Nguyễn Hải Hà

Nguyễn Hải Hà

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Địa kỹ thuật, Khoa Công trình

Liên hệ

haihageot.utc@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Pham Thai Binh Nguyen Duc Manh Le Van Hiep Nguyen Quang Phuc Nguyen Hai Ha Ho Sy An Nguyen Thai Linh Indra Prakash Nguyen Cong Dinh Nguyen Duc Dam Estimation of recompression coefficient of soil using a hybrid ANFIS-PSO machine learning model. Journal of Engineering Research Vol.11, Issue 3 (2023)
Nguyen Chau Lan Nguyen Quang Phuc Nguyen Duc Manh Nguyen Hai Ha Ngo Huy Dong Effect of Compaction Ratio, Frequency, Stress Amplitude and Cyclic Stress Ratio on the Dynamic Characteristic of Sea Sand Material under Vehicle Loading. GEOTECHNICAL ENGINEERING Issue No. 1 – March 2021 (2021)
Pham Thai Binh Nguyen Duc Manh Hai-Bang Ly Mahdis Amiri Nadhir Al-Ansari Nguyen Hai Ha Indra Prakash Hybridization of Differential Evolution and Adaptive-NetworkBased Fuzzy Inference System in Estimation of Compression Coefficient of Plastic Clay Soil. Computer Modeling in Engineering & Sciences (CMES) 9-2021 (2021)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Hai Ha Nguyen Ba Dong Doan Cong BIen HOang ANh Tuan RESEARCH ON CORRELATION BETWEEN COMPRESSION INDEX (Cc) WITH OTHER PROPERTIES OF SOIL FOR GEOTECHNICAL DESIGN IN SIHANOUKVILLE CITY. Problems of Geology and Subsurface Development УДК 504(063) (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Hải Hà Nguyễn Đức Hạnh Nguyễn Đức Mạnh Nghiên cứu vai trò của xỉ lò cao nghiền mịn S95 đến khả năng gia tăng cường độ đất yếu. Tạp chí Giao thông Vận tải 3/2023 (2023)
Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Châu Lân Nguyễn Hải Hà Sức chống cắt của chất thải rắn sinh hoạt tại các bãi tích chứa bằng thí nghiệm DCP. (2022)
Nguyễn Công Định Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Hải Hà Đặc điểm chịu tải dọc trục của cọc đơn theo cấu trúc nền đất khu vực ven biển Hải Phòng. Tạp chí Giao thông Vận tải Tháng 4/2022 (2022)
Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Châu Lân Nguyễn Hải Hà Sức chống Sức chống cắt của chất thải rắn sinh hoạt tại các bãi tích chứa bằng thí nghiệm DCP. Tạp chí Giao thông Vận tải Tháng 3/2022 (2022)
Nguyễn Thái Linh Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Hải Hà Analysis of impacting factors for soil-cement column combined high strength geogrid. TRANSPORT AND COMMUNICATIONS SCIENCE JOURNAL (KH GTVT) (ĐH GTVT) Vol.72, Issue 1 (01/2021) (2021)
Nguyễn Hải Hà Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Thái Linh Nguyễn Thị Phương Thảo Trần Thanh Việt NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHUN HỖN HỢP BÙN ĐẤT KẾT HỢP HẠT THỰC VẬT ĐA LOẠI BẢO VỆ BỀ MẶT BỜ DỐC. Tạp chí ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 1 NĂM 2021 (2021)
Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Hải Hà Nguyễn Đình Dũng Hồ Sỹ An Phạm Bá Khải Nguyễn Đình Trung NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TRÍ TUỆ NHÂN TẠO DỰ BÁO ÁP LỰC TIỀN CỐ KẾT CỦA ĐẤT YẾU TẠI MỘT SỐ KHU VỰC Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ . Địa kỹ thuật 2-2021 (2021)
Nguyễn Châu Lân Nguyễn Hải Hà Nguyễn Anh Tuấn Sức chống cắt của vật liệu tro đáy từ nhà máy đốt rác bằng thí nghiệm cắt trực tiếp đƣờng kính lớn. Tạp chí Địa kỹ thuật Số 2 năm 2020 (2020)
Đặng Hồng Lam Nguyễn Châu Lân Phí Hồng Thịnh Nguyễn Viết Thanh Nguyễn Hải Hà Nguyễn Đức Hiếu Đỗ Tuấn NGhĩa Khả năng sử dụng bùn cát biển làm vật liệu đắp nền đường. Địa kỹ thuật số 3-2020 (2020)
Nguyễn Châu Lân Nguyễn Hải Hà Phí Hồng Thịnh Nguyễn Viết Thanh Đặng Hồng Lam Đỗ Tuấn Nghĩa GIẢI PHÁP GIA CƯỜNG BÙN BIỂN LÀM VẬT LIỆU. Tạp chí cầu đường 6 (2020)
Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Hải Hà Nguyễn Châu Lân Sức chống cắt của vật liệu tro đáy từ nhà máy đốt rác bằng thí nghiệm cắt trực tiếp đƣờng kính lớn. Địa kỹ thuật 2 (2020)
Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Hải Hà Giải pháp giảm thiểu sụt trượt trên các tuyến đường giao thông xây dựng mới và nâng cấp mở rộng ở vùng núi. Khoa học Công nghệ Việt Nam 6-2018 (2018)
Nguyễn Hải Hà Phí Hồng Thịnh Doãn Công Biên Hoàng ANh Tuân Research on Correlation between Compression index (Cc) and Other Properties of Soil for Geotechnical Design in Coastal Regions of Viet Nam and Cambodia. MOJ Civil Engineering Sô 2 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Hải Hà Trần Thanh Việt Vũ Xuân Vinh Nguyễn Đình Sơn NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM GIẢI PHÁP PHỦ XANH BỜ DỐC ĐÁ PHONG HÓA BẰNG KỸ THUẬT PHUN HỖN HỢP BÙN ĐẤT KẾT HỢP HẠT THỰC VẬT. Hội nghị khoa học toàn quốc ACEA – VIETGEO 2021. “Địa chất công trình - Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững khu vực Miền Trung và Tây Nguyên” (2022)
Nguyen Chau Lan Nguyen Viet Thanh Nguyen Hai Ha Potential of using dredged marine sediments as construction material.. 3rd CAJG (2022)
Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Quang Phúc Nguyễn Hải Hà Trịnh Nguyên Tính Cát nhiễm mặn (cát biển) sử dụng làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam. SỬ DỤNG CÁT NHIỄM MẶN LÀM VẬT LIỆU ĐẮP NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (2022)
Nguyen Chau Lan Nguyen Hai Ha Nguyen Anh Tuan Potential Using Municipal Solid Bottom Ash for Road Construction. Proceedings of the 3rd International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2021)
Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Hải Hà Nguyễn Thái Linh Paralink Technology- Method of soft soil stabilization by the soil cement pile with high tensile geosynthetics. Rifting, orogennesis and accompanied processes (2019)
Nguyen Hai Ha Nguyen Duc Manh Nguyen Ba Dong Dang Hong Lam Pham Hoang Kien A study of lateral bearing capacity of steel pipe pile with wings installed in soil cement column in soft soil of Vietnam. 2018 International Conference on Sustainability in Civil Engineering, Hanoi, Vietnam (2018)
Nguyen Chau Lan Nguyen Duc Manh Nguyen Quang Phuc Nguyen Hai Ha Effect of Compaction on Liquefaction of River and Sea Sand in Hai Phong City, Vietnam”. Proceeding 20th SEAGC - 3rd AGSSEA Conference in conjunction with 22nd Annual Indonesian National Conference on Geotechnical Engineering. Proceeding 20th SEAGC - 3rd AGSSEA Conference in conjunction with 22nd Annual Indonesian National Conference on Geotechnical Engineering. Jakarta - Indonesia, 6-7 November 2018 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Quang Phúc Nguyễn Hải Hà Trịnh Nguyên Tính Cát nhiễm mặn (cát biển) sử dụng làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam. SỬ DỤNG CÁT NHIỄM MẶN LÀM VẬT LIỆU ĐẮP NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (2022)
Nguyễn Sỹ Ngọc Nguyễn Hải Hà Nguyễn Anh Tuấn Bài tập Cơ học đá. NXB Trường ĐH Giao thông vận tải 2 (2020)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp thi công tới sức chịu tải cọc đá trên mô hình thực nghiệm. T2023-CT-031 (2023)
Đánh giá khả năng sử dụng tro đáy từ nhà máy đốt rác thải sinh hoạt kết hợp với xi măng làm vật liệu đắp cho công trình giao thông. T2023-CT-026 (2023)
Nghiên cứu thực nghiệm xác định giá trị cường độ kháng nén một trục nở hông khi cải tạo đất bề mặt không thích hợp sử dụng làm nền đường bằng phụ gia DHD. T2023-CT-035 (2023)
Ứng dụng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo trong dự báo một số đặc trưng biến dạng của đất yếu ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ. B2020 GHA 03 (2020-2022)
Nghiên cứu xây dựng tương quan giữa mô đun đàn hồi động Mr từ thí nghiệm ba trục động và chỉ số CBR, CDP cho nền đất. B2021-GHA-07 (2021-2022)
Nghiên cứu sử dụng xỉ lò cao nghiền mịn S95 thay thế xi măng để gia tăng cường độ chịu nén một trục của đất yếu khu vực tỉnh Thái Bình. T2022-CT-025 (2022)
Nghiên cứu ảnh hưởng các chỉ tiêu cơ lý của lưới địa kỹ thuật tới hiệu quả giảm độ lún khi kết hợp với trụ đất gia cố xi măng trong xử lý nền đất yếu. T2021-CT-034 (2021)
Nghiên cứu chỉ tiêu sức chống cắt của chất thải rắn bằng các phương pháp thí nghiệm hiện trường. T2021-CT-024 (2021)
Nghiên cứu đặc điểm sức chịu tải dọc trục một số loại móng cọc thông dụng theo cấu trúc đất nền điển hình vùng ven biển Hải Phòng.. T2021-CT-036 (2021)
Nghiên cứu các giải pháp cải thiện tính năng của bùn cát biển nạo vét ứng dụng trong xây dựng công trình. DT193074 (2019-2020)
Nghiên cứu tro đáy từ nhà máy đốt rác thải sinh hoạt làm vật liệu xây dựng. B2019-GHA-10 (2019-2020)
Nghiên cứu đặc tính sức chống cắt của chất thải rắn tại các bãi tích chứa bằng thí nghiệm cắt trực tiếp đường kính lớn. T2019-CT-054 (2019-2020)
Xây dựng mô hình vật lý trong phòng thí nghiệm nghiên cứu sự làm việc hệ cọc đất xi măng kết hợp lưới Địa kỹ thuật cường độ cao khi xử lý nền đất yếu. T2019-CT-049 (2019-2020)
Nghiên cứu lựa chọn giải pháp tối ưu ổn định mái dốc Cụm dân cư số 2 tại khu tái định cư Nậm Khao, huyện Mường Tè, Lai Châu. T2019-CT-036 (2019-2020)
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phun bùn đất kết hợp hạt cỏ đa loại bảo vệ bề mặt taluy nền đường đào để phát triển biền vững và bảo vệ sinh thái.. T2020-CT-028 (2020)
Nghiên cứu ứng dụng giải pháp kết cấu móng cọc đất gia cố bằng chất kết dính thu nhỏ chân PF (Point Foundation) để xây dựng công trình trên nền đất yếu ở đồng bằng sông Cửu Long.. T2020-CT-019 (2020)
Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu sụt trượt bờ dốc nền đường đào khi xây dựng mới ở vùng núi – Áp dụng với tuyến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. T2020-CT-005 (2020)
Tiêu chuẩn lưới thép cường độ cao siêu mạ bảo vệ bờ dốc trên đường giao thông. TC1729 (2017-2018)
Nghiên cứu sức kháng đỡ của cọc phức hợp (cọc đất xi măng kết hợp lõi thép có cánh vít) bằng thí nghiệm hiện trường trên cọc kích thước thực. T2018-CT-014 (2018)
Nghiên cứu sức kháng tải trọng ngang của cọc phức hợp (cọc đất gia cố xi măng kết hợp lõi thép với cánh vít) bằng thí nghiệm hiện trường trên cọc kích thước thật tại Việt Nam. T2018-CT-015 (2018)
Nghiên cứu ổn định nền đường đắp trên đất yếu bằng kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn và thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng. (2017)
Nghiên cứu lựa chọn giải pháp hợp lý ổn định khối đất trượt quy mô siêu lớn nhằm đảm bảo an toàn các công trình xây dựng và dân cư khu tái định cư Mường Lay. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn