Bùi Thị Mai Anh

Bùi Thị Mai Anh

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Hóa, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

maianh.bmh@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Phan Van Kiem Nguyen Thi Mai Bui Thi Mai Anh Nguyen Xuan Nhiem Phan Thi Thanh Huong Hoang Thi Tuyet Lan Tran Thuy Nga Bui Huu Tai Phytochemical Constituents from the Aerial Parts of Acanthus ebracteatus Vahl. and Their Cytotoxic Activity. Natural Product Communications 18(3 (2023)
Tran Thuy Nga Nguyen Thi Mai Bui Huu Tai Phan Van Kiem Lai Thi Hoan Bui Thi Mai Anh Phan Thi Thanh Huong Nguyen Xuan Nhiem Two new lignan glycosides from Acanthus ilicifoliusL. with their NO inhibition and cytotoxic activity. Natural Product Research Latest articles (2023)
PGS. TS. Phan Van Kiem Nguyen Thi Mai Hoang Thi Tuyet Lan Bui Huu Tai Duong Thi Hai Yen Vu Thi Xuan Bui Thi Mai Anh Nguyen Xuan Nhiem Achyranbidens A–C: three new compounds from Achyranthes bidentata Blume. Natural Product Research 2-2023 (2023)
Bui Thi Mai Anh Nguyen Thi Mai Ninh Khach Thanh Nam Nguyen Viet Dung Phan Van Kiem Hoang Thi Tuyet Lan Nguyen The Cuong Do Thi Trang Bui Huu Tai Nguyen Xuan Nhiem Constituents of Tinospora sinensis and their nitric oxide inhibitory activities. JOURNAL OF ASIAN NATURAL PRODUCTS RESEARCH 24 (2022)
Nguyen Thi Mai Do Thi Thao Bui Thi Mai Anh Tran Thuy Nga Phan Van Kiem Do Thi Trang Tran Thi Quynh Van Vu Thi Xuan Bui Huu Tai Le Thi Huyen Nguyen Xuan Nhiem Anti-inflammatory Clerodane Dinorditerpenoids from the Tinospora sinensis Leaves. Revista Brasileira de Farmacognosia 32 (2022)
Nguyen Thi Mai Duong Thi Hai Yen Nguyen Xuan Nhiem Pham Hai Yen Hoang Thi Tuyet Lan Bui Thi Mai Anh Phan Van Kiem Bui Huu Tai Le Thi Huyen One new furostane saponin from Allium ramosum and lipid accumulation inhibitory activity. Journal of Asian Natural Products Research 5 (2022)
Tran Thuy Nga Lai Thi Hoan Nguyen Van Hau Nguyen Thi Mai Bui Thi Mai Anh Dang Tran Chien Vu Quoc Trung Le Trong Lu Tran Dai Lam Nguyen Thi Thanh Huong Hoang Thu Ha Nguyen Thien Vuong Hoang Viet Hai Nguyen Phuong Tri Investigation of crosslinking, mechanical properties and weathering stability of acrylic polyurethane coating reinforced by SiO2 nanoparticles issued from rice husk ash. Materials Chemistry and Physics 241 (2020)
Bui Thi Mai Anh Nguyen Thi Mai Hoang Thi Tuyet Lan Chemical constituents from Schisandra sphenanthera and their cytotoxic activity. Natural Product Research 20 (2020)
Vu Van Doan Bui Huu Tai Nguyen Xuan Nhiem Phan Van Kiem Bui Thi Mai Anh Nguyen Thi Mai Hoang Thi Tuyet Lan A New Sesquiterpene from Schisandra sphenanthera. Record Natural Product 14(3) (2020)
Antoine Barnabe Claudie Josse Bui Thi Mai Anh Philippe Tailhades Lionel Presmanes Corine Bonningue Teresa Hungria Dinh Thi Mong Cam FIB plan view lift-out sample preparation for TEM characterization of periodic nanostructures obtained by spinodal decomposition in Co1.7Fe1.3O4 thin films . CrystEngComm 20 - 2018 (2018)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Thi Mai Bui Thi Thu Trang Bui Thi Mai Anh Structural determination of neolignans from the stems of Tinospora sinensis. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology 10(3) (2023)
Nguyen Thi Mai Bui Thi Mai Anh Nguyen Thien Vuong Acid and alkali resistance of Acrylic polyurethane/R-SiO2 nanocomposite coating. Vietnam Journal Chemistry 58(1) (2020)
Bui Huu Tai Hoang Thi Tuyet Lan Nguyen Thi Mai Bui Thi Mai Anh Vu Thi Xuan Nguyen Xuan Nhiem Le Thi Huyen Pham Hai Yen Phan Van Kiem Nguyen Huy Hoang Vu Van Doan Lignans and flavonoids from Schisandra sphenanthera. VIETNAM JOURNAL OF CHEMISTRY 57 (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Ngô Quốc Huy Lê Thị Huyền Nguyễn Thị Mai Bùi Thị Mai Anh Flavone C-glycosides and Megastigmanes from the Leaves of Tinospora Sinensis. (2023)
Bùi Thị Mai Anh Nghiên cứu chế tạo gạch không nung từ nguồn chất thải rắn vô cơ trong công nghiệp sản xuất bộ giấy và giấy. Giao thông vận tải Tháng 3 năm 2020 (2020)
Bùi Quang Tuấn Bùi Thị Mai Anh Hiệu quả ức chế ăn mòn của Hexamine đối với thép cacbon trong dung dịch Ca(OH)2 bão hòa có 3,5% NaCl.. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Bùi Quang Tuấn Bùi Thị Mai Anh Sự hình thành màng của Hexamine trên bề mặt thép trong dung dịch Ca(OH)2 bão hòa. Tạp chí Khoa học GTVT 56 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Thị Mai Bùi Thị Mai Anh THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA LOÀI DÂY ĐAU XƯƠNG (TINOSPORA SINENSIS (LOUR.) MERR.). Thực trạng, giải pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Bùi Thị Mai Anh Bùi Quang Tuấn Đánh giá nồng độ ức chế của Hexamine đối với sự ăn mòn thép cacbon. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2018 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Thị Mai Bùi Thị Mai Anh Lại Thị Hoan Lê Thị Thi Hạ SỬ DỤNG HẠT NANO SiO2 TRO TRẤU MANG CHẤT ỨC CHẾ ION Ce3+ CHẾ TẠO SƠN LÓT EPOXY BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN THÉP CACBON . Giao thông vận tải 2 (2023)
Nguyễn Thị Mai Bùi Thị Mai Anh HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG VIÊM LOÀI DÂY ĐAU XƯƠNG (TINOSPORS SINENSIS). Giao thông vận tải 2 (2023)
Lại Thị Hoan Bùi Thị Mai Anh Vũ Thị Xuân Hóa học. Giao thông Vận tải 2 (2019)
Trần Thúy Nga Lại Thị Hoan Bùi Thị Mai Anh Bài giảng: Hóa học ứng dụng trong Xây dựng. 3 (2018)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng hạ đường huyết in vitro của loài Achyranthes aspera và Achyranthes bidentata thuộc chi ngưu tất (Achyranthes) ở Việt Nam.. 104.01-2019.322 (2020-2023)
Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài thuộc chi hành (Allium) ở Việt Nam. 104.01-2018.332 (2019-2022)
Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài thuộc chi hành (Allium) ở Việt Nam. 104.01-2018.332 (2019-2022)
Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá tác dụng kháng viêm in vitro, in vivo của loài Dây đau xương (Tinospora sinensis) ở Việt Nam. . B2021-GHA-02 (2021-2022)
Nghiên cứu về nhiệt thủy hóa và co ngót của bê tông tự đầm trong điều kiện khí hậu nóng tại Việt Nam.. T2020-CT-013 (2020-2021)
Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá hoạt tính kháng tế bào ung thư gan của loài Ngũ vị vảy chồi (Schisandra perulata Gagnep.) và loài Ngũ vị tử nam (Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils.). B2019-GHA-562-01 (2019-2020)
Nghiên cứu sử dụng hạt nano SiO2 tro trấu cải thiện tính chất cơ lý và độ bền môi trường của lớp phủ acrylic polyurethane bảo vệ kết cấu thép. (2019-2020)
Nghiên cứu chế tạo sản xuất gạch không nung từ nguồn chất thải rắn vô cơ trong công nghiệp sản xuất bột giấy và giấy của nhà máy giấy Bãi Bằng. T2019-CB-004 (2019-2020)
Khảo sát, đánh giá cấu trúc của màng gỉ, sử dụng một số hệ sơn phủ kết hợp với chất biến tính để bảo vệ cho vật liệu thép bị gỉ. T2018-CB-001 (2018)
Hoạt động ức chế của chất hữu cơ Hexamine đối với thép cacbon trong dung dịch Ca(OH)2 bão hòa khi bị ion clorua gây ra ăn mòn.. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn