Đỗ Văn Mạnh

Đỗ Văn Mạnh

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Trắc địa, Khoa Công trình

Liên hệ

0972573673
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Dinh Tuan Hai Do Van Manh Nguyen Minh Nhat Genetic algorithm application for optimizing traffic signal timing reflecting vehicle emission intensity. Transport Problems 17 (2022)
Do Van Manh Tran Quang Hoc Dinh Tuan Hai Traffic signal timing optimization for isolated urban intersections considering environmental problems and non motorized vehicles by using constrained optimization solutions. Innovative Infrastructure Solutions 5 (2022)

Bài báo quốc tế khác

Do Van Manh Liang- Tay Lin Pei Liu Dinh Tuan Hai Multiple Objective Genetic Algorithms for Solving Traffic Signal Optimization Issue at a Complex Intersection: A Case Study in Taichung City, Taiwan. The Open Civil Engineering Journal 14 (2020)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thùy Linh Đỗ Văn Mạnh Lê Quang Mối tương quan giữa hành vi của người lái xe với mức độ tiết kiệm nhiên liệu nhằm bảo vệ môi trường. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường Số 3 Kỳ 1 tháng 2 năm 2020 (2020)
Đỗ Văn Mạnh Đánh giá độ chính xác của phương pháp đo GPS - RTK và sự tương quan về chuyển vị của điểm quan trắc trong sơ đồ thử tải cầu Kiền. Tài nguyên và Môi trường 09(263) (2017)
Lê Minh Ngọc Trần Đức Công Đỗ Văn Mạnh Nghiên cứu đánh giá độ chính xác công nghệ GPS đo động thời gian thực trong công tác bố trí tuyến đường. Giao thông Vận tải Tháng 12/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Do Van Manh Ho Thi Lan Huong Evaluating the effectiveness of eco-driving courses based on car-GPS tracking data in the itinerary tracking device to reduce fuel consumption of vehicles in urban areas. E3S Web of Conferences (2021)
Do Van Manh Tran Duc Cong Analysis of driver behavior based on GPS-monitored itinerary tracking data in itinerary monitoring equipment to reduce fuel consumption of vehicles in urban areas. A case study in Ha Noi Vietnam. The 38th Conference of ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO 38) (2020)
Do Van Manh Evaluating the effectiveness of eco-driving courses based on car-GPS tracking data in the itinerary tracking device to Reduce Fuel Consumption of Vehicles in Urban Areas. International Scientific Conference "Geodetic and Geoinformation Support of Cyber-Physical Systems in Transport" (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thiết lập hệ thống quan trắc tự động cảnh báo đảm bảo an toàn công trình bến cảng. DT223034 (2022-2023)
Nghiên cứu tối ưu thời gian điều khiển giao thông tại các nút giao thông bằng phương pháp tối ưu đa mục tiêu (GA, PSO) kết hợp mô hình mô phỏng giao thông cho dòng xe hỗn hợp. T2022-CT-004TĐ (2022-2023)
Nghiên cứu ứng dụng tích hợp các kỹ thuật khai thác dữ liệu (Data mining) và GIS trong phân tích dữ liệu tai nạn giao thông. T2022-CT-003TĐ (2022-2023)
NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ BẰNG GIS TẠI VIỆT NAM. T2019-CT-021 (2019-2020)
Nghiên cứu nâng cao lái xe an toàn và tiết kiệm nhiên liệu từ từ dữ liệu giám sát hành trình và GIS trong hệ thống giao thông thông minh. T2019-CT-024 (2019-2020)
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trạm tham chiếu hoạt động liên tục (CORS) trong xây dựng và khai thác công trình giao thông tại Việt Nam. T2018-CT-044 (2018)
Nghiên cứu ứng dụng thiết bị laser để đo dao động kết cấu cầu.. T2018-CT-031 (2018)
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS đo động thời gian thực RTK trong công tác bố trí tuyến đường. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn