ngăn sông Dân Cơ, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
09/2017 - 11/2018
Trần Thanh Kiệt ThS
Phân tích các yếu tố và lựa chọn giải pháp công trình phù hợp để bảo vệ bờ sông Hậu, Sóc Trăng do tác động của thượng nguồn sông Mê Kông
09/2016 - 04/2017
Đỗ Thanh Tuấn ThS
Nghiên cứu, đánh giá diễn biến đường bờ biển khu vực Cửa Đại, Thành phố Hội An và đề xuất giải pháp chống xói lở và ổn định bờ bãi biển
10/2015 - 05/2016
Lê Minh Long ThS
Nghiên cứu ảnh hưởng của các đặc trưng cơ lý của đất yếu đến chất lượng cọc xi măng đất - Ứng dụng đối với khu vực sân bay Cát Bi, Hải Phòng
11/2015 - 04/2016
Trần Trung ThS
Nghiên cứu đánh giá công nghệ neo trong đất ứng dụng trong xây dựng kết cấu tường chắn
12/2013 - 07/2014
Đặng Đồng Nguyên ThS
The influence of enlargement of Quan Chanh Bo to hydrodynamic and sediment transport in Dinh An estuary (Chương trình đào tạo Thạc sỹ Việt - Bỉ của Trường Đại học Thủy lợi)

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn