Đặng Thị Thu Thảo

Đặng Thị Thu Thảo

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Thị Hồng Trần Bảo Việt Đặng Thị Thu Thảo Vũ Việt Hưng Nghiên cứu bê tông xi măng rỗng cho giải pháp thoát nước mặt bền vững. Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học-Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 55 (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ chặt và mặt tiếp xúc không hoàn hảo tới đặc tính cơ học tổng thể của vật liệu nhiều thành phần. 107.02-2018.306 (2019-2021)
Nghiên cứu sự phân bố không gian các tòa nhà cao tầng và mối tương quan với hệ thống giao thông công cộng tại thành phố Hà Nội. T2020-XD-002 (2020-2021)
Nghiên cứu lựa chọn phương pháp thiết kế đèn tín hiệu giao thông hợp lý cho nút giao có dòng giao thông hỗn hợp. T2021-XD-001 (2021)
Nghiên cứu giải pháp thấm và lưu giữ nước mặt cho đô thị trung tâm Hà Nội theo hướng phát triển bền vững. 01C-04/04-2018-3 (2018-2020)
Nghiên cứu kiến trúc cầu ngói truyền thống Việt Nam. T2020-XD-008 (2020)
Nghiên cứu nhận diện và phát huy bản sắc khu vực Ba Đình, Hà Nội. T2018-XD-004 (2018)
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ĐA CHỈ TIÊU CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG CÔNG TRÌNH CẦU BÊ TÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. CTB 2014 – 04 -10 (2014-2017)
Nghiên cứu giải pháp quy hoạch cải tạo cây xanh cho trường Đại học Giao thông Vận tải theo hướng tiếp cận bền vững. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn