Bùi Văn Hưng

Bùi Văn Hưng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Thiết kế máy, Khoa Cơ khí
  • Kiêm nhiệm Trưởng bộ môn - Thiết kế máy

Liên hệ

HUNGTKM@UTC.EDU.VN
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

+ Công nghệ gia công chế tạo cơ khí
+ Công nghệ CAD/CAM/CNC
+ Công nghệ thiết kế ngược và tạo mẫu nhanh
+ Phương pháp tối ưu hóa
+ Công nghệ gia công tia nước chưa hạt mài trong chế tạo cơ khí

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

02/2020 đến 04/2027
Tiến sỹ Trường ĐH Giao thông vận tải
08/2009 đến 02/2020
Giảng viên Trường ĐH Giao thông vận tải

Hoạt động nghiên cứu

2022-2023
Chủ nhiệm ĐH GTVT
Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ gia công tia nước chứa hạt mài trên hợp kim nhôm nhằm mục tiêu sản xuất bền vững trong lĩnh vực gia công chế tạo

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Tran Ngoc Hien Hoang Van Thong Bui Van Hung Development of an Artificial Intelligence-Based System for Predicting Weld Bead Geometry. Applied Sciences 13(7) (2023)
Tran Ngoc Hien Nguyen Van Nghia Bui Van Hung Development of a Virtual Reality-Based System for Simulating Welding Processes. Applied Sciences Vol.13 (10) (2023)
Bui Van Hung Patrick Gilles Tarek Sultan Guillau me Cohen Walter Rubio Adaptive speed control for waterjet milling in pocket corners. The Internation al Journal of Advanced Manufactur ing Technology https://doi.o rg/10.1007/ s00170-019 -03546-z (2019)
Bui Van Hung Patrick Gilles Tarek Sultan Guillau me Cohen Walter Rubio A new cutting depth model with rapid calibration in abrasive water jet machining of titanium alloy. Internation al Journal of Advanced Manufactur ing Technology (2017) 93:1499–15 12 DOI 10.1007/s0 0170-017-0 581-x (2017)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Ngọc Hiền Bùi Văn Hưng Experimental research on the effect of process parameters to weld joint size. Tạp chí Cơ khí Việt Nam (2023)
Bui Van Hung Ngo Anh Vu Influence of the jet tilt angle on geometrical characteristics of the milled pocket on aluminum alloy Al6065. Tạp chí KHGTVT 74.1 (2023)
Bùi Văn Hưng Ngô Anh Vũ Khương Quang Sơn Xây dựng mô hình thực nghiệm dự đoán chiều sâu phay băng tia nước chứa hạt mài trên hợp kim nhôm. Khoa học và Công nghệ Tập 58 - só 6B (2022)
Bùi Văn Hưng Ngô Anh Vũ Bùi Vũ Hùng ẢNH HƯỞNG GÓC NGHIÊNG TIA NƯỚC ĐẾN CHIỀU SÂU GIA CÔNG TRONG CÔNG NGHỆ GIA CÔNG BẰNG TIA NƯỚC TRÊN HỢP KIM Ti6Al4V. Tạp Chí Cơ Khí Việt Nam ISSN 2615 - 9910 (2021)
Trần Ngọc Hiền Bùi Văn Hưng Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy in 3D-FDM. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam Số 12 (1) Tháng 1 năm 2017

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Ngô Anh Vũ Vũ Duy Đức Bùi Văn Hưng Ảnh hưởng của các thông số đến kích thước của hốc gia công bằng tia nước chứa hạt mài trên hợp kim nhôm. Hội thảo khoa học lĩnh vực Công nghệ thông tin - Cơ khí (2022)
Bùi Văn Hưng Vũ Duy Đức Nguyễn ĐÌnh Ngọc Ứng dụng công nghệ gia công tia nước gia công hợp kim nhôm titan (Ti6Al4V). kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

ádasd. T2021 (2021-2122)
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị mô phỏng và đánh giá quá trình hàn phục vụ đào tạo. B2021-GHA-01 (2020-2022)
Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ gia công tia nước chứa hạt mài trên hợp kim nhôm nhằm mục tiêu sản xuất bền vững trong lĩnh vực gia công chế tạo. T2022-CK-007 (2022)
Tối ưu hóa thời gian gia công bề mặt dạng tự do trên máy phay CNC 3 trục và 5 trục dựa trên việc xác định vị trí của bề mặt gia công trong không gian máy.. T2020-CK-010TĐ (2020)
Nghiên cứu điều khiển tối ưu trong quá trình cắt gọt nhằm đảm bảo chất lượng của chi tiết được gia công. 107.01-2014.23 (2015-2018)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy in 3D ứng dụng trong đào tạo. B2016-GHA-06 (2016-2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn