Nguyễn Anh Dân

Nguyễn Anh Dân

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy, Khoa Công trình

Liên hệ

0973281828
nadan@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Anh Dan Kim Young Sang Gyeong-O Kang Experimental and numerical studies on behavior of upgraded caisson-type quay wall under earthquake loading. Marine Georesources and Geotechnology 24 Jan 2024 (2024)
Nguyen Viet Thanh Le Vinh An Nguyen Anh Dan Optimization of Countermeasures to Stable and Protect Navigation Channels in Dinh An Estuary and Coastal of Tra Vinh Province, Vietnam. Journal of Eta Marine Science (JEMS) Volume: 12 Issue: 1 - 2024 (2024)
Nguyen Viet Thanh Nguyen Anh Dan Kim Youngsang Finite element analysion dynamic behavior of sheet pile quay wall dredged and improved seaside subsoil using cement deep mixing. International Journal of Geo-Engineering 14.9 (2023)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Huu Hung Nguyen Thi Bach Duong Nguyen Anh Dan Research on Impact Vibration Test for Port Structure in Viet Nam. Dynamic Soil-Structure Interaction for Sustainable Infrastructures ISSN 2366-3405 Sustainable Civil Infrastructures ISBN 978-3-030-01919-8

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Anh Dân Nguyễn Viết Thanh Mô hình số đánh giá phản ứng của kết cấu bến tường cừ dưới tác dụng của tải trọng động đất theo phương pháp lịch sử thời gian. Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng 4/2022 (2023)
Nguyễn Thị Bạch Dương Nguyễn Anh Dân The effect of spring coefficients in the dynamic analysis model of the pile foundation structure in Binh Thuan seas, Vietnam. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN – JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 4B (2021)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Anh Dan Earthquake Resistance of Caisson-Type Quay Wall Renovated by Grouting and Deepening: Geo-Centrifuge Test. Proceedings of the 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2023)
Nguyen Anh Dan 2D Finite Element Method Analysis for Deepening of Existing Gravity Quay Walls. Research Networking Forum on Thematic Area 2: Collaborative River Governance and Management (2023)
Nguyen Anh Dan Behavior of sheet pile quay wall deepened and improved ground by the CDM method under earthquake loading. Construction Science and Technology toward Sustainable Development (2023)
Nguyen Anh Dan Nguyen Viet Thanh EVALUATION OF EROSION CHARACTERISTIC OF CONSOLIDATED CLAY USING EROSION FUNCTION APPARATUS. The 1st International Conference on Sustainable Development and Climate change Adaptation in Transportation (2023)
Nguyen Anh Dan Earthquake resistance of caisson type quay wall renovated by grouting and deepening: Geo-centrifuge test. The 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering - ICSCE 2022 (2022)
Nguyen Anh Dan Comparison of dynamic behavior of caisson-type quay wall before and after renovation using geo-centrifuge test . The 10th International Conference on Physical Modelling in Geotechnics (ICPMG 2022) (2022)
Nguyen Anh Dan Investigation of erosion characteristics for alluvial soils using the pinhole test. The 10th International Conference on Physical Modelling in Geotechnics (ICPMG 2022) (2022)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu tác động của kênh Tắt và cụm công trình thủy Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải đến sự thay đổi trường dòng chảy và diễn biến địa hình vùng ven biển tỉnh Trà Vinh. CT 2022.01.GHA.03 (2022-2023)
Nghiên cứu tăng cường khả năng chịu lực của kết cấu bến tường cừ bằng phương pháp gia cố nền đất phía trước bến sử dụng cọc xi măng đất. T2022-CT-015 (2022)
NGHIÊN CỨU CƠ SỞ HẠ TẦNG, THIẾT BỊ CẢNG KHI KHAI THÁC TÀU GIẢM TẢI RA, VÀO CÁC TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI VÀO HẢI PHÒNG VÀ KHU VỰC CẢNG BIỂN NHÓM 5. DT184061 (2019-2020)
Nghiên cứu các giải pháp công nghệ mới chống xói chân công trình chỉnh trị sông và các công trình giao thông ven biển ở Việt Nam. DT174043 (2017-2018)
Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bệ cọc lai ghép trọng lực cho công trình bến cảng nước sâu ở Việt nam. DT174049 (2017-2018)
Nghiên cứu ảnh hưởng của sa bồi luồng tàu đến khả năng khai thác cảng Cửa Lò, Nghệ An. T2018-CT-025 (2018)
Đê chắn sóng - Tiêu chuẩn thiết kế. TC1806 (2016-2017)
Nghiên cứu thực nghiệm tương tác giữa sóng với đê bán nguyệt và đề xuất giải pháp phù hợp để bảo vệ cảng và bờ biển. DT163051 (2016-2017)
Nghiên cứu ứng dụng kết cấu đê chắn sóng dạng bản nghiêng trên nền cọc ứng dụng trong xây dựng công trình bảo vệ cảng và bờ biển. DT164049 (2016-2017)
Nghiên cứu tính toán ổn định và biến dạng của đê mềm ứng dụng trong công trình biển và lấn biển tại Việt Nam. (2017)
NGHIÊN CỨU NGUYÊN NHÂN GÂY BỒI LẤP BỂ CẢNG VÀ LUỒNG TÀU VÀO CẢNG CÁ PHAN THIẾT, BÌNH THUẬN BẰNG MÔ HÌNH TOÁN. (2016)
Nghiên cứu các giải pháp kết cấu chân đế và nền móng của các trạm phát điện bằng sức gió đặt ở ven biển phù hợp điều kiện Việt Nam. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn