Mạc Văn Hà

Mạc Văn Hà

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy, Khoa Công trình

Liên hệ

0988229662
macvanha@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Huh Jungwon Tran Quang Huy Mac Van Ha Detection of Sub-surface Delamination and Moisture Penetration in Unlined Rock Tunnels Using Passive Thermography and Tapping. Jordan Journal of Civil Engineering Volume 18, No. 1 (2024)
Dinh Huu Ba Doan Nhu Son Mac Van Ha Machine learning applications to load and resistance factors calibration for stability design of caisson breakwater foundations. Computers and Geotechnics Volume 169, May, 2024 (2024)
Huh Jungwon Ta Quang Tai Tran Quang Huy Mac Van Ha Yim Hong Jae Nondestructive detection of delamination in painted concrete structures through square pulse thermography. Journal of Building Engineering 70 (2023)
Huh Jungwon Mac Van Ha Haldar Achintya Doan Nhu Son Ta Quang Tai Detection of deteriorations in both bottom and top of concrete bridge decks during blind time windows from thermographic inspections of shaded side. NDT & E International 138 (2023)
Doan Nhu Son Dinh Huu Ba Mac Van Ha Comparative study on semi-probabilistic design methods to calibrate load and resistance factors for sliding stability design of caisson breakwaters. Ocean Engineering 293 (2023)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Tuyết Trinh Đào Duy Lâm Mạc Văn Hà Hoàng Long Nghiên cứu thí nghiệm xác định độ bền mỏi của khe co giãn răng lược. Tạp chí GTVT 2/2018 (2018)
Nguyễn Đức Thị Thu Định Nguyễn Thị Tuyết Trinh Mạc Văn Hà Ảnh hưởng của bán kính đường cong nằm tới ứng xử của cầu dầm hộp thép liên hợp. Tạp chí Cầu đường Việt Nam Số tháng 5, 2017 (2017)
Mạc Văn Hà Nghiên cứu khả năng ứng dụng thép tính năng cao cho công trình cầu trong đô thị ở Việt Nam. Tạp chí Cầu đường Việt Nam 9 (2017)
Mạc Văn Hà Ảnh hưởng của hư hỏng khe co giãn, gối cầu và mặt cầu đến an toàn khai thác công trình cầu ĐB ở VN. Tạp chí Giao thông Vận tải số đặc biệt, Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2016 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Mac Van Ha A comparative study on detectability of delaminations in normal concrete and painted concrete structures using active infrared thermography (능동 적외선열화상을 이용한 일반 및 도장 콘크리트 구조물에서의 박리 탐지가능성에 대한 비교연구). Hội nghị học thuật của Viện khảo sát và bảo trì kết cấu Hàn Quốc - Academic Conference of Korea Institute for Structural Maintenance and Inspection (한국구조물진단유지관리공학회 학술발표회 논문집) (2023)
Mac Van Ha Improvement of Pavement Foundation with Different Methods: A Case Study. The Third International Conference on Sustainable Civil Engineering and Architecture (2023)
Mac Van Ha Improvement of Pavement Foundation with Different Methods: A Case Study. Proceedings of the Third International Conference on Sustainable Civil Engineering and Architecture, Lecture Notes in Civil Engineering (2023)
Mạc Văn Hà Trần Việt Hùng Nguyễn Hữu Hưng Nguyễn Đức Thị Thu Định PHÁT HIỆN CÁC TÁCH LỚP CÓ CHIỀU DÀY KHÁC NHAU TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT XUNG VUÔNG . CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG MINH CHO TƯƠNG LAI - SMART CONSTRUCTION FOR THE FUTURE (2022)
Mac Van Ha Experimental determination of thermal diffusivity coefficient of painted concrete using Square Pulse Thermography (스퀘어펄스열화상을 이용한 도장 콘크리트 열확산계수의 실험적 결정). Hội nghị học thuật của Viện khảo sát và bảo trì kết cấu Hàn Quốc - Academic Conference of Korea Institute for Structural Maintenance and Inspection (한국구조물진단유지관리공학회 학술발표회 논문집) (2022)
Mac Van Ha Assessment of Structural Solutions for Urban Bridges in Vietnam. 10th ATRANS Annual Conference (symposium): Young Researcher’s Forum 2017 - Transportation for a Better Life, Bangkok, Thailand (2017)
Mac Van Ha Nguyen Duc Thi Thu Dinh Affect analysis of bearing arrangement to behavior of continuous prestressed concrete horizontally curved hollow beam - slab bridge impacted of temperature, shrinkage and creep. 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUAN TRẮC, CẢNH BÁO HƯ HỎNG CỦA CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN GIÓ BIỂN THEO THỜI GIAN THỰC. B2024-GHA-05 (2024-2025)
Nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh giá không phá hủy bằng nhiệt hồng ngoại phát hiện khuyết tật ngầm trong cầu bê tông cốt thép. T2023-CT-KDN-012 (2023)
Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: Cọc vít có cánh đơn ở mũi - Yêu cầu thi công và nghiệm thu. TC1642 (2017-2018)
Đánh giá hiệu quả tái sử dụng đá thải sau đào hầm làm vật liệu xây dựng tại dự án xây dựng hầm đường bộ Đèo Cả (Phú Yên – Khánh Hòa). T2018-CT-021 (2018)
Phân tích và lựa chọn kết cấu nhịp dầm BTCT DƯL lắp ghép kiểu mới cho cầu cạn trên đường cao tốc ở Việt Nam.. T2018-CT-022 (2018)
Nghiên cứu lựa chọn giải pháp kết cấu trụ nhiều tầng cho nút giao thông lập thể trong điều kiện Việt Nam. (2016-2017)
Nghiên cứu khả năng ứng dụng thép tính năng cao ‎(High Performance Steel) ‎cho công trình cầu trong đô thị ở Việt Nam. (2017)
Nghiên cứu công nghệ chế tạo và lắp đặt khe co giãn thép kiểu răng lược áp dụng cho công trình cầu trên đường cao tốc ở Việt Nam. B2016-GHA-04 (2016-)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn