Nguyễn Công Định

Nguyễn Công Định

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Địa kỹ thuật, Khoa Công trình

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Pham Thai Binh Nguyen Duc Manh Le Van Hiep Nguyen Quang Phuc Nguyen Hai Ha Ho Sy An Nguyen Thai Linh Indra Prakash Nguyen Cong Dinh Nguyen Duc Dam Estimation of recompression coefficient of soil using a hybrid ANFIS-PSO machine learning model. Journal of Engineering Research Vol.11, Issue 3 (2023)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Công Định Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Hải Hà Quyền Mai Phương Nghiên cứu đặc điểm kháng nén một trục nở hông của đất thổ nhưỡng (mặt ruộng) được gia cố bằng phương pháp trộn xi măng kết hợp phụ gia dhd phục vụ xây dựng đường ô tô. Địa kỹ thuật 3/2023 (2023)
Nguyễn Công Định Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Hải Hà Đặc điểm chịu tải dọc trục của cọc đơn theo cấu trúc nền đất khu vực ven biển Hải Phòng. Tạp chí Giao thông Vận tải Tháng 4/2022 (2022)
Nguyễn Công Định Nguyễn Công Kiên Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp trộn khi cải tạo nền đất hoàng thổ bằng biện pháp đầm chặt hỗn hợp hoàng thổ - xi măng. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng 2/2021 (2021)
Hoàng Đình Phúc Nguyễn Công Định Chu Việt Thức Nghiên cứu phương pháp cải tạo nền đất hoàng thổ bằng cọc đất xi măng trong xử lý cải tạo nền cho tháp điện gió. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất 61 (2020)
Nguyễn Công Định ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG XI MĂNG TRONG PHƯƠNG PHÁP CẢI TẠO ĐẤT LOESS. Địa kỹ thuật 3-2020

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Đức Mạnh Võ Minh Khoa Nguyễn Công Định Phạm Thu Trang Nguyễn Ngọc Trường Nghiên cứu đặc điểm và cơ chế mất ổn định trượt nền đường giao thông dưới tác động sự thay đổi mực nước kênh dọc tuyến ở đồng bằng sông Cửu Long: Ví dụ điển hình đoạn tuyến Km9+600 – Km10+200, đường tỉnh lộ 837B, tỉnh Long An. Hội nghị khoa học toàn quốc ACEA – VIETGEO 2021. “Địa chất công trình - Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững khu vực Miền Trung và Tây Nguyên” (2022)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thực nghiệm xác định giá trị cường độ kháng nén một trục nở hông khi cải tạo đất bề mặt không thích hợp sử dụng làm nền đường bằng phụ gia DHD. T2023-CT-035 (2023)
Ứng dụng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo trong dự báo một số đặc trưng biến dạng của đất yếu ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ. B2020 GHA 03 (2020-2022)
TCVN 10184:2021 Đất xây dựng – Thí nghiệm cắt cánh hiện trường cho đất dính. TCVN10184:2021 (2011-2021)
Nghiên cứu đặc điểm sức chịu tải dọc trục một số loại móng cọc thông dụng theo cấu trúc đất nền điển hình vùng ven biển Hải Phòng.. T2021-CT-036 (2021)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn