Trần Minh Long

Trần Minh Long

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy, Khoa Công trình

Liên hệ

01672717769
tranminhlong@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Hữu Hưng Trần Thị Thu Hằng Trần Minh Long SỬ DỤNG MẠNG NƠ RON NHÂN TẠO VỚI MÔ HÌNH PHẦN TỬ HỮU HẠN ĐỂ XẾP HẠNG TẢI TRỌNG CẦU DẦM THÉP. Cầu đường Việt Nam 3 (2022)
Trần Minh Long Nghiên cứu phương pháp tính toán tăng cường bản mặt cầu bê tông cốt thép bằng bê tông cường độ siêu cao gia cường cốt sợi thép phân tán (UHSFRC. Giao thông vận tải Tháng 9/2021 (2021)
Nguyễn Đức Thị Thu Định Trần Minh Long Đào Tùng Đánh giá khả năng tiệm cận và sử dụng các mỏ vật liệu phục vụ xây dựng cầu dân sinh taij các tỉnh miền núi phía Bắc. Tạp chí cầu đường số 12 -2019 (2019)
Nguyễn Thị Tuyết Trinh Trần Việt Hùng Trần Minh Long Nghiên cứu ứng dụng kết cấu trụ liền cọc cho công trình cầu đô thị ở Việt Nam. Tạp chí Giao thông Vận tải Vol. 12, tr. 28-31, 2019 (2019)
Trần Minh Long KẾT CẤU BẢN MẶT CẦU NHẸ THI CÔNG LẮP GHÉP BẰNG BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ SIÊU CAO GIA CƯỜNG CỐT SỢI THÉP PHÂN TÁN (UHSFRC) TRÊN KẾT CẤU DẦM I BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC. Biển & Bờ Số 1 -03/2018 (2018)
Nguyễn Hữu Hưng Trần Thị Thu Hằng Trần Minh Long Đánh giá tuổi thọ mỏi còn lại của kết cấu nhịp cầu giàn thép thông qua kết quả đo. Tạp chí Cầu Đường 2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đánh giá tình trạng kết cấu công trình bến cảng dạng cầu tàu bằng phương pháp động xung kích tại Việt Nam. B2022-GHA-01 (2022-2023)
Nghiên cứu ứng xử liên kết giữa trụ ống thép nhồi bê tông và dầm cầu khung. T2022-KDN-001 (2022)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2020. BKTT (2020-2021)
Nghiên cứu hệ số phản lực nền động trong mô hình phân tích động lý thuyết cho đánh giá sức khỏe kết cấu cầu tàu bằng thí nghiệm xung kích động. T2020-CT-017 (2020-2021)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2019. BKTT VN (2019-2020)
Nghiên cứu giải pháp sử dụng vật liệu địa phương phù hợp để xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục ở vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc. CTB2018 GHA - 04NV (2018-2019)
Nghiên cứu các giải pháp công nghệ đối với cầu đường sắt tại các vị trí đường cong có bán kính nhỏ cho hệ thống đường sắt tốc độ cao. DT194019 (2019)
Nghiên cứu kết cấu móng cọc ống thép liền trụ thi công nhanh cho công trình cầu trong đô thị ở Việt Nam. DT194047 (2019)
Đánh giá hiệu quả tái sử dụng đá thải sau đào hầm làm vật liệu xây dựng tại dự án xây dựng hầm đường bộ Đèo Cả (Phú Yên – Khánh Hòa). T2018-CT-021 (2018)
Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bản mặt cầu nhẹ thi công lắp ghép bằng bê tông cường độ siêu cao gia cường cốt sợi thép phân tán (UHSFRC) trên kết cấu dầm I bê tông cốt thép dự ứng lực. T2018-CT-024 (2018)
Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng bê tông siêu cường độ cốt sợi thép làm lớp phủ trong kết cấu mặt cầu. CTB 2014 -04 - 09 (2014-2017)
Nghiên cứu ứng dụng kết quả quan trắc trong dự đoán tuổi thọ kết cấu nhịp cầu giàn thép trên tuyến đường sắt Bắc Nam. DT164050 (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn