Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy, Khoa Công trình

Liên hệ

0903432326
nttrung@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Thanh Trung Nguyen Huu Hung Nguyen Duc Thi Thu Dinh Thai Thi Kim Chi Bui Ngoc Dung Vu Dan Chinh Detection of the instantaneous frequency degradation due to damages of a fixed offshore jacket platforms using the iEEMD-based Hilbert Huang transform under a wave excitation. Structural Control and Health Monitoring e3129 (2022)
Nguyen Thanh Trung EEMD-HT transform for identifying modal parameters of fixed offshore jacket platforms using vibration response measurement. Journal of Civil Structural Health Monitoring Volume 10, (2020)
Dinh Quang Cuong Nguyen Thanh Trung Kiyomiya Osamu Surface Ground Movement Around a Steel Pipe Pile Foundation During Liquefaction Measured by Effective Stress Analysis. Journal of Earthquake and Tsunami (2020)
Nguyen Thanh Trung Application of the Hilbert Huang transform to identify the dynamic characteristics of a caisson foundation during liquefaction. Structural Control and Health Monitoring Volume 26, (2019)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Thanh Trung XÁC ĐỊNH TẦN SỐ DAO ĐỘNG RIÊNG CƠ BẢN CỦA KẾT CẤU THÉP CHÂN ĐẾ GIÀN KHOAN BIỂN BẰNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ PHẢN ỨNG ĐỘNG. Tạp chí Khoa Học và Xây Dựng Số 4/2016 (2016)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thành Trung APPLICATION OF HILBERT HUANG TRANSFORM TO IDENTIFY THE NATURAL FREQUENIES OF STEEL FRAME. Journal of Science and Technology in Civil Engineering NUCE 2 (2019)
Nguyễn Thành Trung Đánh giá hiệu quả giảm sóng của kết cấu bến dạng phao nổi trụ neo. Khoa học và công nghệ xây dựng 7 (2018)
Nguyễn Viết Trung Nguyễn Hữu Hưng Nguyễn Thành Trung XÁC ĐỊNH LỰC DỌC TRONG THANH TREO CẦU VÒM LƯỚI THÔNG QUA KẾT QUẢ ĐO DAO ĐỘNG. Tạp chí Khoa học GTVT 56 (2017)
Nguyễn Thành Trung Phân tích ứng dụng của kết cấu bệ cọc lai ghép trọng lực trong công trình bến cảng nước sâu ở Việt Nam. Tạp chí cầu đường việt Nam 21 (2017)
Nguyễn Thành Trung Phân tích sự làm việc kháng chấn của kết cấu bệ cọc lai ghép trọng lực. Tạp chí Khoa học Công nghệ xây dựng 45 (2017)
Nguyễn Thành Trung Nghiên cứu ứng dụng mô hình quản lý vòng đời cho công tác bảo trì công trình bến dạng bệ cọc BTCT ở Việt Nam. Tạp Chi Cầu Đường

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Thành Trung ĐỀ XUẤT MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU TRONG LĨNH VỰC GIÁM SÁT, THI CÔNG CÔNG TRÌNH. Hội thảo Khoa Điện-Điện tử và Trung tâm KHCN GTVT (2022)
Nguyen Thanh Trung Nguyen Duc Thi Thu Dinh Application of life cycle cost analysis for a maintenance strategy of reinforcement concrete pile-type wharf in Vietnam. Bridge Maintenance, Safety, Management, Life-Cycle Sustainability and Innovations (2020)
Nguyen Thanh Trung Nonlinear behavior of aging fixed jacket offshore platform by dynamic response measurement. The 8 th Asian-Parafic on Marine Hydrodynamic in Naval Architecture, ocean Technology and Constructions (2016)
Nguyen Thanh Trung The settlement investigation of a steel pipe sheet pile foundation during post liquefaction. The 8th International Conference on Steel and Aluminium Structure (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Vũ Minh Tuấn Nguyễn Thị Bạch Dương Nguyễn Thành Trung Nguyễn Viết Thanh Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng với biến đổi khí hậu. NXB Xây dựng 2 (2020)
Nguyễn Thành Trung Thiết kế kháng chấn công trình cảng. Nhà xuất bản Xây dựng 3 (2016)
Nguyễn Thị Tuyết Trinh Kohka Fukumura Trần Việt Hùng Đào Duy Lâm Nguyễn Thành Trung Yoshiro Ishihama Hitoshi Oki Masataka Tatsuta Thiết kế và ví dụ tính toán theo tiêu chuẩn TCVN 11520:2016 – Móng cọc vít có cánh đơn ở mũi: Yêu cầu thiết kế. NXB Xây dựng 3
Nguyễn Thành Trung ĐỀ XUẤT MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU TRONG LĨNH VỰC GIÁM SÁT, THI CÔNG CÔNG TRÌNH.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát tình trạng kỹ thuật trực tuyến cho kết cấu giàn khoan biển cố định ở Việt Nam sử dụng thuật toán biến đổi Hilbert Huang. . 07/2020/KHTNKTCN/NCUD (2021-2024)
Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đánh giá tình trạng kết cấu công trình bến cảng dạng cầu tàu bằng phương pháp động xung kích tại Việt Nam. B2022-GHA-01 (2022-2023)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2020. BKTT VN (2020-2021)
Nghiên cứu hệ số phản lực nền động trong mô hình phân tích động lý thuyết cho đánh giá sức khỏe kết cấu cầu tàu bằng thí nghiệm xung kích động. T2020-CT-017 (2020-2021)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2019. BKTT VN (2019-2020)
Soát xét, chuyển đổi TCCS 03:2014/CĐTNĐ Luồng đường thủy nội địa – Tiêu chuẩn thiết kế. TC1811 (2018-2019)
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH GIÁ VÒNG ĐỜI TRONG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC BẢO TRÌ PHÙ HỢP CHO KẾT CẤU BẾN CẢNG DẠNG BỆ CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP. DT194052 (2019)
Nghiên cứu kết cấu móng cọc ống thép liền trụ thi công nhanh cho công trình cầu trong đô thị ở Việt Nam. DT194047 (2019)
Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: Cọc vít có cánh đơn ở mũi - Yêu cầu thi công và nghiệm thu. TC1642 (2017-2018)
Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bệ cọc lai ghép trọng lực cho công trình bến cảng nước sâu ở Việt nam. DT174049 (2017-2018)
Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bến phao nổi trụ neo thích ứng với điều kiện ở Việt Nam. T2018-CT-020 (2018)
Đê chắn sóng - Tiêu chuẩn thiết kế. TC1806 (2016-2017)
Nghiên cứu thực nghiệm tương tác giữa sóng với đê bán nguyệt và đề xuất giải pháp phù hợp để bảo vệ cảng và bờ biển. DT163051 (2016-2017)
Nghiên cứu ứng dụng kết cấu đê chắn sóng dạng bản nghiêng trên nền cọc ứng dụng trong xây dựng công trình bảo vệ cảng và bờ biển. DT164049 (2016-2017)
Nghiên cứu ứng dụng các mô hình cơ học đất phù hợp cho các công trình thủy trên nền đất yếu tại Việt Nam. (2017)
NGHIÊN CỨU NGUYÊN NHÂN GÂY BỒI LẤP BỂ CẢNG VÀ LUỒNG TÀU VÀO CẢNG CÁ PHAN THIẾT, BÌNH THUẬN BẰNG MÔ HÌNH TOÁN. (2016)
Nghiên cứu giải pháp đánh giá lại kết cấu chân đế giàn khoan biển trong giai đoạn vận hành ở Việt Nam.. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn